Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 25 marca 2021 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wystąpienie Turcji z konwencji stambulskiej (debata)
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Europejska strategia w zakresie danych - Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania (debata)
 6.Pierwsza część głosowania
 7.Europejska strategia w zakresie danych - Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania (ciąg dalszy debat)
 8.Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020 - Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020 - Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020 - Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020 (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 11.Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie (debata)
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania): patrz protokół
 13.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (debata)
 14.Druga część głosowania
 15.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (ciąg dalszy debat)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 19.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 22.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 23.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (480 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (480 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2713 kb)
Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności