Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (άρθρο 69 του Κανονισμού)
 3.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 (συζήτηση)
 4.Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κοινωνικής συνόδου κορυφής στο Πόρτο τον Μάιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης - υπογραφή της κοινής δήλωσης
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Κυβερνητικές προσπάθειες να φιμωθούν τα ελεύθερα ΜΜΕ στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία (συζήτηση)
 11.Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)
 12.Δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
 13.Μεταρρύθμιση του πλαισίου ενωσιακής πολιτικής για να εξαλειφθεί η φοροαποφυγή στην ΕΕ μετά τις αποκαλύψεις της OpenLux (συζήτηση)
 14.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μεταρρύθμιση του πλαισίου ενωσιακής πολιτικής για να εξαλειφθεί η φοροαποφυγή στην ΕΕ μετά τις αποκαλύψεις της OpenLux (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Δεύτερη ψηφοφορία
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (655 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (655 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3464 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου