Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel Reviderad upplaga

24. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Senaste uppdatering: 30 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy