Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 26 april 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 4.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 5.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot: se protokollet
 6.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport: se protokollet
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 10.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Förhandlingar före parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Arbetsplan
 19.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 25–26 mars 2021 - Resultatet av högnivåmötet mellan EU och Turkiet den 6 april (debatt)
 20.Omröstning
 21.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 25–26 mars 2021 - Resultatet av högnivåmötet mellan EU och Turkiet den 6 april (fortsättning på debatten)
 22.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning - Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation - Europeiska institutet för innovation och teknik - Strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (debatt)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 24.En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
 25.Återupptagande av sammanträdet
 26.Markskydd (debatt)
 27.Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (debatt)
 28.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 29.Röstförklaringar: se protokollet
 30.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (471 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (471 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2706 kb)
Senaste uppdatering: 12 maj 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy