Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 26. april 2021 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 4.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 5.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem: se protokollen
 6.Forlængelse af mandatet for Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport: se protokollen
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 10.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241): se protokollen
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6): se protokollen
 12.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71): se protokollen
 13.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72): se protokollen
 14.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Arbejdsplan
 19.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 2021 - Resultatet af mødet på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 6. april (forhandling)
 20.Afstemningsrunde
 21.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 2021 - Resultatet af mødet på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 6. april (fortsat forhandling)
 22.Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi - Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (forhandling)
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 24.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)
 25.Genoptagelse af mødet
 26.Jorbundsbeskyttelse (forhandling)
 27.Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (forhandling)
 28.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger: se protokollen
 29.Stemmeforklaringer: se protokollen
 30.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 31.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 32.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (471 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (471 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2706 kb)
Seneste opdatering: 12. maj 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik