Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 26. huhtikuuta 2021 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 5.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen: ks. pöytäkirja
 6.Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevän tutkintavaliokunnan toimikauden pidentäminen: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Eurooppa-neuvoston 25. ja 26. maaliskuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät - EU:n ja Turkin välisen 6. huhtikuuta pidetyn korkean tason kokouksen tulokset (keskustelu)
 20.Äänestykset
 21.Eurooppa-neuvoston 25. ja 26. maaliskuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät - EU:n ja Turkin välisen 6. huhtikuuta pidetyn korkean tason kokouksen tulokset (jatkoa keskustelulle)
 22.Horisontti Eurooppa -puiteohjelman perustaminen ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt - Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma (keskustelu)
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 24.Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 25.Istunnon jatkaminen
 26.Maaperän suojelu (keskustelu)
 27.Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä (keskustelu)
 28.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä: ks. pöytäkirja
 29.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 30.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (471 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (471 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2706 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö