Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 27. dubna 2021 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím - Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím - Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím (pokračování rozpravy)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Udělení absolutoria za rok 2019 (rozprava)
 9.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG) na období 2021–2027 (rozprava)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 11.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 12.Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027 (rozprava)
 13.Program Spravedlnost na období 2021–2027 (rozprava)
 14.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 15.Program Spravedlnost na období 2021–2027 (pokračování rozpravy)
 16.Postoje Rady v 1. čtení (další postup): viz zápis
 17.Prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy (další postup): viz zápis
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Druhé hlasování
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Záchrana letní turistické sezóny – podpora EU pro odvětví pohostinství (rozprava)
 22.Kosmický program Unie na období 2021–2027 a Agentura Evropské unie pro Kosmický program (rozprava)
 23.Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) na období 2021–2027 (rozprava)
 24.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 25.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (899 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (899 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4395 kb)
Poslední aktualizace: 7. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí