Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 28 april 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 4.Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare - Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare - Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (debatt)
 5.Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (fortsättning på debatten)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (debatt)
 11.Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (debatt)
 12.Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (debatt)
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 14.Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (fortsättning på debatten)
 15.Förbindelserna mellan EU och Indien (debatt)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Förbindelserna mellan EU och Indien (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (debatt)
 20.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (debatt)
 21.Europeisk barngaranti (debatt)
 22.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 24.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 25.Inkomna dokument: se protokollet
 26.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 27.Röstförklaringar: se protokollet
 28.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (871 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (871 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4371 kb)
Senaste uppdatering: 30 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy