Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 28. aprill 2021 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 3.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed) (vt protokoll)
 4.Roheline digitõend – Liidu kodanikud - Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud - COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus (arutelu)
 5.Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks (arutelu)
 6.Esimene hääletusvoor
 7.Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks (arutelu jätkamine)
 8.Istungi jätkamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis (arutelu)
 11.Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamentide liikmetele (arutelu)
 12.Colombia rahulepingu viies aastapäev (arutelu)
 13.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 14.Colombia rahulepingu viies aastapäev (arutelu jätkamine)
 15.ELi ja India suhted (arutelu)
 16.Teine hääletusvoor
 17.ELi ja India suhted (arutelu jätkamine)
 18.Istungi jätkamine
 19.Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine (arutelu)
 20.Rongireisijate õigused ja kohustused (arutelu)
 21.Euroopa lastegarantii (arutelu)
 22.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 24.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 25.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 26.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 27.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 28.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 29.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 30.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (871 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (871 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4371 kb)
Viimane päevakajastamine: 30. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika