Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokół
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu: patrz protokół
 5.Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi: patrz protokół
 6.Przedłużenie mandatu komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu: patrz protokół
 7.Skład Parlamentu: patrz protokół
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 10.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu): patrz protokół
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu): patrz protokół
 13.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): patrz protokół
 14.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Porządek obrad
 19.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik spotkania wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (debata)
 20.Głosowanie
 21.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik spotkania wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (ciąg dalszy debat)
 22.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” - Europejski Instytut Innowacji i Technologii - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) (debata)
 23.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 24.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)
 25.Wznowienie posiedzenia
 26.Ochrona gleb (debata)
 27.Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (debata)
 28.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 29.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 30.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 32.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (471 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (471 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2706 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności