Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 27 април 2021 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство - Резултати от преговорите между ЕС и Обединеното кралство (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство - Резултати от преговорите между ЕС и Обединеното кралство (продължение на разискването)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. (разискване)
 9.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за периода 2021-2027 г. (разискване)
 10.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 11.Поправкa (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 12.Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ за периода 2021-2027 г. (разискване)
 13.Програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г. (разискване)
 14.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 15.Програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г. (продължение на разискването)
 16.Позиции на Съвета на първо четене (предприети действия): вж. протокола
 17.Удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (продължение): вж. протокола
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Второ гласуване
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Спасяване на летния туристически сезон – подкрепа от ЕС за сектора на хотелиерството и ресторантьорството (разискване)
 22.Космическа програма за периода 2021-2027 г. и Агенция на Европейския съюз за космическата програма (разискване)
 23.Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейска статистика (Програма „Единен пазар“) за периода 2021-2027 г. (разискване)
 24.Обяснения на вот: вж. протокола
 25.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (899 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (899 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4395 kb)
Последно осъвременяване: 7 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност