Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2141(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0044/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Hlasování :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0165

Doslovný záznam ze zasedání
XML 170k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel Revidované vydání

8. Udělení absolutoria za rok 2019 (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad absolutorium za rok 2019 (52 sprawozdania):

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Kuhsa w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)) (A9-0117/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Petri Sarvamaę w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski (COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)) (A9-0044/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Pascala Duranda w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada i Rada Europejska (COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)) (A9-0056/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ramonę Strugariu w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (A9-0064/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Martinę Dlabajovą w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)) (A9-0059/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Oliviera Chastela w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))(A9-0057/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Alina Mituțę w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Europejski Komitet Regionów(COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)) (A9-0055/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Oliviera Chastela w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)) (A9-0065/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Alina Mituțę w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A9-0067/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Alina Mituțę w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)) (A9-0063/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) (COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)) (A9-0069/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) (COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)) (A9-0094/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)) (A9-0086/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)) (A9-0087/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)) (A9-0080/2021) - Absolutorium za 2019 r.: Europejska Agencja Środowiska

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) (COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)) (A9-0090/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)) (A9-0084/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) (A9-0073/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) za rok budżetowy 2019 (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) (COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)) (A9-0101/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)) (A9-0089/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)) (A9-0099/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)) (A9-0070/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)) (A9-0097/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019(COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)) (A9-0104/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2019 (przed 27 czerwca 2019 r.: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)) (COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)) (A9-0085/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)) (A9-0077/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)) (A9-0071/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)) (A9-0081/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)) (A9-0074/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)) (A9-0092/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)) (A9-0075/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)) (A9-0088/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)) (A9-0096/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)) (A9-0072/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)) (A9-0091/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)) (A9-0079/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)) (A9-0093/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2019 (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) (COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)) (A9-0078/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)) (A9-0082/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)) (A9-0076/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Joachima Brudzińskiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)) (A9-0068/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)) (A9-0098/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)) (A9-0110/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)) (A9-0106/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)) (A9-0109/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)) (A9-0105/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)) (A9-0113/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)) (A9-0107/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)) (A9-0111/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)) (A9-0108/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)) (A9-0095/2021),

– sprawozdanie sporządzone przez Ryszarda Czarneckiego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)) (A9-0100/2021),

Chciałabym Państwa uprzedzić, że przewodniczący Rady jest w drodze, więc rozpoczynamy debatę.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Kuhs, Berichterstatter. – Sehr geehrte Frau Präsidentin, werter Herr Kommissar Hahn! Lieber Herr Präsident Lehne – ich sehe Sie nicht, aber vielleicht sind sie zugeschaltet –, meine Damen und Herren! Ich hatte die Ehre, im Entlastungsverfahren als Berichterstatter teilzunehmen und somit den Entlastungsbericht 2019 zum Kommissionshaushalt zu entwerfen. Das Entlastungsverfahren ist ja durch die Artikel 319 AEUV und die Artikel 260 ff. der Haushaltsordnung klar festgeschrieben. Es gilt, die ordnungsgemäße Verwendung der EU—Mittel durch die Haushaltsverantwortlichen zu überprüfen und sie gegebenenfalls endgültig aus der finanziellen Verantwortung zu entlassen.

Mein Entwurf enthielt objektive Zahlen, Berechnungen und Erklärungen. Ich griff zutreffende Kritikpunkte des Rechnungshofes – insbesondere bei der Kohäsion – auf. Ich kritisierte die unbefriedigenden Absorptionsraten und die mit 298 Milliarden EUR absurd hohen noch abzuwickelnden Mittelbindungen. Der Entwurf war auch kritisch gegenüber Unregelmäßigkeiten bei der Auskehrung von Geldern, beispielsweise für Nichtregierungsorganisationen, die die Verherrlichung des islamischen Terrors oder die Radikalisierung in Nahost unterstützten. Ich habe Möglichkeiten zur Verbesserung der Kontrolle und der Transparenz sowie Sanktionen und Rückerstattungen vorgeschlagen, um künftig Unregelmäßigkeiten und Betrug zu vermeiden.

Leider hat die Mehrheit der Ausschusskollegen und der Kollegen anderer Fraktionen meinen Bericht durch ideologisierte Änderungsanträge völlig entstellt: Mein Bericht hatte einen Umfang von lediglich 60 Seiten. Er wurde durch 840 Änderungsanträge bereits im Haushaltskontrollausschuss auf 172 Seiten fast bis zur Unkenntlichkeit aufgebläht. Mit den Ihnen heute zur Abstimmung vorliegenden Änderungsanträgen verkommt mein objektiver und unpolitischer Entlastungsbericht endgültig zum politischen Manifest. Zum Beispiel: Das Wort „Gender“ wird nun 76 Mal erwähnt, das Wort „Klima“ 75 Mal; das Wort „Unregelmäßigkeiten“ allerdings leider nur noch 24 Mal und das Wort „Sanktionen“ nur noch zweimal – und der Begriff „Nulltoleranz gegenüber Betrug“ exakt null Mal. Gender-Mainstreaming, EU-Superstaat, LGBT und Klimawandel sind nun im Bericht prominent vertreten. Im Sinne der Steuerzahler wäre es aber prominent hervorzuheben, wie wir Betrug, Unregelmäßigkeiten und unrechtmäßige Ausgaben der Steuergelder vermeiden – das wäre im Sinne der Steuerzahler.

Daher frage ich mich: Warum machen Sie immer und überall Gender—Mainstreaming—Politik, setzen sich aber nicht wirklich für Familien ein? Warum sehen Sie überall Diskriminierung, schweigen aber betreten und ertappt, wenn es um das Leben ungeborener Kinder geht? Warum propagieren Sie eigentlich diese EU-Zivilreligion anstelle jener Tugenden, die Europa – nicht die EU – erfolgreich gemacht haben?

Werte Kollegen! Was soll das alles? Es geht doch um einen Entlastungsbericht und nicht um ein politisches Manifest, und es geht doch um den Haushalt der EU-Kommission von 2019, nicht um den neuen mehrjährigen Finanzrahmen oder gar um den sogenannten Wiederaufbaufonds oder den Green Deal.

Nun wende ich mich an Sie, Herr Präsident Lehne, vom Europäischen Rechnungshof. Was sagen eigentlich Sie zu dieser Entwicklung? Ihr Haus hat viel Arbeit in die Prüfung des Haushaltes der EU-Kommission investiert. Sie erstellten dieses Mal sogar einen – meines Erachtens – sehr hilfreichen und aussagekräftigen Performance-Bericht – vielen herzlichen Dank auch dafür. Und dann stellt der Rechnungshof einige wirklich gravierende Mängel fest – und was passiert? Nichts! Denn viele meiner Abgeordnetenkollegen hier konkurrieren um die fragwürdige Auszeichnung, wer am wenigsten auf Ihre Berichte, Herr Präsident Lehne, eingeht.

Ich bedanke mich auch bei den fleißigen Mitarbeitern im Sekretariat des CONT—Ausschusses: Danke für eure konstruktive Unterstützung im Entlastungsverfahren. Ich frage mich allerdings, was Sie wohl gedacht haben, als Sie hunderte Änderungsanträge in politische Kompromissvorschläge umformulieren sollten. Das müssen Sie doch sonst nicht tun, oder?

Und was meine Mitarbeiterin – bei der ich mich auch für ihre Arbeit ganz herzlich bedanke – zu diesen Änderungsanträgen gesagt hat, das werde ich hier lieber nicht wiedergeben.

Werte Kollegen! Die Entlastung der EU-Kommission ist doch ein vom EU-Parlament mühsam erkämpftes Recht. Jetzt treten Sie dieses Recht gewissermaßen mit Füßen. Sie machen aus dem ursprünglich objektiven und fachbezogenen Entlastungsbericht ein kollektivistisches kommunistisches Manifest. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller fleißigen Menschen und Steuerzahler in den EU-Mitgliedstaaten. Sie machen aus meinem Bericht ein Papier, das sich gegen Nationalstaaten richtet. Sie fordern darin eine immer enger und mächtiger werdende EU. Sie machen aus meinem Bericht ein Papier, das sich gegen Wohnungseigentümer und Autofahrer richtet, denn durch die Steigerung der „klimabezogenen Ausgaben“ werden Baukosten, Heizkosten und Spritpreise noch teurer werden. Und letztlich: Sie machen aus meinem Bericht ein Papier, das Familien abwertet. Durch ihren Gender-Fanatismus greifen Sie ganz bewusst und gezielt viele Millionen Familien an, die christliche Werte und Tugenden leben wollen.

Das alles hat nichts mehr mit dem von mir gemachten ursprünglichen Bericht zu tun. Ich werde daher, gebunden durch mein Gewissen und den Willen meiner Wähler, gegen diesen Entlastungsbericht stimmen.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, rapporteur. – Madam President, first of all, I would like to thank the Court of Auditors, the Secretary-General, directorates-general, the internal auditor, the Authority, my colleagues and Parliament’s staff, including the Secretariat and our offices, for their valuable work during this discharge procedure.

Trust between citizens and institutions is based on the responsible and lawful use of public funds. I am therefore pleased to say that, with regard to Parliament’s administrative expenditure, the level of error was below the materiality threshold in 2019.

EU money is public money, and Parliament’s budget represents almost one fifth of the total administrative expenditure of all the EU institutions. All EU spending must be based on simple and clear rules. However, this is, unfortunately, not currently the case when looking at the errors found by the Court concerning the contributions received by one political party at European level.

It is inappropriate for a political party at European level to be unable to present written agreements or receipts for expenditure paid with taxpayers’ money. The Court should not have to make the same recommendation from year to year.

The year 2019 was affected by a staff reduction target, which required Parliament to eliminate 59 posts from its administration. In the report, we warn of the negative effects of these cuts and point out the increased workload and responsibility of certain committees. We must ensure that Parliament continues to have sufficient resources in the future, and that our working conditions are appealing in order to bring top talent in-house from every corner of Europe. The staffing situation and staff workload should be reassessed.

We should also look carefully at the current recruitment practices. The EPSO competition is not adapted well to Parliament’s current needs, and we call for a new selection framework to be developed for specialist competitions. At the same time, we should pay attention to geographical and gender balance.

One of the most pressing issues in the report is the voluntary pension fund. On the one hand, we must recognise and respect the legal basis of the commitments that Parliament has made to its Members. These rights are stated directly in the Statute of Members, Article 27, and there is no running away from them.

But on the other hand, I am extremely worried about the situation, and we need to find a solution that is fair to all sides. At the moment, we have to be patient and wait for the European Court of Justice’s ruling. After the ruling, we can reassess the situation and explore all possible legal options in order to limit and avoid using taxpayer money to cover the deficit.

The report raises issues across different areas of Parliament’s operations. We need to note the increasing importance of cybersecurity and learn from the good practices developed during the election campaign. We can also be happy about the highest-recorded voter turnout in 20 years, and I think we should continue to engage citizens actively and use all our communication channels through the entire term and not only a brief period before the elections.

In the report, we paid close attention to the sustainability aspect of Parliament’s operations. Although officially carbon-neutral since 2016, there is still more to be done. We can keep improving by making a gradual shift to zero-emission vehicles, reducing our paper consumption and by improving the energy efficiency of our buildings.

The pandemic has brought a lot of changes to the way Parliament operates, and many innovative solutions have been developed quickly to accommodate the situation. It is imperative for Parliament to keep innovating and developing a variety of technological solutions to improve its functioning. With smart solutions and automated systems, we can release resources into other activities, increase efficiency and reduce the amount of human errors.

Normally, we would hold 12 plenary sessions a year in Strasbourg, but the exceptional circumstances have forced us to keep the sessions in Brussels instead. Despite my call for further automation and our technological preparedness to be developed, I also call for us to get back to normal as soon as possible. And in the report, I really want to highlight the temporary nature of the current situation.

There is always scope for improvement, and the discharge procedure gave us a tool to effectively monitor the way taxpayer money is being used. As the rapporteur, I recommend granting discharge to Parliament for the year 2019.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand, rapporteur. – Madame la Présidente, je suis très heureux, Madame Zacarias, de vous voir parce qu’en plus de m’adresser à vous, je dois avoir le rapport peut-être le plus facile – du moins, c’est ce qu’on croit – de tous les rapports que le Parlement présente, puisque voilà bientôt onze ans que nous revenons devant le Conseil. Vous le savez, parce que vous êtes une Européenne convaincue, et vous êtes dans une situation délicate aujourd’hui, car vous êtes là en tant que représentante d’un Conseil qui, malgré la demande de Mme la vice-présidente Jourová, malgré la demande de Mme Hohlmeier, présidente de la commission du contrôle budgétaire, ne veut pas se mettre autour de la table. Simplement s’asseoir à la table pour discuter de quelque 580 millions d’euros, à un moment où l’Europe a besoin d’exprimer sa démocratie, à un moment où il y a des doutes sur l’utilisation des fonds. Pour ma part, je n’en ai pas, parce que je sais, grâce aux informations de la Commission et de la Cour des comptes, que l’argent est a priori bien géré au sein du Conseil, et je m’en réjouis.

Mais pourquoi le Conseil doit-il rester le seul organe européen à refuser de se soumettre au contrôle et à la décharge budgétaire de ce Parlement? Je suis vraiment désolé parce que, vous le savez, j’étais déjà rapporteur lors de la précédente législature, pour la commission des affaires constitutionnelles, et déjà la même question se posait. Pourquoi ne pas au moins en discuter?

Je me tourne donc vers vous:votre mandat n’est pas terminé, vous êtes encore à la présidence du Conseil; peut-être pourriez-vous obtenir du secrétariat général du Conseil qu’il veuille bien se mettre à la même table que la Commission et que le Parlement. C’est une demande formelle que je vous fais au nom de tout l’hémicycle. Car il y a unanimité. Nous ne sommes peut-être pas d’accord sur tout, il peut y avoir des débats juridiques – je suis le premier à l’admettre –, mais au moins discutons, débattons. Pardon de m’être adressé directement à vous, Madame Zacarias, mais j’ai confiance en vous, parce que je vous ai entendue et je sais ce que vous pensez de l’Union européenne et, par ailleurs, je n’ai pas d’autre interlocutrice. Vous devez, s’il vous plaît, faire en sorte que le secrétariat général du Conseil se mette à discuter avec le Parlement et la Commission.

Pour le reste, je vous fais grâce, ainsi qu’à tout le monde – afin que nous puissions parler, je ne prendrai pas mes six minutes – des arguments juridiques, de l’article 262, de tout cela. Vous le savez, on le sait, c’est plus une question de principe, on est là dans un... non, je ne veux pas utiliser de mot négatif, mais disons que nous ne sommes pas à la hauteur de la nécessaire démocratie et transparence que l’Europe, que l’Union européenne doit montrer à l’ensemble de ses citoyens comme à l’ensemble du monde. Si vous n’en avez pas la possibilité, au moins peut-être, s’il vous plaît, prenez le temps de lire notre résolution, puisqu’on va encore repousser de six mois cette question-là et que nous allons revenir dans six mois – et j’espère que nous ne reviendrons pas pour voter contre, mais pour prendre acte du fait qu’enfin tout le monde se met autour de la table. Alors prenez peut-être quand même le temps de lire notre résolution, la résolution du Parlement, parce que le Parlement, à travers cette résolution, demande à ce que la démocratie européenne progresse – qu’elle progresse sur la question des travailleurs en situation de handicap, qu’elle progresse sur la question de l’égalité des genres, qu’elle progresse sur les non—discriminations, qu’elle progresse aussi en matière d’éthique et de transparence quant aux rendez-vous avec, notamment, les représentants d’intérêts.

Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais le Parlement mériterait peut-être d’être un peu plus écouté à propos des nominations, sur lesquelles le Conseil a le pouvoir in fine, ce que nous ne contestons pas, mais peut-être pourrait-il au moins avoir la politesse et l’obligeance de s’expliquer lorsqu’il passe outre un vote du Parlement – et nous l’avons vu fort récemment avec le représentant de l’État polonais pour la Cour des comptes. Nous sommes là dans une situation qui nous fait douter de la volonté du Conseil d’arriver à trouver des solutions consensuelles, des solutions qui respectent les positions des uns et des autres. Ne nous mettons pas dans l’opposition, ce n’est pas la logique européenne, ce n’est pas ce que nous souhaitons, ce n’est pas ce que vous souhaitez. Je vous le demande, et je le demande au nom de ce Parlement, s’il vous plaît, que le Conseil respecte nos positions et, a minima, se justifie lorsqu’il passe outre un vote négatif de ce Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Strugariu, rapporteur. – Madam President, let me start by saying a big thank you to all of my colleagues for this excellent report and for our work together and also to the institutions that I have been in charge with for the good collaboration. I wish that we could collaborate in such a way everywhere because it is such an important exercise.

Now a few words on each of these institutions or categories of institutions. On the Court of Justice, as a rapporteur of the European Parliament I would simply like to congratulate the Court on the functioning of their institution in 2019. Through its reference to the adaptability to new technologies, through the commitment to financial efficiency, to environment and most importantly to delivering high quality and timely judgments, the Court is one of the example institutions of the Union.

I would like to draw attention, however, to the fact that for good functioning of an institution, not only its financial but also its human resources need to be adjusted, keeping in mind the principle of maintaining high quality deliverables. And increasing the number of judges must be supplemented with an adequate increase in supporting staff allowing for an equitable division of labour and avoiding situations of burnout. I appreciate the efforts of the Court to increase efficiency and to ensure the mental health support of its employees, but outside support here is vital as well.

Transparency is an area where the Court has good results, but where there is still room for improvement, and it is my hope that in the future, CVs and declarations of interest of Members will be available on the Court’s website.

Moving to the Justice and Home Affairs agencies, in most of the cases I must say that I’m happy about the situation in 2019. As a message, we encourage EU agencies to work together to identify common aims – to cooperate in order to facilitate economies of scale, joint public procurement schemes, common strategies for cybersecurity, ecological transition or improving the ethical standards, are examples of areas where agencies are encouraged to cooperate.

In the fields of ethics and transparency it is important that all agencies use declarations of interest, and this is a topic that I will come back to every single time until it is happening, because I consider it a key issue. It is not for an employee or a member of the management to make self-assessments of interest, and in terms of ethics and transparency this kind of assessment must be done by a third party, such as an independent EU ethics body.

A remark on the European Asylum Support Office (EASO). After a few years of postponing the discharge for 2019 we do acknowledge the positive changes and the commitment of the new executive director for the sound management of the office. It also has been through a transformation process, a very good one. It has improved governance and internal control systems.

A few words on Frontex where we have decided to postpone the discharge in the committee. It is one of the most important decentralised agencies. Its scale, the mandate and the budget have all been upgraded by the new regulation in 2019 in order to respond to the necessity of having a strong and effective institution for managing the EU’s external borders. Implementing the new mandate is of course a challenge but this agency is a key component of the EU’s security and, with greater power, comes greater responsibility. The regulation actually takes note of that.

The management team of the agency must fully implement the provisions of this regulation without any hesitation. Here, however, through the hearings that we organise, exchanges of views, journalistic investigations – and there were many – after listening to the representatives of the agency, to the representatives of the Commission, it seems quite clear that there has been, first of all, a reluctance in fully implementing this mandate of the new regulation. There has been some proper management issues, and these are quite strong reasons, I would say, to postpone the discharge for 2019. I truly hope that the assistance of the Frontex Scrutiny Working Group that we constituted will help, that the management board and those responsible for the good governance of the agency will be able to correct the issues identified which led to the postponement of this year’s discharge.

We all aim for a strong and trustworthy Frontex and when there are problems I think that it is vital that we tackle these problems from the beginning as soon as they are signalled, fully addressing the issues that we identified, so that we do not repeat unsuccessful stories of a postponement for years and years that could affect deeply the mandate of the agency.

Overall concluding remark, I would like to highlight that respect for human rights, high standards of ethics and integrity, sound financial management, the wellbeing of staff, and creating a safe environment for reporting wrongdoing are absolutely vital for the good functioning of any agency or EU body and we need to ensure at all times that they perform in such a way. This is also part of the mandate we have been entrusted with by European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président de la Cour des comptes, très chers collègues, nous clôturons cette semaine le processus de décharge pour 2019. Ce processus, nous l’avions entamé en septembre dernier et je tiens vraiment à remercier la grande majorité des instances européennes pour leur collaboration et leur travail – la Commission, le Parlement, les agences, les fonds de développement, les entreprises communes et les autres institutions.

Comme vous l’aurez constaté depuis le début de cette séance, mon groupe Renew Europe était justement rapporteur pour les autres institutions et je me suis spécifiquement occupé du Médiateur européen et du Comité économique et social européen.

Nous n’avions pas accordé la décharge l’année passée au Comité économique et social en raison de graves dysfonctionnements qui s’y étaient produits. Vu les améliorations mises en place en matière de lutte contre le harcèlement, le nouveau code de conduite, les solutions apportées pour les victimes de harcèlement, nous avons décidé, pour 2019, de lui accorder la décharge. Mais le message est clair: la commission du contrôle budgétaire soutient la nouvelle présidente du Comité, Christa Schweng, dans ses actions, son processus de rénovation, mais nous serons vigilants quant à l’évolution de la situation.

En ce qui concerne les services du Médiateur européen, je veux renouveler à cette instance et à sa directrice, Emily O’Reilly, nos félicitations pour le travail accompli. J’espère que dans les prochains mois, la Médiatrice pourra prétendre à une plus grande visibilité médiatique, car c’est un maillage essentiel pour faire progresser la transparence et l’éthique, et donc pour maintenir la confiance des citoyens dans les institutions européennes.

Mes remerciements, évidemment, à la Cour des comptes, pour son travail, son indépendance et sa rigueur. Nous avons là un outil performant et je ne peux que conseiller aux membres de notre assemblée de consulter régulièrement les travaux, les rapports spéciaux de la Cour des comptes. Je le dis souvent: la Cour des comptes est le meilleur allié des citoyens européens et donc du Parlement européen.

Chers collègues, le processus de décharge n’est ni un geste anodin, ni une formalité. C’est un acte politique majeur qui permet d’avaliser la gestion des fonds, la transparence, mais aussi de sanctionner les abus, les politiques inefficaces et le mauvais usage de l’argent public. Cette bonne gestion est essentielle pour maintenir la crédibilité et la légitimité de notre projet politique auprès des contribuables européens.

Cette année, sur les 52 instances européennes examinées, nous n’accordons pas la décharge au Conseil ni au Conseil européen – nous venons d’en parler et c’est d’ailleurs le cas depuis 2009 –, ni à l’agence Frontex, et nous venons de développer les raisons qui nous ont poussés à prendre cette décision. Pour ce qui est de Frontex, nous reportons la décharge; c’est une clause de rendez-vous que nous donnons à l’agence dans six mois. Que les choses soient claires: ce n’est pas une remise en question des missions de l’agence, et encore moins de son existence.

De manière générale, dans la procédure 2019, notre groupe politique Renew Europe est resté vigilant sur la régularité des comptes et sur la performance des politiques menées. Cette année, pour la première fois, nous avons justement bénéficié d’un rapport dédié à la performance, ce qui était une de nos demandes de longue date. C’est une chose d’avoir des comptes sans erreurs, sans irrégularités, encore faut-il que l’argent soit efficacement investi dans des projets économiquement porteurs, des politiques comportant des effets de levier importants sur la croissance et sur l’emploi. Chaque euro dépensé doit l’être avec efficience.

Notre vigilance devra être encore accrue dans les prochaines années, vu la mise en œuvre de la nouvelle programmation budgétaire pluriannuelle et de Next Generation EU, doté de 750 milliards, et vu les nombreuses dépenses engagées dans le cadre de la crise de la COVID-19. À ce titre, je me félicite que ces dernières années, l’OLAF ait été renforcé et le Parquet européen créé. C’est un premier pas, mais nous devons encore faire des progrès pour traquer la fraude et la mauvaise gestion.

Par ailleurs, je reste inquiet de la très faible capacité d’absorption des États membres. Seuls 9 États sur 27 ont une meilleure capacité d’absorption par rapport à 2012, la moyenne européenne étant à peine de 40 %. Comment relever notre économie avec des chiffres aussi bas? Quel est d’ailleurs l’intérêt de dégager des moyens si importants, si les États ne sont pas en mesure d’utiliser cet argent?

Chers collègues, beaucoup de chantiers sont en cours et devront rapidement aboutir. L’exploration des données, avec des programmes tels qu’Arachne ou CEEDS, une meilleure transparence des fonds, la numérisation des procédures, la simplification des règles administratives, une meilleure formation et une aide technique pour les administrations, mais aussi pour les candidats, et notamment les plus petites PME. L’Union doit progresser dans chacun de ces domaines.

Les années qui viennent seront cruciales pour le projet européen. La gestion de la crise sanitaire et de ses impacts économiques, le respect de l’état de droit, la mise en œuvre du pacte vert, la transition numérique, la recherche et l’innovation, l’émergence d’une Europe de la santé sont autant de sujets sur lesquels nous sommes attendus et pour lesquels nous devrons dégager des moyens budgétaires suffisants pour appliquer ces politiques essentielles à notre croissance et à notre avenir.

 
  
MPphoto
 

  Alin Mituța, Raportor. – Doamnă președintă, în primul rând, aș vrea să vă spun că acest control democratic anual pe care îl facem asupra cheltuirii bugetelor de către instituțiile europene este foarte important.

Vorbim de un buget anual al Uniunii de peste 165 de miliarde de euro și avem datoria să fim total transparenți pe cum cheltuim acești bani și să explicăm cetățenilor care este valoarea adăugată a acestor bani, pentru că, într-adevăr, trebuie să insistăm mereu pe faptul că acest buget european, de puțin peste 1 % din PIB, este liliputan față de așteptările pe care cetățenii le au de la Uniune, însă este unul care aduce avantaje înzecite pentru cetățeni.

În general, ce am constatat în acest exercițiu de control bugetar este că banii europeni sunt cheltuiți în mod eficient și că există suficiente mecanisme de evitare a abuzurilor. Însă nu trebuie să uităm că, în realitate, peste 80 % din bugetul european este cheltuit la nivel național, unde calitatea controlului poate varia în mod considerabil. De aceea, mă bucur că, foarte curând, Parchetul european va deveni operațional și va întări capacitatea Uniunii de a controla și a investiga eventualele fraude.

În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, pentru care sunt raportor, vreau să vă atrag atenția, în mod special, asupra unei probleme care persistă de foarte mulți ani. Este vorba de dezechilibrele majore geografice și de gen de la nivelul staff-ului, în special în funcțiile de conducere.

Spre exemplu, cel mai bine reprezentat stat membru are mai multe funcții de conducere în Serviciu decât toate cele 13 țări care au aderat la Uniune după 2004. România, țara din care provin, nu are nici măcar un singur cetățean într-o funcție de conducere în întreg cartierul general al Serviciului. De asemenea, sub 30 % din funcțiile de conducere sunt ocupate de femei.

Aceste dezechilibre sunt, evident, inacceptabile și îngrijorătoare, nu doar din perspectiva celor subreprezentați, dar și din perspectiva mai largă a Uniunii, care este lipsită, în acest fel, de competențe și de o înțelegere echilibrată a provocărilor diplomatice. Sper că veți lucra la a corecta aceste dezechilibre, domnule comisar, care nu există doar la nivelul Serviciului, dar și al Comisiei.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, Rapporteur. – Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o absolutorium dla agencji, którymi się zajmowałem, to należy stwierdzić, iż często rozwiązania w zakresie zarządzania są zbyt złożone lub funkcjonują niesatysfakcjonująco. Na przykład zarządy niektórych agencji są zbyt liczne, co grozi nieefektywnością podejmowania decyzji i znacznie podnosi koszty administracyjne. Zasięg międzynarodowy agencji jest nierzadko ograniczony. W większości agencji należałoby poprawić rozliczalność i wyniki oraz usprawnić sprawozdawczość ze względu na opinię z zastrzeżeniem w zakresie legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń, wydaną przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Przedstawię teraz ustalenia dotyczące dwóch agencji: Europejskiego Urzędu Wsparcia w Dziedzinie Azylu i Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Rozpoczynając od EASO: Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe urzędu jest wiarygodne, oraz wystarczające dowody kontroli dotyczące legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń. Trybunał wydał jednak opinie z zastrzeżeniem w odniesieniu do swoich ustaleń zgłoszonych za lata budżetowe 2016, 2017 i 2018 w sprawie legalności prawidłowości płatności. W odniesieniu do roku budżetowego 2019 Trybunał wykrył inne błędy powiązane z płatnościami, z wyjątkiem skutków błędów lat 2016, 2017 i 2018 oraz płatności związanych z obserwacjami za rok 2019.

Płatności leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku są legalne i prawidłowe we wszystkich innych i istotnych aspektach. Trzeba nadmienić, że nowy dyrektor wykonawczy został powołany 16 czerwca 2019 roku. Jeżeli chodzi o dochodzenie Europejskiego Urzędu do spraw zwalczania nadużyć finansowych, po otrzymaniu sprawozdania OLAFu pod koniec 2018 r. urząd wszczął trzy postępowania dyscyplinarne, które są obecnie w toku. Procedury udzielania zamówień przez urząd odnośnie do pracowników tymczasowych w Grecji i wynajmowanych przez urząd pomieszczeń na Lesbos były nieprawidłowe. Procedury przetargowe urzędu dotyczące pracowników tymczasowych we Włoszech były nieprawidłowe, chociaż nie dokonano jeszcze płatności z tytułu tych umów. W procedurach urzędu dotyczących wyboru i kontraktowania ekspertów zewnętrznych systematycznie brakowało solidnej ścieżki audytu, co z kolei skutkowało brakiem dowodów na to, że urząd traktował ekspertów na równi w swoich procedurach selekcyjnych.

Przejdę teraz do drugiej agencji – ACER. Zacznijmy od zarządzania budżetem i finansami. Wskaźnik wykonania budżetu wynosił 99,50%, czyli przewyższał planowany cel agencji wynoszący 95%. Stanowi to wzrost o 0,25% w porównaniu z rokiem 2018, ponadto wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 81,35%, co oznacza wzrost o 1,62% w porównaniu z rokiem 2018. Jakkolwiek Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem co do legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń, których łączna kwota wypłacona nieprawidłowo odpowiada 988 138 EUR, co stanowi 6,3% wszystkich płatności dokonanych przez agencję w 2019 r.

Stwierdzono nieprawidłowe płatności związane z dwoma nieprawidłowymi postępowaniami o udzielenie zamówienia, których nie przeprowadzono zgodnie z procedurami konkursowymi. Ponadto procedur rekrutacyjnych nie stosowano należycie w procesie selekcji, co skutkowało nieprzestrzeganiem przez agencję zasady równego traktowania oraz niestosowaniem skutecznych kontroli wewnętrznych. Agencja poinformowała jednak, że jej ramy kontroli wewnętrznej są skuteczne, roczna ocena ich wdrażania nie ujawniła braków, a strategiczny plan audytu agencji na lata 2017–2019 został w pełni wdrożony.

Agencja podejmuje również dalsze kroki w celu zwiększenia przejrzystości swoich działań, takie jak składanie sprawozdań ze spotkań personelu agencji z podmiotami zewnętrznymi (w szczególności ze spotkań dyrektora agencji z organizacjami i osobami samozatrudnionymi) oraz publikowanie ich na stronie internetowej agencji. Jednocześnie powinniśmy nalegać, by agencja niezwłocznie złożyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie z rozwoju bieżących działań w zakresie zarządzania IT i nadzoru rynku Remi (czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii). Oczekujemy na te informacje.

I na sam koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym te sprawozdania absolutoryjne mogły zostać przygotowane. Dziękuję za współpracę Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, a w sposób szczególny moim współpracownikom, i te słowa szczególnego podziękowania kieruję na ręce pani Kamili Wrzesińskiej.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, Rapporteur. – Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący Trybunału! Jestem sprawozdawcą odnośnie do agencji wspólnie z moim przedmówcą, panem posłem Brudzińskim, a także do wspólnych przedsięwzięć i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Zacznę od agencji. Trybunał wydał opinię kontrolną bez zastrzeżeń w sprawie wiarygodności rozliczeń wszystkich agencji. Trybunał wydał również opinię bez zastrzeżeń w sprawie legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń wszystkich agencji oraz opinię bez zastrzeżeń na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń agencji z wyjątkiem ACER – agencji Unii Europejskiej do spraw Organów Regulacji Energetyki i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu – EASO. Jeśli chodzi o wyniki, sieć agencji Unii Europejskiej utworzyła grupę zadaniową do spraw usług wspólnych oraz propozycję strategiczną usługi wspólnej możliwości 2.0, aby zachęcać do współpracy między agencjami i wspierać się.

W odniesieniu do zamówień Trybunał poczynił przeszło 80 uwag, w których omówiono obszary wymagające poprawy w 29 agencjach. Większość uwag dotyczy uchybień w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, podobnie jak to było rok temu. Niedociągnięcia te dotyczą głównie należytego zarządzania finansami i prawidłowości. Pod koniec 2018 r. większość agencji zgłosiła, że wdrożyła zmienione ramy kontroli wewnętrznej i przeprowadziła coroczną ocenę. Jednak wzywamy do przyjęcia i wdrożenia rad kontroli wewnętrznej przez wszystkie agencje, a nie większość, w celu dostosowania ich kontroli wewnętrznej zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi oraz do upewnienia się, że kontrola wewnętrzna skutecznie wspiera proces podejmowania decyzji.

Skoncentrujmy się może teraz na zagadnieniach dotyczących Frontexu, a więc tej agencji unijnej, która ma siedzibę w Polsce, w Warszawie, skąd mam zaszczyt mówić. Chciałbym zacząć od wskazania, że agencja przewodzi inicjatywie utworzenia wspólnej przestrzeni biur łącznikowych w Brukseli dla agencji działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, aby skutecznie wykorzystywać zasoby i dzielić się zapleczem i usługami oraz sprzyjać tworzeniu sieci kontaktów. Ponadto agencja ta – za pośrednictwem swojego biura inspekcji i kontroli – uczestniczy w sieci do spraw rozwoju skuteczności działania sieci agenci UE. Agencja uczestniczy również w sieci urzędników do spraw zamówień publicznych agencji, oceniając międzyinstytucjonalne przetargi pod kątem potrzeb i zasobów finansowych.

Następnie chciałbym wskazać na już zrealizowane, aktualnie wdrażane działania agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktów interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów. Ta polityka informowania o nieprawidłowościach została przyjęta, przypomnę, przed dwoma laty, w lipcu 2019 roku. Trzeba jednak wskazać pewne braki w polityce zatrudnieniowej agencji. Tu oczekujemy poprawy. Proponuję udzielić absolutorium wszystkim agencjom.

A teraz wspólne przedsięwzięcia: wszystkie sprawozdania finansowe odnośnie do wspólnych przedsięwzięć zostały zaaprobowane przez Trybunał Obrachunkowy – Pan Przewodniczący może to potwierdzić – co oznacza, że w sprawozdaniach wiarygodnie przedstawiono sytuację finansową, a zgodnie z zasadami rachunkowości w transakcjach po stronie płatności dochodów nie występują istotne błędy. Wiele obszarów wymaga jednak usprawnień. Przykładowo mechanizmy kontroli wewnętrznej dotyczące płatności były wprawdzie ogólnie skuteczne i pozwoliły utrzymać poziom błędu poniżej 2%, ale w przypadku kilku wspólnych przedsięwzięć odnotowano utrzymujące się niedociągnięcia w procedurach udzielenia zamówień, w płatnościach udzielenia dotacji oraz w procedurach naboru pracowników.

Z kolei w przypadku niektórych wspólnych przedsięwzięć prowadzących działania w ramach Horyzont2020 nie osiągnięto oczekiwanych postępów, mimo że planowany okres ich działalności to w większości przypadków 10 lat, po roku 2024. Dotychczas wdrożono średnio, czyli trzy lata przed końcem tego programu, zaledwie 51% działań – to ponad połowa działań przewidzianych w ramach programu, o którym mówimy. Jednak trzeba też zauważyć, że na koniec roku, o którym mówimy, wspólne przedsięwzięcia należące do działania ukończyły większość procedur dotyczących zaproszeń do składania wniosków i w ujęciu średnim udzieliły już zamówień lub podpisały umowę na realizację 78% zaplanowanych działań.

Wreszcie, jeżeli chodzi o wspólne przedsięwzięcia F4T, a więc ITER i Rozwój Energii Termojądrowej, kolejny rok z rzędu zauważam, że współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej projektowi w dziedzinie energii termojądrowej realizowanemu we Francji grożą dalsze wzrosty kosztów i opóźnienia w realizacji w stosunku do obecnie przyjętych założeń. Ponadto uchybienia dotyczące zamówień publicznych oraz zarządzania zasobami kadrowymi i projektami przez wspólne przedsięwzięcia niosą ze sobą ryzyko daleko idącej nieskuteczności operacyjnej.

Kończąc, gdy chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju, jestem zaniepokojony dostępną opinią Trybunału dotyczącą legalności prawidłowości wydatków, lecz jestem zadowolony z rezultatów, jakie osiągnięto na rzecz odnoszącej się do niego polityki publicznej w celu promowania wspólnego wzrostu i pomocy, zwłaszcza sytuacji społecznych i geograficznych, oraz – kończąc już teraz naprawdę – z rezultatów, jakie Unia osiągnęła za sprawą swego wkładu w osiąganiu 13. celu wzmożonego rozwoju i kontroli korupcji, a także rezultatów, jakie osiągnięto dzięki mobilizacji dowodu... (Przewodnicząca odebrała mówcy głos)

 
  
MPphoto
 

  Ana Paula Zacarias, President-in-Office of the Council. – Madam President, I would like to thank the honourable Members for all the very detailed presentations. The Council attaches great value to the discharge exercise. It is important that the EU funds are used according to the rules and that expenditure respects the principles of sound financial management.

On 1 March, Mr Rui Alves, our financial counsellor, had the honour of presenting to the Committee on Budgetary Control the Council’s recommendation to grant discharge to the Commission for the financial year 2019. I hope this plenary will come to the same conclusions.

Honourable Members, allow me to remind you that the Council recommendation to grant discharge of the Commission was adopted on 16 February 2021, along with discharge recommendations for decentralised agencies, executive agencies and joint undertakings. The debate on the Committee on Budgetary Control showed that the Council and Parliament share the same concerns regarding the management of the EU budget.

We also share, I’m sure, the point of view that our recommendations should be followed up and implemented by all actors without delay. In this context, I would like to draw your attention to three elements of the Council recommendation.

First, we have after a number of years, an adverse opinion on the expenditure. The Council regrets this. It also regrets the fact that the overall error continues to be above materiality, above 2%. However, given the improvements observed, notably in sub-heading 1b (cohesion), and in natural resources, including agriculture, the overwhelming majority of Member States still thought that it would be appropriate to grant discharge to the Commission for 2019.

Secondly, our recommendation this year has a different structure that mirrors, to a certain extent, the separate report by the Court on the performance of the spending programmes under the EU budget. We see evaluating performance as a useful exercise and we call on both the Court and the Commission to continue to work as necessary to assess the true value delivered to EU citizens.

Discussions continue about the form and the scope of this exercise, and the Council follows them with great interest. Certainly, while 2019 is not the last year of the previous multiannual financial framework, we need to acknowledge that the COVID-19 crisis created a fault line. The huge implications for 2020 and for the current MFF could not be ignored in the Council recommendation. We are worried about its effect on the availability of payment appropriations and on the exposure of the EU budget. Therefore, we call on the Commission to closely monitor the payment needs and reassess the mechanism available to mitigate further exposures, taking into account the context of the crisis and the measures adopted to fight this effect.

There is one more thing I would like to point out in the Council’s recommendation before I end my speech. We ask the Court again to help us compare the situation between years within each policy area. We have heard the arguments of the Court about the costs of proper sampling an error rate calculation in all headings, but we still think this should be the main drive of the action of the Court, to present the Council and Parliament, and, of course, EU citizens, a concrete, comparable picture of the way EU money is managed.

Finally, let me conclude by thanking you, honourable Members of Parliament, for all your thorough work on discharge. I would also like to extend my thanks to the Commission and to the Court of Auditors and all those who contribute to the good management of EU funds.

We may have different positions, but we all share the same goal: to show Europeans that the Union works, that the money spent by the Union is not wasted and is used to achieve tangible results that could not otherwise be achieved. It is not easy, and there is certainly room for improvement, so let’s keep up the good work.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. – Madam President, dear President Lehne, dear Minister, honourable Members of the European Parliament, I also would like to thank, on behalf of the Commission, the European Parliament and, in particular, the Committee on Budgetary Control and here especially the rapporteurs for this constructive discharge procedure. In particular, I would like to thank Ms Hohlmeier for her dedicated work as the Chair of the Committee on Budgetary Control.

The European Union budget is relatively small but powerful as it creates European added value and achieves results which each Member State on its own could not achieve. The 2019 discharge report acknowledges that the financial management of the European Union budget has improved over time. The report also highlights issues where further improvements are needed and I welcome your clear stance on some important aspects of the implementation and performance.

Allow me to comment on some of the issues you have highlighted as political priorities in this report. First, as regards the avoidance of conflicts of interest, the Commission has recently adopted and published a guidance note aiming at promoting a uniform interpretation and application of the rules on avoidance of conflicts of interest under the direct, indirect and shared management. This will be a useful tool for Member States as they are setting up their management and control processes for the new programmes. The Commission is also following up on information or complaints of alleged cases of conflicts of interest in the Member States and has kept the Committee on Budgetary Control regularly informed of the progress of such cases.

Let me turn to my second point, which relates to information on beneficiaries of European Union funds. As you know, important progress was achieved in the type of information which has to be gathered by Member States on recipients of funds, implemented under shared management and under the Recovery and Resilience Facility, including also beneficial ownerships. For this, the Commission is very grateful to the European Parliament.

Unfortunately, the final legal texts didn’t make use of a single data mining and risk assessment tool obligatory although this could be most useful and effective in detecting cases of fraud and irregularities. The Commission will therefore do its best to encourage Member States to use such tools and is reflecting on further actions to enhance the quality and interoperability of data on beneficiaries and final recipients of Union funding.

I would also like to underline that the Commission takes any allegation or suspicion concerning the misuse or mismanagement of funds very seriously and all complaints regarding alleged fraudulent spending should be addressed to the European Anti—Fraud Office (OLAF). The Commission can and will take all necessary measures to protect the Union budget, including suspension of payments or other applicable rules and apply financial corrections. The Commission takes the request in the discharge resolution very seriously and will report on the follow—up.

To conclude, I would like to reassure you that the European Commission upholds the highest standards of transparency and accountability and is committed to ensure that the Union budget is spent in line with the rules and with the highest standards with regard to performance and results. Ultimately, our success depends on finding the right balance between a low level of error, fast payments, reasonable costs of controls and finally, of course, added value of the European budget.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofs. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Berichterstatter, verehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, sehr geehrte Frau Vorsitzende des Rates, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, heute hier – und auch in Anwesenheit des Berichterstatters für den Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofes, Tony Murphy – in dieser Entlastungsdebatte sprechen zu können. Ich denke, es ist auch eine Anerkennung der Arbeit des Rechnungshofes, dass hier eine so große Debatte in so schwierigen Zeiten stattfinden kann.

Der Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs diente Ihrer Detailarbeit als Grundlage, und ich freue mich, dass meine Kolleginnen und Kollegen und ich das Parlament wie jedes Jahr bei der Erfüllung dieser überaus wichtigen politischen Aufgabe, die ihm durch die Verträge übertragen wurde, begleiten und unterstützen konnten. Wie in unserer Strategie für die kommenden Jahre dargelegt, stellt die Gewährleistung einer soliden Prüfungssicherheit in einem schwierigen und sich verändernden Umfeld für den Hof nach wie vor eine zentrale Priorität dar.

Der haushaltspolitische Kontext Ihres Beschlusses könnte sensibler nicht sein. Die Ratifizierung des neuen Eigenmittelbeschlusses in den Mitgliedstaaten ist noch nicht abgeschlossen, erfreulicherweise wurden jedoch bereits zahlreiche Hürden überwunden. Die Staatsverschuldung ist in der derzeitigen Pandemie deutlich angestiegen, und die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass der EU-Haushalt und die neuen Mittel, die die Kommission auf den Märkten aufnehmen wird, sinnvoll und korrekt eingesetzt werden. Wir sollten die durch die aktuelle Pandemie entstandene Situation nutzen, um unsere Systeme zu verbessern, um bei der Verwaltung von EU-Mitteln die Digitalisierung in allen Mitgliedstaaten voranzutreiben, um EU-Mittel wirksamer und effizienter einzusetzen und mehr zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten zu tun.

Meine Damen und Herren! Inzwischen sind Sie mit dem Inhalt unseres Jahresberichts gut vertraut, und ich begrüße es, dass unsere Feststellungen in den Entschließungen des Parlaments zum Ausdruck kommen. Ich beglückwünsche außerdem das Parlament dazu, dass es Leistungsaspekte, die verschiedene Politikbereiche der Europäischen Union betreffen, nahtlos in seine Entschließung hat einfließen lassen. Als Entscheidungsträger müssen Sie sich auf den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen einstellen und zugleich aus dem vorangegangenen – dessen Zahlungen, wie Sie wissen, noch mehrere Jahre weiterlaufen werden – kontinuierlich Ihre Lehren ziehen.

Ich nehme auch die zahlreichen konkreten Forderungen zur Kenntnis, die sich unmittelbar auf die Methodik und Arbeit des Hofes beziehen und von denen ich einige – und das ist nicht überraschend – nicht zum ersten Mal höre: Forderungen zu geografisch-spezifischen Informationen, zur Prüfung von Vorgängen, zu spezifischen Fehlerquoten, zu Korrekturmaßnahmen oder auch zu einem beschleunigten Zeitplan.

Eines kann ich Ihnen versichern: Im Einklang mit unserer Strategie sind wir bestrebt, die quantitativen Informationen in unserem Jahresbericht durch qualitative Elemente zu ergänzen, die auf den Ergebnissen spezifischer Prüfungsarbeiten zu Systemen und zur Regelkonformität beruhen. In diesem Zusammenhang werden wir auch die Korrekturkapazität der von uns geprüften Stellen berücksichtigen. Unser Bemühen wird dahin gehen, die im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit für die Zuverlässigkeitserklärung eingesetzten Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen. Dazu gehört natürlich auch die verstärkte Nutzung von Daten und IT-Tools und —Technologien, für die wir im Rahmen unserer Prüfungen bezüglich der Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie unserer Prüfungen der Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und der Verwaltungsausgaben bereits kurzfristig Potenzial erkennen und dies auch umsetzen werden.

Im Rahmen unseres Prüfungsansatzes werden wir auch weiterhin berücksichtigen, dass das Risikoniveau in den verschiedenen Politikbereichen der Europäischen Union nach wie vor deutlich unterschiedlich hoch ist. Zu diesem Zweck werden wir diese Risiken und alle anderen verfügbaren Informationen bei der Planung und Durchführung unserer aussagebezogenen Prüfungshandlungen bewerten. Im Zeitraum 2021–2025 werden wir die von den geprüften Stellen und anderen Prüfern geleistete Arbeit – soweit sie verlässlich sind – so weit wie möglich nutzen, um unsere Ressourcen effizienter einzusetzen und den Verwaltungsaufwand – auch für die Begünstigten – zu verringern.

Darüber hinaus würden einige der neuen Prüfungsideen, die diesem Parlament vorschweben, eine Menge zusätzlicher Arbeit und somit zusätzliche Ressourcen erfordern, die wir in unsere Zuverlässigkeitserklärung investieren müssten. Der Hof ist ständig bestrebt, die Effizienz seiner Arbeitsweise zu erhöhen, sowohl im Hinblick auf die Erstellung der Zuverlässigkeitserklärung, aber natürlich auch im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Mit Effizienzgewinnen allein wird die aufgrund von „Next Generation EU“ und SURE gestiegene Arbeitsbelastung aber nicht bewältigt und wird Ihren Anliegen auch nicht entsprochen werden können. Mit Genugtuung nehme ich daher die Forderung des Parlaments zur Kenntnis, dem Hof mehr Personal zur Verfügung zu stellen – eine Forderung, die wir in unserem Entwurf eines Voranschlags für das Jahr 2022 ebenfalls gestellt haben.

Bei dieser Gelegenheit wende ich mich aber auch an die Kommission als das für die Konsolidierung und Zusammenführung der Haushaltsvoranschläge der anderen Organe zuständige Organ: Wie dem Kommissar ist natürlich auch uns bewusst, dass die Ressourcen knapp sind und Haushaltsstrenge walten muss. Als Organ haben wir diese Strenge im Laufe der zurückliegenden Jahre durchgängig unter Beweis gestellt. Vor dem Hintergrund der Bemühungen des Hofes, eine angemessene Personalausstattung für die Prüfung von „Next Generation EU“ und für andere dringende Herausforderungen zu gewährleisten, sind wir jedoch entschlossen, der Haushaltsbehörde – dem Parlament und dem Rat – unseren diesbezüglichen Standpunkt überzeugend darzulegen. Es ist schon eine Konsequenz des gesunden Menschenverstandes, dass bei einer beinahe Verdoppelung des Haushaltes in einem Zeitraum von einigen Jahren die gleiche Prüfungsdichte nicht mit den gleichen Ressourcen erreicht werden kann. Ich denke, wir sind es dem europäischen Steuerzahler und Bürger insgesamt schuldig, dass eine angemessene Kontrolle erfolgt – auch durch den externen Prüfer.

Was die Prüfung der Europäischen Investitionsbank durch den Hof betrifft, ist Ihr Entschließungsentwurf besonders bemerkenswert in seiner Forderung nach verstärkter Prüfung und Rechenschaftspflicht – Dinge, die wir seit jeher unterstützen. Ich möchte Sie daher ganz kurz zum Schluss über den aktuellen Stand der jüngsten Dreiergespräche informieren, die wir zur Überprüfung unserer Prüfungsregelungen im sogenannten Tripartite Agreement geführt haben. Die fachlichen Diskussionen kommen gut voran, und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir vor dem Sommer eine Einigung über die Probleme erzielen, mit denen wir bei unseren Prüfungen laufend konfrontiert waren. An dieser Stelle möchte ich auch Präsident Hoyer für seine konstruktive Haltung in dieser Hinsicht danken.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Entwicklungsausschusses. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Als Berichterstatter für den Entwicklungsausschuss kann ich mich darüber freuen, dass wir ein neues Instrument bekommen – ein Instrument, mit dem wir unsere externen Aktivitäten zusammenführen: Global Europe. Internationale Politik wird gebündelt, der Europäische Entwicklungsfonds wird Teil des EU-Budgets.

Damit steigt die Verantwortung für dieses Haus, es steigt die Verantwortung für unseren Ausschuss, für die Beteiligung an der Programmplanung, für die Überprüfung der Umsetzung unserer Initiativen im Sinne der Gesetzgeber. Und das bedeutet, wir werden das verstärken, was wir in der Vergangenheit schon getan haben: genau hinschauen! Werden wir beispielsweise die aktuellsten Krisen – jetzt die Pandemie – überwinden? Fokussieren wir auf die ärmsten Länder und darauf, dass sie ihre Gesundheitssysteme renovieren, ihre Wirtschaft wieder aufbauen und auf die Ziele der Nachhaltigkeitsagenda 2030 ausrichten! Wir sind bereit dazu, und wir stellen uns dieser neuen Verantwortung.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc, Pripravljalka mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. – Gospa predsednica, v okviru svojega dela sem se osredotočila na razrešnice agencij, ki spadajo v pristojnost odbora za zaposlovanje in socialo: OSHA, Eurofound, Cedefop, ETF in Evropske komisije.

Glede finančnega poslovanja nimam večjih pripomb in tudi po mnenju Računskega sodišča so transakcije zakonite, finančni položaj agencij pa je pošteno predstavljen. Seveda pa je vedno še priložnost za izboljšave.

Pozitivno se mi zdi, da agencije poskušajo zmanjšati stroške, tako da se vključujejo v skupino in v mrežo agencij. S tem se izogibajo tudi prekrivanju istovrstnih nalog.

Pričakujem, da se bodo agencije odzvale na opozorila in optimizirale svoje poslovanje, kar velja seveda tudi za Evropsko komisijo. Evropske institucije morajo svoje delo opravljati strokovno – to je kot prvo – in učinkovito, vendar sredstva porabljati racionalno in pregledno, saj gre za denar vseh Evropejk in Evropejcev.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. – Madam President, first of all I will talk for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) part. I think the most important message that we have from the Environment Committee, which also includes public health, is that we see a huge expansion of tasks in these fields, both within the Commission with the Green Deal priorities and for the agencies that are working on these issues. Here we take into consideration the EEA, on the Green Deal priorities, but also – and I think this is a point that we really need to discuss – the huge expansion of tasks for health agencies, and in particular the European Medicines Agency (EMA) and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

We are now in negotiations to expand the mandates of those agencies but what we have seen up to now – and it’s a pity that the State Secretary has just left, as this is a very important message to the Council – is that so far the Council has always said that agencies can do with less money. We are running into problems here. We are expecting more from the agencies on the Green Deal and on health issues, but at the same time the agencies are not given the possibility to do more. We are running at the edge of what they can achieve and what they can hold up to. A thorough discussion on this is really needed in the Council because this cannot continue as it is. I think that is a very important message that we have to give if we really are serious about expanding the task for the agencies as we are currently discussing. That was my first part.

In my second part I’m acting as a spokesperson for the Greens and am looking at the discharge of the different agencies. There I would like to focus mainly on the Frontex agency because in the report we are suspending the discharge for Frontex. I think this is mainly because of concerns on the delayed recruitment of the fundamental rights monitors, but also because of concerns over complicity with human right violations. We demand that we see progress from the Frontex agency because this is absolutely crucial. Also here, the mandate of Frontex has been expanded, but we have not yet seen Frontex dealing with it appropriately. That is why you will see that we are suspending our discharge until we have the results of research that Parliament is undertaking with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) which we would like to see first, and that is of the utmost political importance.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, autorka projektu opinii Komisji Transportu i Turystyki. – Pani Przewodnicząca! Panie komisarzu! Jako sprawozdawczyni w sprawie opinii Komisji Transportu i Turystyki z wykonania budżetu za 2019 rok w tym obszarze chciałabym się odnieść do dwóch kwestii. Po pierwsze, nasz niepokój budzi niski stan realizacji instrumentu „Łącząc Europę”. Do stycznia 2020 roku, czyli w ciągu sześciu lat finansowania wypłacono zaledwie 31 % pierwotnie przyznanych środków, co stawia pod znakiem zapytania wykonanie korytarzy sieci bazowej, w tym realizację nowych linii kolejowych, autostrad czy połączeń transgranicznych. Jaki to jest problem, mogliśmy się przekonać podczas początków pandemii, kiedy blokowały się przejścia na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, opóźniając tym samym transport artykułów medycznych.

Druga kwestia: apelujemy – do rozważenia, ale myślę, że to jest temat bardzo ważny – o utworzenie nowej linii budżetowej dla turystyki – gałęzi gospodarki najbardziej dotkniętej kryzysem. Myślę, że dla wielu regionów, głównie tych, gdzie turyści zapewniają główny dochód mieszkańców, jest to bardzo ważne, dlatego uważamy, że ten sektor powinien otrzymać należyte wsparcie z budżetu unijnego, zwłaszcza że turystyka to przede wszystkim małe, rodzinne firmy. Oczywiście jesteśmy za tym, aby zagłosować za przyjęciem absolutorium.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini, Raportoare pentru aviz, Comisia pentru transport și turism. – Doamnă președintă, în calitate de raportoare pentru Parlamentul European, din partea Comisiei TRAN, raportoare de aviz pentru cele trei agenții și cele trei întreprinderi comune care au legătură cu competența comisiei, așa cum am spus și în avize, vreau să felicit Curtea de Conturi pentru că a surprins toate aspectele importante legate de gestionarea banilor în aceste întreprinderi. Vreau să subliniez, în primul rând, că s-au folosit indicatorii-cheie de performanță specifici Programului Orizont 2020.

Evident că, așa cum am scris și în avize, am recomandat Comisiei Europene și Curții de Conturi să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a performanțelor în toate întreprinderile comune și agenții, să calculeze impactul social asupra forței de muncă, este foarte important, dar și impactul asupra pieței.

Trebuie să spun că sunt și câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, de exemplu, transparența. Am constatat că, la unele agenții și întreprinderi comune, nu avem pus curriculum vitae pentru membrii din consiliul de conducere - curriculum vitae, dar și date.

De asemenea, un lucru pe care l-am reclamat de fiecare dată este echilibrul de gen și echilibrul geografic și sper ca acest lucru să-l corecteze Comisia, pentru că acum nu este etic și echitabil, din punctul de vedere al echilibrului de gen și al echilibrului geografic.

 
  
MPphoto
 

  Lena Düpont, rapporteur for the opinion of the Committee on Regional Development. – Madam President, I would like to pick up on a point that was already mentioned. Both in CULT and in LIBE we had an intense discussion on Frontex and the discharge and I would like to emphasise again that it’s not the agency itself that has been called into question. We hear rumours and allegations, conflicting statements, discussions about the internal management, and that’s why the postponement of the discharge, besides not concerning the year in question, is understandable. It gives us in the Frontex scrutiny group time to assess the allegation and take into account the information provided by different actors. Besides, my approach remains constructive.

Frontex is an integral part of our security policy and effective border controls are key to that. That’s why a clear chain of responsibility and accountability is vital. The agency, the Member States are commissioned as part of the management board, and we in Parliament need to team up more closely to improve that. Even more so, since with a new task, an increased budget, a standing corps for the first time in European history, of course there is greater responsibility. We need to make sure that the agency is well equipped for the future, that possible deficiencies are addressed and solved where needed. We need to make sure that those officers who are deployed on our behalf, who dedicate their time and their work to a European cause, can do so under the best circumstances.

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Milazzo, relatore per parere della commissione per l'agricoltura. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel testo del parere del discarico 2019 per la commissione Agricoltura, abbiamo lavorato con i colleghi di tutti i gruppi per avere una posizione condivisa per la valutazione del sistema dei pagamenti diretti e la valutazione degli errori, così come indicato nella relazione della Corte dei conti.

Una delle questioni cruciali del testo è stata la necessità di eliminare, in particolare nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, gli oneri amministrativi superflui che ostacolano l'attuazione degli investimenti attraverso la PAC, nonché di semplificare per quanto possibile gli obblighi derivanti dal Green deal.

Ci siamo impegnati per affermare ancora una volta il ruolo di sostegno al reddito di base nella PAC e il suo contributo al mantenimento dell'attività agricola e dell'allevamento, alla riduzione del processo di esodo rurale e alla promozione di un ambito rurale dinamico. La PAC come strumento di supporto per i giovani agricoltori si è rivelata essenziale e dovrebbe essere ulteriormente rafforzata nel futuro.

La digitalizzazione e l'innovazione, così come gli investimenti volti a sviluppare catene di approvvigionamento corte e vendite dirette ai consumatori, potrebbero essere strumenti decisivi per rivitalizzare le zone rurali rendendole più attraenti per i giovani agricoltori.

Sostegno all'agricoltura verde, semplificazione e digitalizzazione, queste le parole chiave di una politica agricola ambiziosa e produttiva. Ultimo in ordine di tempo, ma non per importanza, la lotta alle frodi che ancora affliggono il sistema di distribuzione e che penalizza non solo gli agricoltori, ma la società tutta ....

(la Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici, relatrice per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, (il microfono è stato acceso in ritardo) [...] del parere LIBE mi concentrerò sulle agenzie GAI che anche nel 2019 hanno svolto un ruolo fondamentale, sostenendo istituzioni europee e Stati membri in sfide sempre più impegnative nella tutela dei diritti fondamentali, sicurezza, cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e migrazione.

Nell'adempiere ai loro compiti le agenzie GAI nel complesso hanno rispettato i principi di sana gestione finanziaria, ottenendo giudizi positivi su affidabilità dei conti, legittimità, regolarità delle operazioni da parte della Corte dei conti, con la sola parziale eccezione dell'EASO, che ha comunque adottato le misure necessarie a rimediare alle pregresse difficoltà.

Nel 2019, rileva ancora la Corte dei conti, le agenzie si sono impegnate per dar seguito alle osservazioni degli anni precedenti, anche se rimangono margini di miglioramento, ad esempio nelle procedure d'appalto. Coerente, quindi la raccomandazione di concedere il discarico per il 2019 a tutte le agenzie GAI, ad esclusione però di Frontex, per cui è preliminarmente necessario che le indagini avviate, anche dall'OLAF, facciano piena chiarezza su ogni criticità rilevata.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, rapporteur for the opinion of the Committee on Culture and Education. – Madam President, the Committee on Culture and Education (CULT) discharge is not very controversial. A few words in support of the Translation Centre of the Bodies of the Union. This Centre is very important. The Centre guarantees that every citizen in the Member States can read and understand the rules and values of our political union. It is of the utmost importance that we make sure that it is easy to access information about the European Union to ensure transparency and keep trust in the institutions. So I hope you will support it and I hope you will support the discharge report as such.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, rapporteur pour avis de la commission des affaires juridiques. – Madame la Présidente, chers collègues, en apparence rien ne s’oppose à l’octroi de la décharge sur l’exécution du budget 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne. Le taux d’exécution est de 98,7 % et la Cour a gagné en efficacité, notamment grâce au succès croissant de l’application informatique e-Curia et de la création d’un mécanisme d’admission préalable des pourvois.

Mais en réalité, un problème subsiste: celui du doublement du nombre de juges du tribunal, passé progressivement de 27 à 52, et bientôt 54. Ce doublement décidé en 2016 coûte près de 27 millions d’euros par an, soit un million par juge supplémentaire, or il semble inutile – je le redoute en tout cas, car j’ai entendu les juges le dire eux—mêmes lors d’une audition secrète organisée en 2015 par la commission des affaires juridiques. Je dénonce donc cette gabegie potentielle. À tout le moins, nous devrions soutenir la Cour des comptes qui réclame en vain que la Cour de justice nous fasse rapport, je la cite, sur la nécessité et l’efficacité de ce doublement.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Bischoff, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. – Madam President, speaking on behalf of the Committee on Constitutional Affairs, which contributed to the Parliament’s resolution on the Council and European Council discharge, I would like to express regret on the continued lack of progress in the cooperation between the Council and the Parliament during this discharge procedure.

Increased and proactive transparency on the side of the Council would be conducive to a better informed discharge procedure from the outset. The Council took some steps towards more transparency in general. This is to be welcomed, but it is not enough. Therefore, I underline an urgent need for a memorandum of understanding between the European Parliament and the Council on the provisions of the information necessary for Parliament to take an informed decision on discharge.

The situation must be improved and the Conference on the Future of Europe provides an opportunity to discuss also proposals to enhance transparency and democratic accountability with regard to the protection of the Union’s budget. Citizens have a right to know that money is being well spent.

 
  
MPphoto
 

  Robert Biedroń, rapporteur for the opinion of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. – Madam President, good afternoon from Poland. It is a good opportunity to assess the extent to which the principle of gender mainstreaming has been integrated within the EU’s policies. Unfortunately, we haven’t achieved the progress that we hoped for. We still lack an effective methodology allowing to track gender-equality spending. We also still don’t have an independent budget line for measures specifically targeting gender equality, including gender—based violence. We also should remember that gender equality still hasn’t been mainstreamed across the Union budget to the same extent as other policies, as stressed by the European Court of Auditors.

So, it is clear, we must increase our efforts here. At a time when women are on the front line of the COVID—19 crisis, whilst their rights are under attack in certain States, gender mainstreaming should not only be a concern of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) and other DGs, it should be a priority for all of EU institutions and agencies. Unfortunately, this is still not the case.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – Κυρία Πρόεδρε, ο στόχος του ενωσιακού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα για τις δράσεις στις υπό ένταξη ή τρίτες χώρες, θα πρέπει να είναι η προώθηση των αξιών μας, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κάθε δράση μας. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί την Επιτροπή, καθώς —παρά τους χιλιάδες φυλακισμένους, τη συνεχή απομάκρυνση της Τουρκίας από τις ευρωπαϊκές αξίες και την εργαλειοποίηση των προσφύγων και μεταναστών— η Τουρκία συνεχίζει να επωφελείται από ευρωπαϊκά προγράμματα και συγχρηματοδοτείται η αγορά τεσσάρων πλοίων της τουρκικής ακτοφυλακής. Και όλα αυτά ενώ το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει επανειλημμένα ότι τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας πρέπει να διατίθενται μόνο σε μη κρατικούς φορείς για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Δεν μπορεί η Επιτροπή να πηγαίνει αντίθετα από αυτές τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίνει το Κοινοβούλιο. Στο σημείο αυτό, φέτος, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το ότι, παρά τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει ως Κοινοβούλιο, δεν υπάρχουν ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού ανά χώρα. Γι’ αυτό θα έπρεπε να έχετε μια άλλη αντιμετώπιση γι’ αυτά τα χρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský, za skupinu PPE. – Paní předsedající, čeká nás hlasování o discharge a já jako koordinátor výboru CONT za PPE bych rád řekl několik důležitých slov. To první je, že mockrát děkuji všem, kteří se na discharge spolupodíleli. Je to jasný signál o tom, že evropské finance musí být v pořádku. Evropská unie musí být výkladní skříň transparence a využívání peněz ve prospěch daňových poplatníků, proto dlouhodobě voláme i po reformě evropských financí. My bychom neměli podporovat soukromé firmy oligarchů, ale měli bychom peníze zaměřit jako půjčky tam, kde může růst další přidaná hodnota. Evropská unie se musí změnit, musí přinést vizi a musí dát této vizi konkrétní polohu. Už nemůžeme dál tolerovat to, že z evropských peněz jsou placena sídla oligarchů. Už nemůžeme dál tolerovat to, že oligarchům proudí více a více peněz. My musíme dát jasný signál, že Evropa se mění a že Evropa v budoucnu chce zatočit s organizovaným zločinem a chce bojovat proti těm, kteří zneužívají tyto peníze.

 
  
  

ELNÖKÖL: KLÁRA DOBREV
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Tsvetelina Penkova, on behalf of the S&D Group. – Madam President, the Commission’s discharge procedure is definitely an essential instrument for the European Parliament to oversee the spending of the EU budget and to be able to evaluate the achievements in the performance of the common policies and goals.

We welcome the work done by the Commission and the positive developments compared with last year’s discharge, especially in the areas of cohesion, national resources and administration. We acknowledge the positive aspects, i.e. that the overall level of irregularities in EU spending remained relatively stable at 2.7%, which is comparable to the 2018 discharge. Of course there are still some areas for improvement and we would recommend focusing on the legality and regularity of the payments underlying the accounts. We would therefore like to recommend granting the discharge for 2019 to the Commission and of course we encourage the Commission to continue working towards simplifying the rules under which the EU budget is spent.

Regarding the resolution itself, the initial proposal for the resolution was one-sided and it did not present a fair evaluation of the work of the Commission. We believe that our political role is to present a balanced and objective evaluation of the work done by the Commission, and we should try to work on that during both of the amendments which are proceeding now.

With regard to the discharge of the European Development Fund, we welcome this year’s report and we would also recommend granting discharge in respect of the implementation of the European Development Fund for the financial year 2019.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Borchia, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, 40 agenzie che assorbono oltre 3 miliardi di euro annui di budget sono cifre importanti, se paragonate ai bilanci di tanti comuni europei che, magari, non hanno neppure le risorse finanziarie per assumere un geometra o un assistente sociale.

La Corte dei conti dell'Unione ha rivolto osservazioni a ben 29 agenzie, il che significa che non va tutto bene. Ci sono casi di appalti approssimativi. Ci sono casi di conflitti di interesse, reali o potenziali, che interessano quei funzionari che magari escono dalle agenzie per andare a lavorare nelle multinazionali.

Inoltre, serve avere la capacità di guardare nel quotidiano: l'Agenzia europea del farmaco, l'EMA, si finanzia ricevendo contributi da parte delle industrie farmaceutiche, dalle Big Pharma, e questo, almeno dal punto di vista etico dovrebbe farci porre delle domande sull'opportunità e sull'indipendenza di questo organismo. Ma nonostante il bilancio che assorbe, l'EMA svolge soltanto un ruolo di coordinamento, mentre il potere decisionale in tanti casi spetta alle agenzie nazionali. Quindi, molto personale, tanti soldi a disposizione, ma come spesso succede in Europa, poi le responsabilità spettano sempre ad altri.

 
  
MPphoto
 

  Viola Von Cramon-Taubadel, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I would like to thank everyone who contributed to this report, especially our Chair, Monika Hohlmeier, for leading the negotiations.

On content, we Greens measure the success of our work not only by identified errors, but mainly to what extent we have improved the report, and yes, with our amendments we made a difference. Regarding CAP reforms, the Commission must finally improve its information and monetary system. We need the list of the 50 biggest beneficiaries to understand where the largest chunk of the EU funds went and what it was spent on. Not just us Greens, but also the European Chemicals Agency (ECHA) and scientists repeatedly write that the agri—budget does not match the overall political goals such as climate protection, biodiversity or animal welfare. Furthermore, there is now a reference to the Slovak Agricultural Paying Agency, which is also a result our efforts for improvement. Strong language now on conflicts of interest and corruption, as well as conditionality and rule of law principles for further funding.

Second point: true error rates in EU expenditure remain an estimate between the Commission’s 12 different ways to calculate it, and the numbers reported by the ECHA, which not only create uncertainty, but even carry the risk of misinformation.

Last point: the biggest future risk of the financial sustainability to the EU budget is the growing backlog, which equals two—year EU expenditure. With an additional burden coming from the Recovery Fund, the EU is ignoring a potential insolvency. In view of tomorrow’s vote, I sincerely hope that our progressive approach and the strong language in the Committee’s report will not be further watered down.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Stegrud, för ECR-gruppen. – Fru talman! Inom ramen för EU:s jämställdhetsinstituts budget vill EU öka jämställdheten genom att införa ett så kallat genusperspektiv i all EU-politik. Oavsett område – handel, skogsbruk, familjefrågor – så ska jämställdhet enligt vänsterradikal definition intvingas. Makt ska fördelas med hjälp av kvotering av valsystem. Privata företag ska tvingas redovisa löner och kvotera in kvinnor i styrelserummen. Föräldraledighet, socialförsäkringssystem, digitala plattformar, till och med personliga värderingar vill man reglera från Bryssel.

Det nationella självbestämmandet, den privata äganderätten, den individuella friheten och den svenska arbetsmarknadsmodellen lär snart vara ett minne blott, för det EU numera vill ha är varken frihet, jämlikhet eller konkurrenskraft. Det är framtvingade utfall och en centralisering av makten. På kommunismens storhetstid gjorde man det i arbetarklassens och proletariatets namn. I dag gör EU det i klimatets och jämställdhetens namn. Det måste räcka nu.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel, au nom du groupe The Left. – Madame la Présidente, le débat sur les décharges budgétaires ne passionne pas les foules et pourtant, il nous permet d’affirmer une orientation politique qui va présider au bon fonctionnement de nos institutions. Dans ce cadre, nous sommes un certain nombre à avoir déposé des amendements pour améliorer le fonctionnement de nos institutions.

Premier point, nous constatons sur tous les bancs que de nombreuses communications et documents de travail ne sont disponibles qu’en anglais, que beaucoup de réunions se tiennent sans possibilité d’interprétariat et que cette situation s’est aggravée avec la crise sanitaire. Alors je sais que certains d’entre vous sont très attachés au traité, je pourrais vous citer tous les articles, ainsi que la loi fondamentale qui impose le multilinguisme et vraiment, j’insiste sur ce point parce que les parlementaires européens doivent pouvoir s’exprimer dans leur langue maternelle. Cela apporte de la richesse et de la diversité à nos débats, mais surtout, c’est une garantie d’égale qualité dans le travail législatif, et donc il faut plus de moyens pour les interprètes. Je les salue; ils font un travail formidable, mais ils doivent être plus pour que notre travail législatif soit de qualité.

Deuxième point: cela peut vous paraître marginal, mais pour moi, c’est essentiel. Nos institutions consomment des biens et des services que des entreprises européennes sont capables de produire. Or, trop souvent, nous faisons appel à des entreprises étrangères dans le cadre de nos marchés publics et franchement, meubler nos bureaux ou utiliser toutes sortes de matériels made in China, alors que des entreprises européennes sont prêtes à le faire, c’est dommage. On peut faire un effort et c’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut modifier nos procédures de marchés publics et intégrer dans les programmes de financement un seuil minimal de matériaux ou de services achetés à des entreprises et à des prestataires européens. Cela peut vous paraître superficiel, mais pour moi, c’est essentiel. L’Europe se construit aussi avec des actes concrets.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin! Gern haben wir am Entlastungsbericht gearbeitet, und angesichts vieler Fortschritte in Sachen Transparenz werden wir auch zustimmen. Dennoch stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir haben in dieser Periode sage und schreibe 290 Milliarden nicht abgerufene Gelder, weil die Projekte fehlen, weil die Mitgliedstaaten zu langsam sind, weil die Regionen Probleme mit unseren rechtlichen Vorgaben haben. 290 Milliarden nicht genutzt – gleichzeitig bewilligen wir aber 750 Milliarden EUR frisches Geld für die Corona-Wiederaufbauhilfe.

Natürlich ist Solidarität in der Pandemie angebracht, aber dieses Geld soll jetzt schnell in die Zukunft der Regionen investiert werden. Schnell? Die Mitgliedstaaten brauchen drei Jahre und länger, um den Strukturfonds-Regeln gerecht zu werden, und mit recovery soll es nun schnell gehen.

Wir sind deshalb den Steuerzahlern verpflichtet, und wir werden mit recovery wirklich genau aufpassen, denn schnelle Krisenhilfe darf nicht zu Lasten eines seriösen Umgangs mit Geld gehen. Hier haben wir große Verantwortung – genauso die Kommission, genauso der Rechnungshof. Echte Haushaltskontrolle braucht deshalb mehr Personal, mehr digitalen Fortschritt, mehr Mitarbeit durch die Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Lara Wolters (S&D). – Madam President, at the start of the pandemic, this Parliament installed thermal cameras from a Chinese company named Hikvision. This is a company that faces well-documented accusations of supplying surveillance equipment to camps detaining Uyghurs in the Chinese region of Xinjiang. You will understand my surprise that, when I proposed to remove the cameras, the company rather aggressively approached me and other Members to withdraw this call. Let me be clear: we should not give in to intimidation.

I think the incident shows us the importance of supply-chain responsibility and responsible business conduct. Businesses that fail to respect human rights should not be part of EU supply chains. Parliament should lead by example here, and I therefore repeat my position: Hikvision products have no place in this House as long as Hikvision is enabling China’s campaign of repression against the Uyghurs.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Laporte (ID). – Madame la Présidente, mes chers collègues, les décharges 2019, de manière générale, et en particulier celle du Parlement européen, ne sont que la stricte continuité des décharges 2018, en l’absence de prise en compte des recommandations issues des différentes résolutions ainsi que des préconisations de la Cour des comptes européenne.

Tout d’abord, je relève avec inquiétude que le Parlement a reçu un double blâme à la suite de l’enquête menée par le Contrôleur européen de la protection des données sur l’utilisation des services de Nation Builder afin de traiter des données à caractère personnel dans le cadre des activités liées aux élections européennes de 2019. C’est l’occasion de rappeler que le Parlement européen doit conserver une neutralité politique et que la mobilisation exceptionnelle pendant les années 2018 et 2019 à hauteur d’environ 34 millions d’euros en faveur de la promotion des élections européennes n’est pas acceptable.

Ensuite, des économies peuvent être réalisées à plusieurs niveaux. Je pense à la politique immobilière dispendieuse facilitée par la technique condamnable du virement de ramassage, par laquelle la commission des budgets a autorisé en 2019 un virement d’un montant de 31 millions d’euros pour le préfinancement du projet pharaonique à Luxembourg du bâtiment Adenauer.

En tant que députée française, je demande instamment que les traités soient respectés, que Strasbourg devienne le siège du Parlement européen et que l’on y organise des périodes de sessions compensatoires, car la ville subit une double peine en cette période de pandémie. L’économie de 40 millions d’euros par an qui serait réalisée dans un scénario de siège unique du Parlement, si les immeubles à Strasbourg ne sont pas cédés, ne me semble pas un élément déterminant au regard des économies proposées par mon groupe ID, qui sont dans une estimation basse de 60 millions d’euros avec la suppression des espaces Europa Expérience créés en 2019, superflus, ou encore la suppression de bureaux de représentation.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Freund (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle bekommen jeden Monat die sogenannte Bürokostenpauschale, 4563 EUR. 273 780 EUR im Laufe einer Legislatur – steuerfrei. Mit diesem Geld können wir uns Wahlkreisbüros anmieten, Computer, Telefone, Veranstaltungen organisieren, und wenn man das Geld richtig einsetzt, kann man damit, glaube ich, richtig viel gute Arbeit für die Europäische Union machen.

Wie mit allen öffentlichen Geldern sollten wir auch mit diesem Geld sehr gut und verantwortungsvoll umgehen. Und deshalb sind für mich hier zwei Sachen selbstverständlich: Über jeden Euro, den wir ausgeben, sollten wir Buch führen, und jeden Euro, den wir eben nicht ausgeben, sollten wir dem europäischen Steuerzahler zurückgeben.

Leider sehen das hier im Haus nicht alle so. Einige stecken das Geld in die eigene Tasche – was haben wir in den letzten Jahren nicht alles gesehen. 42 Abgeordnete haben von sich selbst ein Wahlkreisbüro gemietet. 249 Abgeordnete hatten überhaupt kein Wahlkreisbüro, haben das Geld aber trotzdem genommen. 693 Abgeordnete in der letzten Legislatur haben es geschafft, das Geld bis auf den allerletzten Cent auszugeben; das ist schon eine sehr beachtliche Leistung, die wir sonst in keiner Budgetlinie so sehen.

Man kann das Geld im Moment so ziemlich für alles ausgeben; es wird nicht nachkontrolliert bei den Abgeordneten, wofür sie das Geld ausgeben. Das Ganze ist so absurd, dass dieses Plenum seit Jahren immer wieder sagt: Diese Praxis muss sich ändern, wir brauchen mehr Kontrolle und mehr Transparenz. Aber diese demokratische Entscheidung des Plenums wird immer wieder vom Präsidium ignoriert – das muss sich endlich ändern.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego (The Left). – Señora presidenta, adivinen qué agencia europea gasta medio millón de euros de dinero público en cada fiesta, qué agencia está sirviendo de instrumento para materializar las políticas de la Europa fortaleza, qué agencia podría estar usando el dinero de los europeos y de las europeas para ejecutar devoluciones en caliente. Correcto, lo han adivinado: es Frontex, la agencia fuera de control.

Por eso es una buena noticia que la Comisión CONT haya aprobado aplazar la aprobación de las cuentas de esta Agencia y quizá esta sea una buena oportunidad para reflexionar. Piensen una cosa: seguramente sea difícil encontrar otra estructura europea que haya tenido el incremento presupuestario que ha tenido Frontex: se ha multiplicado por 20 en 14 años, es decir, de 42 millones en 2017 a casi 900 en 2021.

¿Y para qué? Si no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no se respetan los derechos humanos, no hay responsables Tenemos una oportunidad para frenar este despropósito.

Los presupuestos son instrumentos políticos. ¿De verdad queremos usarlos para consolidar una agencia negacionista de los derechos humanos, que considera que las personas migrantes son enemigos, que practica activamente la omisión del deber de socorro? La semana pasada dejaron abandonadas a 130 personas en el Mediterráneo que acabaron muriendo.

Es más, ¿es inevitable que Frontex sea un instrumento de la normalización de la agenda de la extrema derecha? Nosotras creemos que no; creemos que podemos evitarlo. Por eso, ni un euro más para esta Agencia.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Madam President, citizens need to be able to rely on the fact that the money spent by EU institutions and agencies is money well spent and it is spent in a correct and careful way. This is crucial for the trust that citizens have in our work and it is why these discharge procedures are therefore so important.

I would like to thank all my colleagues for the good cooperation on these reports on the other institutions. There are always politically sensitive topics involved and I’m very glad to see that we managed to find common ground on so many different issues. We spoke with one voice in condemning the harassment by a member of the European Economic and Social Committee and the lack of support, rehabilitation and compensation for the victims, and we kept pushing for the Committee to improve the Rules of Procedure and the Code of Conduct.

Furthermore, we agreed on recommendations and critical notes concerning important topics like geographical and gender balance, ethics and integrity, equal opportunities for people with disabilities, and fair financial compensation for trainees. As in previous years, we will not grant discharge to the Council due to a continuous lack of cooperation on information exchange, which is quite frankly becoming ridiculous. We will vote on these reports this week, but our work will not end there. As discharge authority, we have a continuous duty to protect the EU budget and to tackle any misconduct within our institutions and agencies, and we will continue to do so.

 
  
MPphoto
 

  Isabel García Muñoz (S&D). – Señora presidenta, un año más debatimos sobre la aprobación de la gestión presupuestaria anual de las instituciones europeas y, previsiblemente, se aprobará la de casi todas ellas.

Un año más, dentro de las otras instituciones, tenemos una grave excepción a esta aprobación: el Consejo, cuya falta de cooperación sigue haciendo imposible un verdadero examen de sus cuentas, algo que nos preocupa, y esperamos que pronto se llegue a una solución. El resto de las instituciones asumen y respaldan el papel de la Comisión de Control Presupuestario, lo que permite hacer un escrutinio de todas ellas y asegurar una buena gestión financiera como deber nuestro frente al ciudadano.

Gracias al procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, la nueva presidencia del Comité Económico y Social Europeo se ha puesto manos a la obra para enmendar los errores y responder a los problemas que causaron la no aprobación del año 2018, por lo que este año se aprobará su gestión. Gracias al procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, podemos respaldar la gestión realizada por la defensora del pueblo o poner en valor la labor de los Comités consultivos que representan a la ciudadanía en el proceso legislativo europeo.

Desde el Grupo S&D, hemos querido reforzar en todos los informes la igualdad de género, especialmente en puestos directivos, las normas éticas en toda su extensión, incluyendo la transparencia y la rendición de cuentas, y también unas adecuadas condiciones de trabajo, así como el derecho a la desconexión. Todas las instituciones europeas deben ser un ejemplo de buena gestión y, también, de ética, respeto y dignidad.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Madame la Présidente, chers collègues, notre rôle de parlementaires européens est d’exercer un contrôle démocratique de l’exécutif européen et des politiques menées au nom de nos concitoyens européens. Et quand cet exécutif fait fausse route, notre responsabilité est de lui dire que c’est inacceptable.

Oui, il était inacceptable que l’Union européenne paie 20 millions d’euros aux autorités érythréennes pour un projet de rénovation de route au moyen du FED; il était inacceptable de rénover des routes pour une dictature qui institutionnalise le travail forcé et opprime son peuple. Je me félicite, chers collègues, que la Commission nous ait entendus l’année dernière et ait agi pour arrêter le paiement de la seconde tranche de 60 millions d’euros à ce projet honteux et faire en sorte qu’elle soit redistribuée au niveau des réfugiés érythréens, où qu’ils se trouvent.

Oui, il est inacceptable que l’Union européenne assiste les bras croisés à ces drames, au naufrage de bateaux de migrants au large de la Libye. Regardez, il y a quelques jours à peine, les autorités européennes et libyennes ont été informées qu’il y avait trois bateaux de migrants en détresse, et personne n’est allé les sauver. Il s’agit au moins de 130 personnes non secourues et ni Frontex, ni nos autorités nationales européennes, ni les garde-côtes libyens – qui se trouvaient tout proches – n’ont voulu intervenir. Cet incident s’ajoute aux nombreuses incompétences et aux refus des garde-côtes libyens de mener des opérations de recherche et de sauvetage efficaces. Cette aide européenne aux garde-côtes libyens est une honte pour l’Europe, d’autant qu’il n’y a aucune garantie ou conditionnalité demandée en matière de droits de l’homme.

Nous, le groupe des Verts, refusons de donner la décharge 2021 pour le FED à la Commission européenne et lui demandons de cesser tout financement européen aux garde-côtes libyens ainsi que de soumettre au Parlement une évaluation honnête et approfondie de l’utilisation de l’aide européenne.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhora Presidente, o Fundo Europeu de Desenvolvimento tem tido uma importância crucial para o desenvolvimento dos países, nomeadamente de África, e também para a sua estabilização. Passará agora a fazer parte do instrumento para a Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, instrumento este com um montante de cerca de 80 mil milhões de euros.

Mas esta é uma prioridade que deve ser de todas as presidências e nomeadamente da Presidência portuguesa. Para além dos países da África, não nos podemos esquecer daqueles que mais estão a sofrer neste momento desse mesmo continente, como é o caso, por exemplo, de Moçambique.

As subvenções devem ser sobretudo para os mais jovens, para a educação, para a formação profissional e também para a área da saúde. Também é essencial que haja transparência e aí a Comissão deverá, por exemplo, avançar para uma plataforma digital onde os beneficiários finais fiquem registados e sejam conhecidos.

 
  
MPphoto
 

  Sándor Rónai (S&D). – Tisztelt Elnök Asszony! Minden tagállam közös érdeke, hogy az Unió politikájának kialakításában kiemelt szerepet játszó ügynökségek hatékonyan működjenek, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy sok közös európai megoldás szülessen. Ezek az ügynökségek az európai polgárok mindennapi életét meghatározó területeken tevékenykednek, legyen szó egészségügyről, környezetvédelemről vagy akár biztonságpolitikáról. A koronavírus által okozott jelenlegi válságot elnézve nem csak az európai intézményekre, hanem ezekre az ügynökségekre is nagyon sok munka és felelősség hárul.

Az egész mentesítési eljárás során az a célunk, hogy ellenőrizzük az ügynökségek működését és javaslatokat tegyünk számukra, hogy hogyan tudják még hatékonyabban felhasználni a rendelkezésükre álló forrásokat. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az ügynökségek átlátható módon működjenek, annak érdekében, hogy közös, európai megoldások szülessenek európai polgárok számára. Ez mindannyiunk közös érdeke.

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont (Verts/ALE). – Madame la Présidente, chers collègues, nous ne voterons pas la décharge budgétaire de l’agence Frontex aujourd’hui. Nous envoyons depuis ce Parlement un signal politique à sa direction: le temps de l’impunité est terminé.

Non, ce Parlement ne tolère pas qu’une agence de l’Union soit impliquée dans de graves violations des droits fondamentaux des migrants aux frontières de notre Union. L’agence doit mettre fin à ces pratiques sur lesquelles toute la lumière doit être faite sans délai, et les responsabilités doivent être établies. Elle doit aussi recruter sans délai des agents responsables des droits fondamentaux.

Ce même signal politique s’adresse aussi au Conseil car, si aujourd’hui Frontex et sa direction sont sur la sellette, ils ne sont que le bras armé d’une politique migratoire européenne meurtrière, soutenue par nos gouvernements. Oui, l’Europe forteresse tue; ce sont 130 personnes de plus qui sont mortes noyées, en Méditerranée, la semaine dernière. Je pense à leurs proches et aux humanitaires qui ont tenté de leur venir en aide sans succès.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ιδιαίτερη τιμή το ότι μου ανατέθηκε να είμαι σκιώδης εισηγητής για τόσους πολλούς μεγάλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι αυτοί οργανισμοί —μεταξύ αυτών ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων και πολλοί άλλοι ισχυροί και σημαντικοί οργανισμοί— προσθέτουν αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ουσιαστικά ο πυλώνας υλοποίησης του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι, για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το έργο με τις εκθέσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, επιτέλεσε σημαντικό ρόλο με τη μεθοδική και έντονη εργασία της η πρόεδρος της επιτροπής μας, η Monika Hohlmeier, καθώς και οι αγαπητοί συνάδελφοι —εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές— και όλα τα μέλη της επιτροπής.

Όμως, θεωρώ ότι ο στόχος και ο σκοπός των χωρών μας είναι ο ίδιος: να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτούς τους οργανισμούς. Γι’ αυτό θέλω να εξάρω επίσης τη σημασία και την αξία των ελεγκτικών αρχών —του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτοί οι οργανισμοί εξοικονομούν χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνόμενος και στον αγαπητό μας Επίτροπο Προϋπολογισμού, ο οποίος είναι από τους πιο αποτελεσματικούς και ικανούς Επιτρόπους, θέλω να του πω ότι κάθε ευρώ που δίνεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες δεν πρέπει να θεωρείται δαπάνη, αλλά είναι μια σημαντική επένδυση που φέρνει πολλαπλάσια οφέλη για τους οργανισμούς αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη και την περαιτέρω πρόοδο των οργανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu (S&D). – Madam President, I would like to thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for their good cooperation on the joint undertaking files. Joint undertakings are public-private partnerships that play a key role in implementing specific aspects of European policy by engaging strategic industry partners across borders and business sectors, consolidating European research and creating a powerful framework for academic and industrial research.

These days, we have seen more than ever that joint ventures are of great importance when we speak about health, clean energy and economic recovery. As an example, the Innovative Medicines Initiative is supporting projects that are making valuable contributions to global efforts to tackle the COVID-19 pandemic. Obviously, this result could not be achieved without an intervention on the European Union scale. However, the joint undertakings should improve and review their communication strategy to ensure that the relevant stakeholders are aware of their mission activities and achievements.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Ratspräsidentschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst geht mein Dank an die Kommission, aber auch an den Generalsekretär und den Präsidenten des Europäischen Parlaments und an alle Behörden, die so bereitwillig – manchmal nicht ganz so bereitwillig, aber doch immerhin – uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielfach haben wir Erfolge erzielt, aber ich möchte drei Bereiche aufzählen, in denen ich glaube, dass wir dringend Verbesserungen schaffen müssen.

Erstens das Thema Interessenskonflikte. Ich kann nicht verstehen, dass ein Landwirtschaftsminister, der in Tschechien zuständig ist, sich selbst die Mittel zuteilt, für die Verhandlungen bei der Landwirtschaft zuständig ist, nicht im Interessenskonflikt bei der Zuteilung der Gelder zu sich selbst sein soll. Das muss mir erst einmal jemand erklären. Bei Herrn Babiš kann ich das auch nicht verstehen, und es gibt noch ein paar andere Fälle darüber hinausgehend, wo wir dringend Klärungsbedarf hier in diesem Sektor haben, wie wir mit der Frage Interessenskonflikte endgültig umgehen.

Zweitens: Misallokation, Intransparenz. Eine starke Konzentrierung von vielen Fördergeldern im Besonderen im Bereich der geteilten Mittelverwaltung ist ein Problem. Wir brauchen Obergrenzen der Förderhöhe für natürliche Personen und auch eine gewisse Kappung bei entsprechenden Unternehmen.

Und das Dritte: Wir haben in der geteilten Mittelverwaltung über 300 verschiedene Systeme, um zu reportieren und zu informieren. Es ist alles hochkomplex und intransparent. Wir wollen mehr Transparenz, mehr Digitalisierung und Vereinfachung der Bürokratie.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofs. – Frau Präsidentin, Frau Hohlmeier, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die viele Unterstützung und die positiven Worte, die heute in der Debatte zum Rechnungshof gefallen sind. Ich kann versprechen, dass ich das mit nach Luxemburg nehmen werde und den Kollegen entsprechend so auch weitergeben werde.

Frau Hohlmeier hat einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen – in ihrem letzten Beitrag, als es nämlich um die Frage ging, wie wir effektiver und wie wir besser werden können. Sie hat darauf hingewiesen, dass es bis zu 300 unterschiedliche Systeme in den Mitgliedstaaten gibt – ich kann das nur bestätigen. Wir haben natürlich auch bei unseren Prüfungen immer wieder das Problem, dass sie mit völlig unterschiedlichen Systemen konfrontiert werden und diese unterschiedlichen Systeme natürlich nicht kompatibel sind mit einer möglichen digitalen Prüfung.

Ich bitte vielleicht dieses Haus, den Gesetzgeber, die Kommission, aber auch den Rat, einmal über die Möglichkeit nachzudenken – und zwar sehr ernsthaft nachzudenken –, ob nicht über eine Änderung der Financial Regulation sozusagen mit einer langfristigen Perspektive zumindest sichergestellt werden kann, dass alle die, die in Europa mit europäischem Geld umgehen, kompatible Daten liefern, die dann hinterher auch in einem einfachen, digitalisierten Verfahren verwendet werden können.

Wir diskutieren überall über Digitalisierung – auch im Hof. Wir merken dann immer wieder, dass wir schon am Anfang auf erhebliche Widerstände und Probleme – einfach durch die unterschiedlichen Fakten, durch die unterschiedlichen Systeme – stoßen, und das muss irgendwann einmal grundlegend geändert werden. Dass man das alles harmonisiert, daran glaube ich nicht, aber dass es zumindest kompatibel werden muss – ich denke, das ist zwingend, und das ist etwas, was man auch vorschreiben kann.

Ein Satz vielleicht kurz noch zur Situation unserer Ressourcen, weil wir natürlich auch heute in der Entlastungserklärung genauso wie in der Konferenz der Ausschussvorsitze eine Vielzahl von Wünschen – im Rat genauso – vorgetragen bekommen, was wir alles noch machen sollen – gerne, jederzeit! Aber dann brauchen wir auch die dafür erforderlichen Ressourcen.

Das Europäische Parlament, die Konferenz der Ausschussvorsitze hat uns – und da freuen wir uns darüber, das zeigt Interesse an unserer Arbeit – über 100 Vorschläge für Sonderberichte zugeleitet. Am Ende machen wir so 25, 30, 35, in besonders guten Jahren vielleicht auch bis an die 50; das ist ungefähr die Hälfte unserer Ressourcen, die wir dafür einsetzen. Das heißt, der Bedarf in diesem Bereich ist offenkundig sehr, sehr groß. Es ist für uns immer ein komplexer Abwägungsprozess, zu entscheiden, was wir nun machen und was wir nicht machen; und genau das gleiche Problem haben wir im Compliance—Bereich – vor allen Dingen beim Jahresbericht, wo immer wieder, jedes Jahr erneut, im Rat wie auch hier im Parlamentsplenum gefordert wird: Es gibt noch die error rate für diesen Bereich, macht das noch intensiver – jedes Jahr vergleichbar.

Sorry! Das hat alles seine machbaren Grenzen, und wir müssen jedes Mal mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, Entscheidungen treffen, was geht und was nicht geht, und es ist letztendlich immer etwas, wo Kompromisse gefunden werden müssen. Ich bitte einfach um Verständnis dafür, dass das so ist und dass das wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben wird. Wir werden nicht alle Wünsche und Forderungen erfüllen können – das ist einfach eine Tatsache.

Gut, und damit habe ich, glaube ich, meine Redezeit auch schon erfolgreich überschritten. Ich bedanke mich noch mal für die Aufmerksamkeit.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. – Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mit großem Interesse der Debatte gelauscht und vor allen Dingen auch aus den verschiedenen Ecken die diversen Ressourcenwünsche gehört. Ich könnte mich dem auch anschließen, weil die Kommission ja gefordert ist, all das letztlich umzusetzen, was in dem mehrjährigen Finanzrahmen vereinbart wurde. Aber ich glaube, wir sind alle gleichermaßen gefordert – auch vor dem Hintergrund der begrenzten Mittel, die uns letztendlich zur Verfügung stehen –, Potenziale zu identifizieren, wo wir auf der einen Seite noch weitere Einsparungen vornehmen können, Umschichtungen, die es uns letztlich ermöglichen, tatsächlich unseren Aufgaben gerecht zu werden. Und da möchte ich schon darauf hinweisen, dass im Bereich der artificial intelligence erhebliche, bis dato nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten existieren, die wir alle zusammen identifizieren müssen und letztlich auch zur Anwendung bringen.

Da möchte ich an das anschließen, was Monika Hohlmeier und Präsident Lehne gesagt haben. Wenn wir uns zum Beispiel damit konfrontiert sehen, dass alleine bei der geteilten Mittelverwaltung an die 300 Programme bestehen, die letztlich eine erfolgreiche Interoperabilität verhindern: Da müssen wir gemeinsam alles dazu tun, dass wir diese Interoperabilität – ich sage das ganz bewusst – erzwingen, denn wenn es eine Interoperabilität gibt, dann gibt es automatisch eine dramatische Reduzierung von Programmen, und dann gibt es aber auch zusätzliche Möglichkeiten, sozusagen bei der Bearbeitung der Information und der Daten etc. verstärkt eben auf künstliche Intelligenz zu setzen und sozusagen den Menschen dort zum Einsatz zu bringen, wo es um die Interpretation, um die Analyse der entsprechenden Daten geht, und nicht dass wir Ressourcen verschwenden müssen – im wahrsten Sinne des Wortes –, um physisch an Daten zu kommen.

Hier, glaube ich, haben wir gemeinsame Aufgaben vor uns, und ich möchte auch sagen, wir haben in den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen da durchaus ja gemeinsam Erfolge erzielen können, was eben quasi die Möglichkeit auf europäischer Ebene anbelangt, direkten Zugang zu den final beneficiaries zu bekommen. Ich bedaure allerdings, dass dann in den sektoriellen Verhandlungen dieser gemeinsame Beschluss nicht umgesetzt werden konnte, und wir eigentlich wieder dort stehen, wo wir vorher gestanden sind.

Also vor dem Hintergrund der eingeschränkten, oder nicht der eingeschränkten, sondern der begrenzten finanziellen Möglichkeiten haben wir alle darüber nachzudenken, wo – wie es so schön heißt – „efficiency gains“ möglich sind, die wir dann letztlich in unseren jeweiligen Institutionen auch entsprechend zum Einsatz bringen müssen. Ich habe jedenfalls innerhalb der Kommission Auftrag gegeben, für unseren Bereich sich das ganz detailliert anzuschauen. Das ist eine komplexe Übung, aber ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir das eigentlich institutionell übergreifend angehen, weil wir letztlich alle davon profitieren und als ersten Schritt jedenfalls die Interoperabilität innerhalb unserer Institutionen sicherstellen sollten.

 
  
MPphoto
 

  Ana Paula Zacarias, Presidente em exercício do Conselho. – Senhora Presidente, muito obrigada por este debate que foi muito útil. Ouvi com muita atenção as intervenções dos Senhores Relatores e também do Senhor Comissário e do Senhor Presidente do Tribunal de Contas.

Este exercício é relevante para avaliar a forma como os fundos da União Europeia foram geridos e o valor acrescentado que proporcionam ao funcionamento das instituições, à economia europeia e, acima de tudo, ao bem-estar dos cidadãos.

A avaliação da execução do orçamento torna-se cada vez mais importante. Isto será particularmente relevante para o ano de 2020 tendo em conta a crise sem precedentes que enfrentamos e o esforço adicional que está a ser exigido neste contexto para verificar a legalidade e a conformidade da execução do orçamento da União.

Em relação à possibilidade de retomar as negociações com o Parlamento Europeu tendo em vista resolver a controvérsia existente sobre a quitação quanto à secção do Orçamento relativa ao Conselho Europeu e ao Conselho, gostaria de agradecer ao Senhor Deputado Pascal Durand a sua intervenção franca e positiva, bem como as intervenções do Senhor Deputado Bas Eickhout e outros membros do Parlamento e dizer-lhes que estamos disponíveis para chegar a um entendimento que permita uma cooperação pragmática com o Parlamento Europeu durante o processo de quitação, embora preservando as posições de princípio de ambas as instituições.

Temos bem presentes os antecedentes deste processo. Já em 2011 o Conselho apresentou uma proposta de memorando de entendimento ao qual o Parlamento Europeu reagiu em 2017. O Conselho reviu duas vezes o seu projeto inicial a fim de se aproximar de um compromisso. No entanto, a versão mais recente do Parlamento, de maio de 2020, foi considerada um retrocesso em relação a posições anteriores do Parlamento Europeu.

Dito isto, estamos disponíveis para continuar a debater este assunto de forma construtiva, considerando que existem melhores hipóteses de atingirmos um acordo se regressarmos aos textos trocados entre as nossas duas instituições em 2018 e 2019. Numa coisa coincidimos, temos de mostrar que a União está ao serviço dos seus cidadãos e temos também de fazer com que funcione cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo comum e reitero, portanto, o meu agradecimento pelo vosso trabalho árduo para o alcançar. Uma vez mais, muito obrigada.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A mentesítő határozatokról szóló szavazásra 2021. április 27-én kerül sor. A mentesítési állásfoglalásokhoz benyújtott módosításokról szóló szavazásokra 2021. április 27-én és április 28-án kerül sor.

A zárószavazásra 2021. április 29-én kerül sor.

Írásos nyilatkozatok (171. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (NI), írásban. – A zárszámadási eljárás az Európai Unió legfontosabb pénzügyi ellenőrző mechanizmusa, mely az Európai Számvevőszék éves jelentésének bemutatásával indul és a mentesítési jelentések plenáris elfogadásával zárul. Pozitív eredmény, hogy az agrárköltségvetés felhasználása a számvevőszéki vélemény alapján még sosem volt ennyire szabályszerű. Sajnálatos azonban, hogy a jelentés az elmúlt évek javuló eredményei ellenére elutasító véleményt fogalmazott meg az uniós kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az uniós költségvetés végrehajtásának szabályossága a hétéves programozási időszak végéhez közeledve a felgyorsuló kifizetések és a nagyberuházások befejezésének következtében általában romló tendenciát mutat. Fontos, hogy az Európai Parlament és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság a lehető leghatékonyabban lássák el a pénzügyi ellenőrzési funkciójukat és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az uniós források jogszerűen és szabályszerűen kerüljenek felhasználásra.

 
Poslední aktualizace: 7. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí