Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
XML 5k
Środa, 28 kwietnia 2021 r. - Bruksela Wersja tymczasowa

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (debata)
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, Rapporteur. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Debatujemy i przyjmujemy regulacje o bardzo szerokim odbiorze społecznym, ponieważ pasażerowie w transporcie kolejowym to wiele miliardów osób, które co roku wsiadają i wysiadają na dworcach, podróżują pociągiem. Są to osoby bardzo zróżnicowane.

Troską naszą i przedmiotem debaty było przede wszystkim skoncentrowanie się na prawach pasażerów oraz obowiązkach przewoźników i innych dostawców usług. Cel zasadniczy - chcemy, aby rosła liczba przewozów pasażerskich transportem kolejowym w Europie. Chcemy, żeby rósł udział przewozów kolejowych w europejskim rynku przewozów osób. Sposób osiągnięcia tego celu polega przede wszystkim na zwiększeniu dostępności transportu kolejowego dla pasażerów. Zwiększenie dostępności fizycznej, czyli niezależnie od poziomu niepełnosprawności ruchowej ludzie powinni móc skorzystać z usług kolejowych, i dostępności ekonomicznej. Przejazd pociągiem to nie jest żaden luksus, ale przejazd pociągiem powinien być przyjemnością i w tym kierunku właśnie chcemy zmierzać. Chcemy, żeby koleje były atrakcyjne dla pasażerów i jednocześnie by korzystający z nich pasażerowie byli coraz bardziej usatysfakcjonowani.

Do spraw kluczowych, które tutaj rozpatrujemy, należą: rekompensata za opóźnienia pociągów, tzw. bilet zbiorczy, rekompensata za utracone połączenie, wszystkie ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, przedziały na rowery, zunifikowany formularz reklamacyjny, na podstawie którego w ciągu 30 dni przewoźnik musi zwrócić stosowne odszkodowanie, wreszcie dyskutowana często klauzula siły wyższej, którą chcemy wprowadzić w transporcie kolejowym na wzór lotnictwa. I chcę z całą mocą podkreślić – tutaj nie ma dowolności. To nie przewoźnik kolejowy decyduje, kiedy jest siła wyższa. Są zdecydowane kryteria, momenty i określone ciała rządowe czy państwowe, które będą decydować o tym, czym jest siła wyższa.

Są określone terminy wejścia w życie i mówimy, od dzisiaj licząc, że w ciągu czterech, pięciu lat będą poszczególne nasze decyzje wchodzić w życie. Dlaczego terminy są stopniowane? Otóż koleje są bardzo zróżnicowane w Unii Europejskiej. Są bardzo zróżnicowane pod względem standardu, wyposażenia technicznego, pod względem ruchu, pewnych tradycji. Chcemy, żeby zakończyła się perspektywa finansowa na lata 2019–2027, żebyśmy mogli w tym momencie mówić o tym, że wprowadzamy przepisy w życie.

Co jest dla nas ważne? Chciałem to tu z całą mocą podkreślić. Ten dokument jest ambitny, ale jest wykonalny. Nasze oczekiwania jako Parlamentu były na początku nieco większe, niż tutaj osiągnęliśmy, ale osiągnęliśmy to po ponad trzech latach debaty wewnątrz Parlamentu, rozpatrując około tysiąca poprawek, przekształcając je w cały szereg kompromisów, i wreszcie debatowaliśmy z dwoma prezydencjami. Nie udało się tego uzyskać z prezydencją chorwacką. Skończyliśmy z prezydencją niemiecką. Jesteśmy więc przekonani, że ten akt przyczynić się może, jako istotny krok, do realizacji Zielonego Ładu w Europie. To właśnie transport kolejowy jest tą gałęzią transportu, która najbardziej sprzyja środowisku. Myślę, że powinniśmy mieć swego rodzaju dobry moment do podkreślenia – mamy Europejski Rok Kolei i dobrze, że w tym Europejskim Roku Kolei właśnie o tym rozmawiamy.

Co nowego przynosimy? Przede wszystkim zunifikowanie standardów. Standardów, które są minimalne. Przewoźnicy mogą indywidualnie ustalić wyższe standardy. Przynosimy novum, które może stworzyć jednolitą europejską przestrzeń kolejową na wzór europejskiej przestrzeni lotniczej. Novum jest podkreślenie odpowiedzialności przewoźnika i wszystkich dostawców usług. Novum jest wielka troska o ułatwienia dla pasażerów, odpowiedzialność za los pasażera w przewozach.

Na koniec pozwolą Państwo, że wyrażę podziękowania dla moich najbliższych współpracowników i kontrsprawozdawców. Wiele dziesiątek godzin spędziliśmy na rozważaniach nad poszczególnymi poprawkami, na uzgadnianiu kompromisów. Odbyliśmy bardzo długie debaty z prezydencją chorwacką i z prezydencją niemiecką. To wtedy osiągaliśmy kompromisy, to wtedy uzgadnialiśmy nasze wspólne stanowisko. Korzystając z okazji, dziękuję też prezydencji chorwackiej i prezydencji niemieckiej. Chciałbym na ręce pani komisarz złożyć podziękowania dla Komisji Europejskiej. Dobrze współpracowało się z Komisją Europejską.

Wreszcie bardzo dziękuję partnerom społecznym, organizacjom, stowarzyszeniom. Było ich bardzo wiele. Nawet nie wiedziałem – tu się dopiero dowiedziałem – że istnieje Europejska Federacja Cyklistów. Dziękuję stowarzyszeniu osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję partnerom kolejowym, związkom zawodowym. Wnoszę, Wysoka Izbo, o zaakceptowanie. Dziękuję za uwagę. O, zostało jeszcze pięć sekund, czyli jestem oszczędny. Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

 
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności