Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 10 mars 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (artikel 69 i arbetsordningen)
 3.Den europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021 - Den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021 (debatt)
 4.Handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter inför det det sociala toppmötet i Porto i maj (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Första omröstningsomgången
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Konferensen om Europas framtid – undertecknande av gemensam förklaring
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Regeringens försök att tysta de fria medierna i Polen, Ungern och Slovenien (debatt)
 11.Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer (debatt)
 12.Barns rättigheter (debatt)
 13.Reformering av EU:s politiska ram för att sätta stopp för skatteflykt i EU efter OpenLux-avslöjandena (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 15.Reformering av EU:s politiska ram för att sätta stopp för skatteflykt i EU efter OpenLux-avslöjandena (fortsättning på debatten)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Röstförklaringar: se protokollet
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Inkomna dokument: se protokollet
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (655 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (655 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3464 kb)
Senaste uppdatering: 25 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy