Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 27. apríla 2021 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (pokračovanie rozpravy)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Absolutórium za rok 2019 (rozprava)
 9.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 2021– 2027 (rozprava)
 10.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 11.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 12.Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027 (rozprava)
 13.Program Spravodlivosť 2021 – 2027 (rozprava)
 14.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Program Spravodlivosť 2021 – 2027 (pokračovanie rozpravy)
 16.Pozície Rady v prvom čítaní (ďalší postup): pozri zápisnicu
 17.Predĺženie mandátu Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy (ďalší postup): pozri zápisnicu
 18.Pokračovanie prerušeného rokovania
 19.Druhé hlasovanie
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Záchrana letnej turistickej sezóny – podpora EÚ pre odvetvie stravovacích a ubytovacích služieb (rozprava)
 22.Vesmírny program 2021 – 2027 a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (rozprava)
 23.Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 2027 (rozprava)
 24.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 25.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (899 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (899 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4395 kb)
Posledná úprava: 7. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia