Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
XML 2k
Keskiviikko 24. maaliskuuta 2021 - Bryssel Väliaikainen painos

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä - Kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyt näkökohdat - Arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kantaminen (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Arvoisa puheenjohtaja, On tärkeää, että Euroopan unioni yhdessä vastaa koronan tuomaan talouskriisiin ja tässä keskeisessä roolissa on kertaluontoinen elpymisrahasto. Koko paketin valmistelun ajan olen pitänyt äärimmäisen tärkeänä, että samalla kun otamme lainaa ensimmäistä kertaa yhteistä EU:n budjettia vastaan, sovimme myös lainan takaisinmaksusta. EU:n omien varojen järjestelmän uudistus ja EU:n uusien tulonlähteiden käyttöönotto voivat auttaa elpymisrahastosta aiheutuvan velan takaisinmaksussa, vaikkakin jäsenmaksut tulevat kattamaan yhä suurimman osan paketin kuluista. Kaikkiaan pidän tärkeänä, että yksinkertaistamme ja sujuvoitamme koko unionin omien varojen järjestelmää, jotta EU-budjetin uudistettu tulopuoli toimii jatkossa entistä tehokkaammin jäsenmaksujen tukena. Jotta elpymisrahastolla rahoitettavat uudistukset saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti liikkeelle, kehottaisin kaikkia jäsenmaita nyt ratifioimaan päätökset omista varoista ripeästi. Uusien tulonlähteiden osalta pidän hyvänä ja tarpeellisena erityisesti tammikuusta 2021 alkaen kerättävää uutta kierrättämättömän muovin määrään perustuvaa maksua, vaikkakin toivon maksun tekevän pian itsensä tarpeettomaksi muovinkierrätyksen lisääntyessä jäsenmaissa. Sen sijaan suhtaudun varauksella mahdollisuuteen kerätä unionin omia varoja jatkossa uuden hiilitullimekanismin kautta. Asettamalla kolmansista maista tuoduille tuotteille hiilitulleja hankaloittaisimme monien omien vientiyritystemme toimintaa ja tullit aiheuttaisivat herkästi vastareaktioita kauppakumppaneissamme. Myös suunnitelmaa digitaalisesta verosta pidän niin ikään melko ongelmallisena, näin digitalisaation aikakaudella pidän keinotekoisena pyrkimyksiä erottaa digimaailmassa toimivia palveluita muista yritystoiminnan muodoista.

 
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö