Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 26 aprilie 2021 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultați procesul-verbal
 4.Cerere de ridicare a imunității: consultați procesul-verbal
 5.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat: consultați procesul-verbal
 6.Prelungirea mandatului comisiei de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului: consultați procesul-verbal
 7.Componența Parlamentului: consultați procesul-verbal
 8.Componența comisiilor și delegațiilor: consultați procesul-verbal
 9.Pozițiile Consiliului în prima lectură: consultați procesul-verbal
 10.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 11.Acte delegate (articolul 111, alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 13.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 14.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 15.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 17.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (dezbatere)
 20.Sesiune de votare
 21.Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021 - Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie (continuarea dezbaterii)
 22.Instituirea programului-cadru Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare - Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - Institutul European de Inovare și Tehnologie - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (dezbatere)
 23.Componența comisiilor și delegațiilor: consultați procesul-verbal
 24.Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (dezbatere)
 25.Reluarea şedinţei
 26.Protecția solului (dezbatere)
 27.Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (dezbatere)
 28.Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă: consultaţi procesul-verbal
 29.Explicații privind votul: consultați procesul-verbal
 30.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 32.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (471 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (471 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2706 kb)
Ultima actualizare: 15 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate