Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Plenardebatten
XML 73k
Donnerstag, 29. April 2021 - Brüssel Überprüfte Ausgabe

8. Europäischer Verteidigungsfonds (Aussprache)
Video der Beiträge
PV
MPphoto
 

  Presidente. – Segue-se o debate sobre a recomendação para segunda leitura da comissão da Indústria, da Investigação e da Energia referente à posição do Conselho em primeira leitura com vista à adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Europeu de Defesa e revoga o Regulamento (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 – C9 0112/2021 - 2018/0254(COD)) (relator: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, sprawozdawca. – Panie Przewodniczący! Bardzo się cieszę, że po prawie trzech latach pracy na przestrzeni dwóch kadencji, po pięciu posiedzeniach trójstronnych z udziałem trzech prezydencji Rady, po niezliczonej liczbie posiedzeń kontrsprawozdawców Parlamentu, których skład także mocno ewoluował w czasie, stoimy dzisiaj przed szansą na zakończenie procedury legislacyjnej w drugim czytaniu. Tym samym, mam nadzieję, powołamy do życia Europejski Fundusz Obronny na lata 2021–2027.

Chciałbym jednak zacząć od przypomnienia, czym jest oraz czym nie jest Fundusz zaproponowany przez Komisję Europejską w maju 2018 roku, ponieważ narosły różne mity w tym względzie – pozytywne i negatywne. Otóż EDF nie jest pierwszym krokiem do powstania armii europejskiej, a pieniądze z jego budżetu nie posłużą państwom członkowskim na wspólny zakup uzbrojenia. Marzenie o powołaniu pierwszego legionu europejskiego czy jakiejkolwiek innej stałej formacji wojskowej w ramach Unii trzeba odłożyć na później. Być może kiedyś to marzenie zrealizujemy. Te prawie 8 mld euro, które ostatecznie znalazły się w Funduszu, są rzeczywiście przeznaczone na politykę obronną Unii, jednak realizowaną wyłącznie w zakresie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie.

Należy też podkreślić, że EDF nie będzie dotował bilateralnej współpracy między państwami, gdyż minimalna liczba uczestników finansowanego projektu to trzy podmioty z trzech państw członkowskich. Ponadto celem Funduszu jest nie tylko wsparcie projektów badawczo-rozwojowych europejskiego przemysłu obronnego, ale także włączanie w sieci współpracy i łańcuchy dostaw nowych podmiotów, również takich – i to jest ważne – które dotychczas nie działały w tej branży.

Następny ważny punkt: na preferencyjnych warunkach uczestniczyć w tym Funduszu będą mogły małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstwa średniej kapitalizacji (tzw. mid-caps). Jeszcze niezwykle istotny punkt, który warto podkreślić: chodzi o to, żeby zagwarantować równe warunki uczestnictwa podmiotom ze wszystkich państw członkowskich.

Dzięki temu Funduszowi państwa członkowskie będą mogły zaoszczędzić od 25 do 100 miliardów euro rocznie. To jest oczywiście niebagatelna suma, zważywszy na to, ile państwa członkowskie wydawały do tej pory na zobowiązania sojusznicze powzięte w NATO.

Ponadto jest to oczywiście możliwość rozwoju bazy przemysłowej i dostępu do zaawansowanych technologii dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami. Dla państw o mniej rozwiniętym przemyśle obronnym jest to jedna z największych zalet tego Funduszu.

Następnie ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, gdzie są zagrożenia. Pierwszym zagrożeniem jest to, żeby państwa członkowskie mogły kupować te produkty, które będą rozwijane w ramach tego Funduszu, bo inaczej ten Fundusz będzie jedynie sztuką dla sztuki.

Tutaj trzeba podkreślić, że istotną rolę będzie odgrywała Komisja Europejska za pośrednictwem nowo powstałej Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Kosmosu (DG DEFIS), dlatego że ważne jest, jakie programy będą wybierane przez Komisję. My jako Parlament Europejski będziemy przyglądać się wdrażaniu EDF, a w przyszłej kadencji, jeśli ten Fundusz nie spełni swoich zadań i tych oczekiwań, które były z nim związane, zwłaszcza pod względem sprawiedliwego i przejrzystego rozdzielania środków z Funduszu, będziemy postulować jego przegląd.

Niektórzy z państwa wahają się nad poparciem naszego porozumienia z Radą z powodów ideologicznych. Otóż chciałbym im powiedzieć, że dużym sukcesem i istotną zmianą w porównaniu z częściowym poprzednikiem EDF – Europejskim Programem Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) – było wywalczenie przez Parlament kontroli etycznej nad finansowanymi projektami, w tym też są dużo bardziej restrykcyjne zapisy dotyczące technologii, które nie będą mogły uzyskać finansowania z Funduszu. Pamiętam, ile trwały nasze dyskusje na ten temat, i tym bardziej doceniam ustępstwa poczynione przez Radę w tym zakresie.

Chciałbym też podkreślić, że jestem przekonany, że tocząca się rywalizacja między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, a także niestabilna sytuacja na naszych południowych i wschodnich granicach (o czym mieliśmy okazję debatować wczoraj z wysokim przedstawicielem) sprawiają, że Unia powinna przywiązywać coraz większą wagę do wspólnej obrony, a co za tym idzie, zwiększać wydatki w tym obszarze. Należy jednak cały czas pamiętać, że to NATO i silne związki transatlantyckie pozostają podstawą europejskiego bezpieczeństwa i to się nieprędko zmieni, ale powinniśmy jako Europejczycy robić znacznie więcej dla naszej obrony.

Na zakończenie podkreślę jeszcze, że celem Funduszu jest wyłącznie wspieranie wspólnych europejskich projektów w fazie badań i rozwoju. W głosowaniu w komisji ITRE wynik naszych negocjacji poparła zdecydowana większość posłów. By uchronić porozumienie z Radą, proszę państwa o odrzucenie wszystkich poprawek plenarnych i o zagłosowanie za tekstem w takiej formie, w jakiej go wynegocjowaliśmy.

 
  
MPphoto
 

  Thierry Breton, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, je suis très heureux de pouvoir, dans cette enceinte, parler de défense et en particulier, évidemment, du Fonds européen de la défense. Avant toute chose, je souhaiterais remercier M. Krasnodębski pour son travail de rapporteur pour la commission ITRE et bien entendu également M. Cristian Buşoi, le président de la commission, ainsi que l’ensemble des rapporteurs fictifs et des présidences qui vous ont accompagnés. C’est un travail de longue haleine, évidemment, dont nous parlons ce matin ensemble dans cet hémicycle, et je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont joué un rôle important, sous le mandat précédent en particulier, pour porter l’ambition du Fonds européen de la défense sur les fonts baptismaux, notamment le président Jean-Claude Juncker.

Le Fonds européen de la défense, en effet, marque un tournant dans notre intégration européenne. Nous le savons, nous avons en Europe des cultures de défense différentes, nous avons aussi un rapport à la défense qui est différent. Pourtant, par l’écoute, le respect de toutes les sensibilités, la compréhension commune des enjeux globaux, nous avons réussi à passer au—delà et à trouver un accord autour d’un programme budgétaire pour la coopération industrielle en matière de défense. Je n’ai pas peur de le dire: c’est vraiment un pas historique. Le Fonds européen de la défense constitue un jalon essentiel pour la réalisation de l’Europe de la défense; il marque une nouvelle étape dans notre interdépendance stratégique et notre capacité à créer des ponts pour une véritable ambition européenne.

Sans compromettre nos alliances historiques, l’Europe ne peut plus être contrainte à des choix portés par d’autres, soit du fait d’une dépendance trop forte, soit du fait d’une absence d’alternative acceptable. C’est le cas en matière de santé, on l’a vu évidemment et la COVID-19 nous a rappelé certaines de nos fragilités – qu’on a pu rapidement compenser, fort heureusement; c’est aussi le cas en matière technologique, avec par exemple les semi-conducteurs ou le Cloud – là aussi, nous allons compenser nos fragilités; c’est le cas, enfin, en matière d’espace, on l’a vu notamment au cours du débat d’hier; et c’est donc le cas sur les questions de capacités de défense.

Cela est encore plus vrai à la lumière des tensions du monde actuel. L’Europe doit être plus forte, plus résiliente, plus autonome sur le plan stratégique. Elle devrait être capable graduellement de compléter son arsenal de soft power avec de plus en plus d’attributs de hard power. Elle doit être en mesure de prendre en main progressivement sa propre sécurité et être un acteur de la sécurité sur le plan mondial. Le Fonds européen de défense est en ce sens une contribution essentielle à une plus grande souveraineté européenne. Il est un levier essentiel dans la défense de nos citoyens, mais aussi de nos intérêts et de nos valeurs. Il est également à la base de notre renforcement en tant que partenaire crédible, notamment vis-à-vis de nos alliés, par exemple au sein de l’OTAN, car le Fonds européen de la défense, que nous avons construit ensemble, se caractérise par plusieurs éléments clés et je voudrais, si vous le permettez, insister sur quelques-uns d’entre eux ce matin.

Ce fonds a tout d’abord été conçu pour être un fonds résolument européen, qui doit bénéficier à tous les États membres. C’est évidemment là que réside la clé de son succès et, vous pouvez me faire confiance, j’y veillerai donc de manière particulièrement attentive. Il organise aussi une coopération industrielle européenne en imposant des critères tels que le nombre de pays associés à chaque projet financé et en soutenant également pour chacun de ces projets l’intégration de petites et moyennes entreprises. Il comporte de véritables incitations à l’ouverture des chaînes d’approvisionnement afin de constituer de véritables filières industrielles européennes de défense. Il s’inscrit en totale cohérence avec les autres initiatives de défense comme la PESCO ou l’EACD. Avec un budget de sept milliards d’euros, il permettra de se concentrer sur les capacités et les technologies structurantes en cohérence avec les priorités que les États membres auront définies. S’il est restreint aux Européens, il permet également des coopérations avec des entités non européennes, sous condition. Enfin, il organise le développement de technologies de rupture puisque 8 % du budget sera dédié à des innovations de rupture au travers d’appels à proposition ouverts et destinés à attirer de nouveaux acteurs, et bien entendu des start-ups.

C’est donc une véritable ambition que nous portons d’ores et déjà au travers de nombreux programmes précurseurs du fonds – le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense. Nous finançons déjà 34 projets structurants et à fort impact technologique et militaire et nous finalisons l’évaluation du dernier appel à proposition, mais les chiffres relatifs au PEDID sont clairs: plus de 200 entités de 25 États membres bénéficient du fonds, dont 40 % de PME et neuf projets sur les 16 financés sont aussi des projets PESCO; quant à l’action préparatoire sur la recherche en matière de défense, 200 entités issues de 22 États membres plus la Norvège bénéficient d’un financement européen. Ces programmes précurseurs montrent donc bien que nous avons déjà construit un marché qui fonctionne et nous allons évidemment continuer.

Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais conclure en vous disant qu’avec le Fonds européen de la défense, nous changeons clairement de paradigme en ce qui concerne la coopération en matière de défense au niveau européen. Les enjeux sont importants pour la place de l’Europe sur l’échiquier mondial et, bien entendu, vous pouvez compter pleinement sur mon engagement afin de réaliser cette ambition.

 
  
MPphoto
 

  François-Xavier Bellamy, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, avant tout, je voudrais partager avec vous la joie de ce moment: la création du Fonds européen de défense. C’est l’aboutissement d’un très important travail et je voudrais commencer par saluer tous ceux qui y ont contribué, tout particulièrement notre collègue Zdzisław Krasnodębski pour le travail important qu’il a mené sur ce sujet.

Il me semble que le Fonds européen de défense concrétise ce que nous aimons dans l’Union européenne, c’est-à-dire le fait que nous sommes capables de nous donner ensemble une ambition commune, en l’occurrence en matière d’industrie de défense, pour pouvoir soutenir d’abord les armées de nos pays. Vous l’avez dit, Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas de créer une armée européenne, mais de mettre à la disposition des forces armées de nos États les moyens de leurs missions en investissant ensemble dans notre autonomie stratégique. De fait, l’Europe a des amis dans le monde, mais elle n’a pas de suzerain, et nous ne sommes pas des vassaux. Nous devons pouvoir décider, lorsque nous engageons nos forces armées dans une opération militaire, des moyens que nous mettons à leur disposition, sans avoir à demander d’accord à d’autres puissances mondiales, fussent—elles proches de nos valeurs ou de nos intérêts.

Il me semble que ce fonds est malheureusement guetté par trois menaces, trois risques que je voudrais évoquer brièvement. Le premier risque, c’est celui d’un manque d’ambition. Nous voyons bien que dans la négociation budgétaire, malheureusement, sur l’autel de ce grand emprunt européen, on aura sacrifié en particulier l’ampleur que ce fonds aurait dû avoir. Un documentaire a montré d’ailleurs que lorsque le Conseil se réunissait pour discuter de cet emprunt, c’était autour d’un coin de table, dans un couloir, que l’on avait décidé d’amputer encore ce fonds, pourtant déjà diminué, d’un milliard d’euros de plus. Sept milliards, c’est évidemment un début, et ce doit être un début.

Le deuxième risque, c’est le saupoudrage des fonds. Nous devons éviter à tout prix la dispersion de ces financements, investir dans des projets structurants, dans des projets stratégiques.

Et enfin, pour qu’il y ait des projets stratégiques, c’est le troisième risque majeur, encore faut—il que l’Europe ait une stratégie; encore faut-il que nos pays soient capables de s’unir dans une véritable vision de leur rôle dans le monde qui se dessine. Et il me semble que sur bien des sujets majeurs de l’actualité internationale aujourd’hui, l’Europe ne sait pas parler d’une seule voix; elle ne sait pas parler clairement pour ses principes et pour ce qui l’unit. Voilà le défi qui est devant nous aujourd’hui.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, oggi assumiamo una decisione importante, soprattutto a mio avviso, se vista in prospettiva. Creare un fondo comune che sostenga operazioni di collaborazione e di cooperazione tra imprese diverse e paesi diversi in un settore come quello della difesa, così caratterizzato da specificità nazionali e ancorato anche a delle differenze tra Stato e Stato, è un passo avanti molto importante verso un'integrazione politica e un'integrazione che, io spero, darà un contributo anche alla tanto auspicata politica comune della difesa. Ed è in questa prospettiva che io credo dobbiamo valorizzare questo provvedimento.

Nel farlo abbiamo incontrato due particolari sfide, cioè tradurre i progetti che prima erano sperimentali in un vero e proprio fondo: la prima sfida è stata quella, l'ha detto anche il Commissario, di trovare un equilibrio tra paesi diversi, tra grandezze diverse degli operatori industriali in campo, insomma, tra grandi e piccoli operatori. Un'intesa che allargasse, ma fosse nello stesso tempo, efficiente, capace di produrre i risultati.

La seconda sfida è quella etica. Mi spiace che stamattina si sia detto "ideologia": l'etica non è ideologia; l'etica è etica e io penso che sia molto importante in questo settore. Il fondo mette al centro la competitività, è stato detto, come tutte le politiche industriali europee, competitività che deve portare appunto anche alla nascita di nuove startup ma intanto a valorizzare anche le PMI che noi non vogliamo emarginate in questo processo di valorizzazione, soprattutto portato avanti dai grandi operatori.

Ed è importante anche per il conseguimento di quell'autonomia strategica che è stata richiamata e non a caso abbiamo tanto lavorato perché la presenza e la partecipazione fossero per consorzi che racchiudono almeno tre paesi e almeno tre realtà industriali e facciano riferimento a un allargamento, non a una restrizione a pochi campioni o a pochi paesi che già sono molto forti nel campo. Questo concetto di allargamento dà il contributo, come diceva il Commissario, all'autonomia strategica dell'Europa ma anche proprio alla creazione di una concezione delle nostre politiche industriali e dell'innovazione come politiche continentali che hanno un vantaggio per tutti i paesi.

Infine, è molto importante dire che cosa il fondo farà e che cosa non farà, perché è molto chiaro – e deve essere detto a gran voce – che non potrà finanziare produzioni di armi e tantomeno azioni per lo sviluppo di armi letali autonome senza la possibilità di controllo umano. E io penso che questi aspetti siano molto importanti. Il mio gruppo li considera molto importanti.

Io non ho partecipato fin dall'inizio al negoziato – sono subentrata al collega Martin – ma ritengo che questi siano punti fondamentali, perché abbiamo lavorato su questi aspetti e nel negoziato abbiamo fatto passi avanti su questi punti. Però forse potevamo fare ancora di più, signor Commissario. Lo dico ai miei colleghi e lo dico a lei: potevamo fare anche passi avanti che non avrebbero intralciato l'efficacia e il valore di questa progettazione, di questa innovazione, ma avrebbero raccolto un consenso, forse anche più ampio, in Parlamento. Ci sono, infatti, emendamenti depositati che pongono delle istanze che noi accoglieremo nella parte attuativa ma non possiamo accoglierli adesso.

È stato un negoziato difficile. Dobbiamo sostenere l'accordo raggiunto e non sarebbe utile riaprirlo: però quei temi rimangono. Quindi io chiedo a lei, Commissario, e impegno il mio gruppo a un'attenzione e a un monitoraggio costanti, perché l'operazione abbia successo, perché quei risultati che ci prefiggiamo vengano raggiunti nell'interesse comune europeo, ma perché anche questi aspetti estremamente rilevanti – e lo vediamo in questo periodo di grandi conflitti – siano sempre osservati con scrupolosità nella fase di implementazione.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier le rapporteur Zdzisław Krasnodębski pour un travail long que nous avons mené en commun sur deux législatures. Aujourd’hui, en votant le Fonds européen de la défense, le Parlement ouvre une nouvelle page de la construction européenne, une page que tous les Européens avaient à l’esprit depuis les années 1950 et qui nous renvoie à la genèse du projet qui nous lie.

Quelle manifestation plus claire de notre volonté de construire une Union géopolitique que la coopération dans un domaine si hautement souverain. Bien sûr, le texte n’est pas à la hauteur de nos réflexions et de nos espoirs sur le plan budgétaire. Au terme de la précédente mandature, je me tenais dans cet hémicycle pour me réjouir d’une somme de 13 milliards d’euros qui est maintenant inférieure à 8 milliards, et nous devons nous en satisfaire.

Mais plus que l’enveloppe ou les subtilités techniques du texte, c’est le symbole d’une Europe qui innove, qui coopère et qui protège que nous créons. C’est aussi une marque de maturité dans notre rapport au monde. En quinze ans, l’Europe a traversé diverses crises et il est à craindre que les prochaines années nous contraignent à puiser dans les ressources naturelles auxquelles nous avions espoir de ne plus recourir. Si ce jour vient, nous pourrons nous féliciter de nous être donné les moyens de notre autonomie face à nos adversaires et à nos alliés, c’est-à-dire pour notre souveraineté.

Saint-Exupéry disait que l’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre: nous n’avons pas à le prévoir, mais à le permettre. Mes chers collègues, en posant cette pierre à l’Europe de la défense, nous pouvons mettre en œuvre cette maxime.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Rivière, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, mes chers collègues, dans les innombrables dispositifs européens formant un brouillon illisible et inefficace, il en existe qui servent aux tenants d’une Europe fédérale comme outil pour la promotion de leur agenda anti-national. C’est le cas du Fonds européen de défense, qui nous occupe aujourd’hui et dont l’objectif est, je cite, d’«européaniser les équipements militaires». Monsieur Breton, vous évoquez une interdépendance croissante dont vous vous félicitez. À l’aune du désastre de la politique récente d’acquisition des vaccins, je m’en inquiète.

Après la constitution de l’Agence européenne de défense et du Fonds européen de défense, tous deux placés sous la tutelle de la Commission, l’activisme croissant du Service européen pour l’action extérieure continuera de tenter de phagocyter petit à petit l’autonomie des États membres.

Tout ce bazar européen qui s’accumule d’année en année autour de la défense reste entaché des mêmes défauts: tutelle systématique de l’OTAN, qui empêche l’UE et ses pays membres de développer des matériels véritablement souverains; en dépit du discours officiel, éligibilité au crédit européen de sociétés extra—européennes – américaines, israéliennes ou d’ailleurs –, qui disperse à tous les vents notre effort financier de recherche – où est le protectionnisme indispensable pour conforter nos industries?; chevauchement débridé d’initiatives qui ruine toute rationalisation; bureaucratie qui s’installe dès que la Commission se mêle d’un dossier – imposant par exemple que trois pays au moins participent à la même initiative, avec pour résultat une inefficacité telle que soit les pays participants reprendront leur liberté et développeront au plan national la capacité censée être développée en commun, soit ils achèteront, comme c’est le cas aujourd’hui, à l’étranger, faute d’aboutissement du projet européen.

Ce développement que vous proposez est si anarchique qu’il oublie l’essentiel: une véritable organisation de conduite des programmes. Je ne cesse de dénoncer cette avancée de la matrice fédéraliste sur le domaine de la défense. En France, l’industrie de défense est un fleuron de notre pays; elle est un gage de son indépendance, l’une des clés pour redonner à notre pays un lustre à sa puissance.

Si l’Europe de la défense devait se constituer, elle ne le ferait qu’à travers des coopérations entre États membres, répondant à des besoins opérationnels, des projets librement consentis. Quant à la dimension industrielle, la coopération directe entre État et industrie a prouvé toute son efficacité. L’UE s’enferme toujours plus dans son dogmatisme de centralisme bruxellois; la France doit défendre ses intérêts stratégiques et le fera. Ce qu’une nation ne fait pas pour elle, personne ne le fera à sa place.

 
  
MPphoto
 

  Michael Bloss, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Breton, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die globalen Militärausgaben sind wieder so hoch wie im Kalten Krieg. Im vergangenen Jahr stiegen sie auf knapp 2 Billionen US-Dollar, und gleichzeitig sank durch die Corona-Pandemie das globale Bruttosozialprodukt um 4,4 %. Diese beiden Zahlen stehen in keinem Verhältnis.

Mit dem EU-Verteidigungsfonds sollen jetzt weitere 8 Milliarden Euro an Steuergeldern ins Militär fließen. Hier muss ich wirklich dem Herrn Berichterstatter Krasnodębski widersprechen – es sind weitere 8 Milliarden. Anstatt dass wir effizient zusammenarbeiten, unsere Militärsysteme zusammenlegen, gemeinsam stärker werden und dadurch Geld einsparen, lösen wir ein erneutes Geldfeuerwerk aus.

Hier mal nur ein Beispiel: In Europa entwickeln wir 180 Waffensysteme parallel, in den USA gibt es nur 30. In Europa gibt es 17 Kampfpanzer, in den USA vier. Diese Liste lässt sich beliebig weiterführen. Wenn wir in Europa die Projekte zusammenlegen, dann könnten wir jährlich 25 bis 100 Milliarden Euro einsparen, bei gleichbleibender Verteidigungsfähigkeit.

Das müssen wir doch nutzen, denn das Geld fehlt am Ende auch bei der Bildung, beim Klimaschutz, bei der Infrastruktur, und das sind bekanntlich ja die Investitionen, die Kriege am effektivsten verhindern. Wir haben hier also die Chance auf einen echten EU-Benefit. Wir poolen und teilen und entwickeln gemeinsam unsere Verteidigungskapazitäten, und – das muss ich jetzt auch als Schwabe mal sagen – wenn ich für weniger Geld die gleiche Leistung bekomme, dann muss ich das doch machen.

Der Europäische Verteidigungsfonds macht aber das Gegenteil und zementiert damit eine strategielose gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig haben wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier unser Recht abgegeben, die Verwendung der Gelder zu kontrollieren. Es fehlt an einer Ethikprüfung durch unabhängige Expertinnen und Experten, und es gibt wenig Transparenz.

Das ist keine zukunftsfähige Verteidigungspolitik. Europa kann das besser und muss es besser machen.

 
  
MPphoto
 

  Beata Mazurek, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! W świetle działań militarnych, jakie podejmuje Federacja Rosyjska w państwach bezpośrednio graniczących z państwami Unii Europejskiej, musimy wzmocnić naszą politykę, która będzie stanowiła wartość dodaną dla europejskiego przemysłu obronnego. Z zadowoleniem przyjmuję fakt powstania Europejskiego Funduszu Obronnego, którego głównym celem będzie wsparcie inwestycji we wspólne prace badawcze i rozwojowe w obszarze obronności.

To dobrze, że w tej kwestii udało się osiągnąć kompromis. Wpłynie on pozytywnie na wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej, wzmocni rynki krajowe w sektorze obronności. Środki z funduszu to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw współpracujących z sektorem obronnym bądź zależnych od niego, w szczególności tych małych i średnich, które do tej pory nie korzystały z podobnych programów.

Nie możemy zapomnieć, że przemysł obronny w Europie to nie tylko wielkie przedsiębiorstwa z Francji, Holandii czy Niemiec. To również mniejsze firmy z Europy Środkowo-Wschodniej dysponujące dużym potencjałem badawczym i rozwojowym. Dlatego też środki z funduszu muszą być dzielone sprawiedliwie, by wszyscy mieli równe szanse na włączenie się w realizację ambitnych celów europejskiej polityki obronnej.

 
  
MPphoto
 

  Marc Botenga, namens de The Left-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de commissaris, net voor de pandemie was het feest bij de Europese wapenmultinationals. Zij vierden vijf jaar continue stijging in de defensie-uitgaven. Wist u bijvoorbeeld dat Frankrijk en Duitsland vandaag alleen al samen meer uitgeven aan defensie dan Rusland? Stel u voor! We geven in Europa niet te weinig uit aan defensie, we geven te veel uit aan defensie. En als het gaat om ons te verdedigen, dat is één zaak, maar om zelf in het buitenland oorlog te gaan voeren – we hebben het gezien van Libië tot Afghanistan –, dat zorgt alleen maar voor meer chaos.

Ondertussen is onze gezondheidszorg totaal ondergefinancierd, staan onze ziekenhuizen onder druk, is ons zorgpersoneel volledig onderbemand. En dat is het gevolg van politieke keuzes, keuzes voor besparingen in de openbare diensten, keuzes om dan toch die miljarden te geven aan het militaire grootbedrijf in plaats van te investeren in gezondheidszorg. Die keuzes kosten levens, in Europa maar ook ver daarbuiten.

En wat doet u nu, midden in een pandemie, midden in een gezondheidscrisis? U zet een nieuw Europees miljardenfonds op voor defensie: de subsidieslurf voor de wapenmultinationals. We hebben geen behoefte aan een nieuwe wapenwedloop. Nee, wij hebben behoefte aan vrede. Stop dat geld in publieke diensten, openbare diensten, herindustrialisering. Investeer alstublieft in gezondheid, niet in oorlog.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signor Presidente, gentile Commissario, onorevoli colleghi, tanto è stato detto sulle implicazioni per il comparto militare del nascente Fondo europeo per la difesa, così come si è più volte sottolineata l'essenzialità dello stesso per raggiungere l'autonomia strategica. Tuttavia il FED non contribuirà soltanto alla interoperabilità delle nostre Forze armate e a rendere l'Unione un player credibile sullo scacchiere globale, impedendo che altri attori, che non giocano secondo le nostre regole,prendano il sopravvento nel nostro vicinato immediato, ma rappresenta anche un game changer per la base industriale europea e per i suoi cittadini.

Grazie alle clausole sull'inclusività, per la cui definizione il nostro Parlamento è stato in prima linea, sarà possibile ripartire ritorni economici tra tutti gli Stati europei, coinvolgendo grandi industrie, PMI, startup e altri enti economici. Questo significa creare posti di lavoro, rafforzare il know-how europeo, ampliare le capacità di ricerca e sviluppo e, soprattutto, utilizzare in maniera più efficiente le risorse dei contribuenti creando una vera sovranità tecnologica europea.

Dunque, abbiamo fissato criteri e regole che garantiscono la creazione di un vero valore aggiunto europeo nel pieno rispetto dei principi cardine dell'Unione. È tempo che gli Stati membri dimostrino la volontà politica di andare in questo senso, senza ambiguità e mettendo l'interesse comune al primo posto.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Mr President, I would like to congratulate my colleague, Mr Krasnodębski, for concluding the negotiations, and to give a special word of appreciation to Commissioner Thierry Breton, the Director-General’s personnel and the whole team from the European Commission for the very good initiative.

Defence and security have become one of the Union’s priorities in recent years after a decade of systematic decline. Defence spending and investment remain the sole responsibility of the Member States and have suffered major reductions. Over the same period, for example, defence spending in the United States, our main strategic partner and friend, has increased significantly, while many global competitors, especially Russia and China, have upgraded their defence sectors on an unprecedented scale. The European defence industry is among the most technologically advanced in the world, but we are still lagging behind in the global share of equipment exports, and our defence industry is largely represented by small manufacturers and suppliers of equipment.

The European Defence Fund (EDF) is the Commission’s key initiative from the EU budget to support research, collaboration and development of defence capabilities. It will make a key contribution to Europe’s sovereignty, protecting and defending its citizens, promoting defence cooperation between companies, research actors and Member States to encourage innovation and develop state—of—the—art defence technologies. It will also promote innovative solutions to a budget line dedicated to disruptive defence technologies, and it is expected that defence funding will be in synergy with the space funding in Horizon Europe. Before the end of 2021, we’re expecting that the Commission will also enhance the framework conditions for synergies between the space, defence and security industries.

The success of the EDF and synergies will only arise and be sustained if there is political support. Here, Commissioner, you will have the full support of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE).

 
  
MPphoto
 

  Eero Heinäluoma (S&D). – Arvoisa puhemies, kansalaiset odottavat Euroopan unionilta myös turvallisuudestamme huolehtimista. Vakaata ja turvallista Eurooppaa rakennetaan yhdessä myös puolustussektorilla. Voimien yhdistämisestä puolustusalalla hyötyisi niin EU-uskottavuus ja turvallisuus kuin pienet ja suuret jäsenmaat. Ranska ansaitsee kiitoksen siitä, että se on johdonmukaisesti edistänyt puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kehittymistä. Kiitän myös komissaari Bretonia tarttumisesta tähän aiheeseen hyvällä menestyksellä.

Strategisesta autonomiasta on tullut tärkeä osa EU:n ajattelua ja toimintatavoitteita, ja sillä on tärkeä merkitys myös puolustusalalla. Autonomia ei tietenkään sulje pois yhteistyötä Naton kanssa. Huolehtimalla omasta puolustuskyvystään EU on uskottava kumppani myös muille toimijoille.

Puolustusrahasto on osa EU:n kehittyvää puolustuskykyä, se antaa käytännön tasolla puolustusalan yhteistyöhankkeelle toteutumismahdollisuudet yhdistämällä jäsenmaiden voimavaroja ja osaamista. Uuden sukupolven merkittävien puolustusjärjestelmien kehittäminen on yhä useammin yksittäisten jäsenmaiden ulottumattomissa. Tällä on tietysti suora vaikutus unionin puolustuskykyyn, teollisuuden kilpailukykyyn ja innovaatioihin. Siksikin tarvitsemme voimavarojen yhdistämistä. Tarvitsemme puolustusteollisuudessa yhteiset sisämarkkinat, ja sitä puolustusrahaston perustaminen voi edistää.

Erityisen tärkeätä on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä yhteisille puolustusmarkkinoille Tämä tietysti vahvistaisi kaiken kaikkiaan taloutta ja Euroopan sisämarkkinoita, loisi myös uusia työpaikkoja, mutta vahvistaisi osaltaan myös Euroopan puolustuksellista riippumattomuutta.

Kyberturvallisuus pitää tässä yhteydessä huomioida. Tarvitsemme tällä alalla uusia hankkeita ja tiiviimpää yhteistyötä jäsenmaiden kesken.

Neuvotteluissa S&D-ryhmä vaati kirjausta siitä, että nämä hankkeet tulee toteuttaa kansainvälisten asevientirajoitusten mukaisesti ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia kunnioittaen. Näin nyt tapahtuu, ja olen siihen tyytyväinen. Parlamentin tuki puolustusrahaston perustamiselle vie eteenpäin EU:n tavoitetta edistää turvallisuutta maanosassamme ja koko maailmassa.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Loiseau (Renew). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous signons aujourd’hui l’acte de naissance du Fonds européen de défense. Il était temps. Nous le voyons bien, le monde n’est pas devenu plus sûr. Des régimes autoritaires cherchent dans des aventures militaires le moyen de se maintenir au pouvoir et notre continent est cerné de zones de crise. L’Europe elle-même est la cible de menaces répétées: terrorisme, cyberattaques, ingérence étrangère, atteintes à la liberté de circulation maritime, violation de nos espaces aériens; même nos satellites font l’objet d’approches inamicales.

Face à cette montée des périls, notre capacité de défense est encore trop dépendante de l’extérieur et trop morcelée. Ce que le Fonds européen de défense apporte, c’est la possibilité de financer des industries de défense qui coopèrent, qui innovent et qui contribuent à notre autonomie stratégique. Les industries de défense en Europe, ce sont des centaines de milliers d’emplois, des groupes qui aspirent à devenir ou à rester des champions industriels, mais aussi un tissu de plus de 15 000 PME.

La souveraineté européenne se construit dans les actes, et plus seulement dans les mots. Parce que l’Europe est un projet de paix, nous ne devons pas hésiter à nous doter des moyens de la défendre et de la faire respecter.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah (ID). – Herr Präsident, Herr Kommissar! „Der Frieden muss bewaffnet sein“ ist ein schöner Satz, den ich in meiner Kindheit im kommunistischen Ostdeutschland gehört habe; der ist ausnahmsweise zutreffend. Wir wissen, dass der Frieden zurzeit bedroht ist, und deshalb wird niemand – zumindest niemand von meiner Seite des Plenums – etwas dagegen haben, ihn durch starke Streitkräfte zu schützen.

Aber die Verteidigungspolitik ist aus gutem Grunde Sache der Nationalstaaten. Es gibt in keinem maßgeblichen Mitgliedsland eine Mehrheit, sie zu vergemeinschaften – das kann man gut oder schlecht finden. Und aus diesem Grunde sollten wir uns davor hüten, durch einen solchen europäischen Verteidigungsfonds eine Kompetenz hinzuzudichten, die nicht besteht, und eine weitere Struktur zu schaffen, die letztlich nur ineffizient sein will.

Wir sehen bei der Impfstoffbeschaffung, dass diese Vergemeinschaftungen nicht funktionieren, dass sie nur zu Korruption und Verzögerungen führen. Wir können diese 8 Milliarden deshalb sinnvoller ausgeben. Sie werden unsere Sicherheit nicht erhöhen, aber sie werden keinen positiven Effekt bringen.

 
  
MPphoto
 

  Mounir Satouri (Verts/ALE). – Monsieur le Président, nos pays pourraient économiser des milliards de budget militaire en intégrant leur industrie de défense. Ce n’est pas avec ce Fonds européen de défense que nous le ferons. Régulons cette industrie pour parvenir à une intégration; ne la subventionnons pas.

Ce fonds est une fausse promesse. Plus grave: il est d’une opacité inquiétante; il manquera cruellement de contrôle parlementaire, de transparence dans son fonctionnement et aucune garantie ne nous a été donnée que les armes qui en résulteront seront strictement soumises aux règles européennes d’exportation.

Si encore ce fonds excluait le financement d’armes de destruction massive! Mais non, comble de la déchéance pour une Europe qui se rêvait en projet de paix, ce Fonds pourra demain être étendu au financement des bombes atomiques françaises. C’est inacceptable. La France doit montrer la voie du désarmement, et non chercher à faire peser le poids économique et éthique de son arsenal à toute l’Europe.

 
  
MPphoto
 

  Özlem Demirel (The Left). – Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wenn die EU sich auf den Weg macht, um eine Militärunion zu werden, wenn die EU Milliarden für größeres, schnelleres und intelligenteres Kriegsgerät ausgeben will, dann gibt es nur eins: Sage nein! Laut Artikel 41 Absatz 2 des EU-Vertrages dürfen keine Gelder für militärische Maßnahmen verwendet werden. So hat sich die Kommission aber jetzt einen Trick einfallen lassen: Es wird ein Fonds für Wettbewerbsförderung und Industriepolitik.

Doch das ist eine Farce, und das wissen auch Sie. Der Verteidigungsfonds ist eine Anzugsfinanzierung für gigantische neuartige Rüstungsprojekte wie beispielsweise das KI-gestützte, umstrittene Future Combat Air System oder die Eurodrohne. Hinzu kommen mangelnde Transparenz und Kontrolle. Heute knallen bei der Rüstungsindustrie die Sektkorken und morgen in aller Welt leider die Waffen.

Die EU darf keinen Verteidigungsfonds einrichten – das ist unverantwortlich, das ist unsozial, unethisch, unökologisch und zudem illegal. Wir in Deutschland werden dagegen klagen.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι άλλο ένα εργαλείο σχεδιασμένο για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, προετοιμάζοντας επικίνδυνες στρατιωτικές επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καιρούς ειρήνης. Συνδέεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «ανεξάρτητη και αυτόνομη στρατιωτική ικανότητα» σε βάρος των λαών. Επιδιώκει να θωρακίσει τα αυτοτελή συμφέροντα των ευρωπαϊκών ομίλων, για να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά όπλων ισχυροποιώντας τη γεωπολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους χρηματοδοτεί με περίπου 8 δισεκατομμύρια στα πλαίσια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προηγηθούν στην κούρσα με τους Αμερικανούς, Κινέζους και Ρώσους ανταγωνιστές τους, που καθένας εξυπηρετεί τα δικά του ιδιαίτερα συμφέροντα. Η ανάπτυξη και η παραγωγή οπλικών συστημάτων εντάσσονται στα επιθετικά σχέδια, στις αποστολές εκτός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, την ώρα που στην Ελλάδα προωθείται η αύξηση της θητείας. Καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν το 2% του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο τόσο για το ΝΑΤΟ, τη στιγμή που οι λαοί θρηνούν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας λόγω υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης των δημόσιων συστημάτων υγείας. Τέτοιοι σχεδιασμοί επιβεβαιώνουν την αντιδραστική-αντιλαϊκή και μη αναστρέψιμη φύση της διακρατικής καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν στρατηγικό αντίπαλο των λαών.

 
  
MPphoto
 

  Bart Groothuis (Renew). – Mr President, today we sign the European Defence Fund (EDF). It’s of historic importance, not just because it’s the first time that we will actually pull this off politically, but for the first time since the end of the Cold War, we are facing two near—peer military adversaries: Russia and China. Their self-confidence on the world stage is directly derived and based on their military capabilities and apparatus. They did their homework quite well: they introduced hypersonic missiles, space weapons, laser weapons, hypersonic glide vehicles and the lot, and we need a European answer from that, also from the European Defence Fund. But that is an answer to today’s threats.

The future threats I expect the EDF to also address come more from self-driving tanks, autonomous fighter jets, unmanned submarines, and I expect the EDF also to go that way. Otherwise it will not be the historic moment that we want it to be, because this has to be for a future position as well.

 
  
MPphoto
 

  Hannah Neumann (Verts/ALE). – Mr President, the defence budgets of the EU Member States are actually higher than their allocations to the EU budget, so if Member States want to develop arms together, they really should pool their national budgets. But apparently capitals decided to waste EUR 8 billion from our EU budget for subsidies for the arms industry, and my colleagues from the ECR, EPP and Renew groups are apparently just too happy to support that.

The least we can do now is to make sure that the weapons that will be developed with this money do not end up in the hands of dictators. That, actually, is also your job, Mr Breton, because according to not much heard of Article 22(4) of the European Defence Fund regulation, the Commission has the right to object to the export of EDF research results to a third country, as no such export should contravene the security interests of the Union and its Member States. Or, in less technical terms, the Commission has a say in arms exports resulting from EDF-funded projects. That’s why it’s time that we set up an EU-level arms export control system the very same day we spend the first euro from EDF-funded money, because we have seen far too often in the past how national mechanisms of export control fail in cases of multinational armament projects.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (The Left). – Herr talman! För alla oss som arbetar för fred och nedrustning är inrättandet av EU:s försvarsfond en sorgens dag, så klart. När vi, Sverige, gick med i EU då lovades det dyrt och heligt att EU aldrig, aldrig skulle utvecklas till något militärt samarbete. Och här står vi i dag. Vilken flathet! Vilken flathet av S och MP hemma hos oss att man bara har gått med på det här. Vi vill ha ett Europasamarbete som inte präglas av militära prioriteringar och upprustning.

Det här är en gåva till krigsindustrin. Det är ett svek mot fred och nedrustning. Det är ett svek mot alla oss som vet att vi behöver investeringar i klimatomställning och hållbarhet, inte i stridsspetsar och krigsvagnar. Att på detta sätt också sätta det europeiska arbetet på spel är ett svek mot alla de unga som i dag är ute och demonstrerar för planeten och för framtiden. Tror ni att någon vill ha fler stridsvagnar och stridsspetsar med EU-flaggan på? Nej, de väntar sig något helt annat av oss.

 
  
MPphoto
 

  Riho Terras (PPE). – Head kolleegid, teadupärast arutasime eile siinsamas saalis pikalt Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika teemadel. Rääkisime sellest, et Venemaa käitub järjest agressiivsemalt ja peab varjatud sõda Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil. Samuti rääkisime sellest, et Hiina retoorika on muutunud üha jõulisemaks ja et Hiina tunnetab aina selgemini oma kasvavat võimu – nii majanduslikku kui ka sõjalist. Täna arutame ja hiljem hääletame raporti üle, mis sätestab Euroopa kaitserahastu kasutamise käimasoleva eelarveraamistiku aastate 2021–2027 jooksul. Olen selgelt seda meelt, et Euroopa Liit peab kaitse- ja julgeolekuküsimusi võtma tõsisemalt kui kunagi varem, olukord maailmas lihtsalt nõuab seda. Kaitseküsimuste tõstmine, tõsiselt arutamine Euroopa kontekstis, ei tohi olla mitte jututuba perspektiivitu Euroopa armee teemadel, vaid tõsine ja sisuline arutelu selle üle, kuidas rohkem kaitsesse investeerida ja kuidas seda paremini liikmesriikide vahel koordineerida. Kutsun kõiki Euroopa julgeolekust hoolivaid kolleege tänasel hääletusel raporti poolt hääletama. Samas tahan avaldada oma nördimust selle üle, et kolmepoolsete eelarveläbirääkimiste käigus vähendati Euroopa kaitserahastu mahtu rohkem kui 40%. Olen veendunud, et selleks, et olla tõsiseltvõetav, peab Euroopa Liit üha enam investeerima kaitsevaldkonda ja soodustama koostööd liikmesriikide ja sõbralike kolmandate riikide vahel, sest vaid nii suudame vältida tehnoloogilist mahajäämust ja püsida maailma konkurentsis. Ma tänan!

 
  
MPphoto
 

  Henrike Hahn (Verts/ALE). – Herr Präsident! Die europäische Verteidigung, der Europäische Verteidigungsfonds sieht knapp 8 Milliarden Euro als direkte Subvention für die Verteidigungsindustrie vor, und die Frage ist doch: Ist sowas wirklich zeitgemäß? Im Verteidigungssektor sehen wir Fragmentierung, Doppelarbeit, Überkapazitäten und fehlende Transparenz, und das Ungünstigste, was man da tun kann, ist, einen Blankoscheck auszustellen für 8 Milliarden Euro, ohne das mit konkreten Kriterien zu verbinden und mit Verfahren für bessere Zusammenarbeit, für mehr Effizienz. Militärische Fähigkeiten müssen gebündelt und Fähigkeitslücken geschlossen werden.

Es ist gut, dass autonome Waffensysteme – sogenannte Killerroboter – von diesem Fonds ausgeschlossen werden, aber es ist sicher nicht gut, dass das Europäische Parlament jetzt über sieben Jahre lang keine Rolle bei der Umsetzung des Europäischen Verteidigungsfonds spielen wird, in einem so hochsensiblen Bereich.

Wir brauchen eine bessere europäische Kooperation und eine EU-Sicherheitsunion, ausdrücklich mit parlamentarischer Kontrolle. Wirklich zeitgemäß ist eine transparente, rechenschaftspflichtige, gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die auf Menschenrechten basiert.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (The Left). – Mr President, we often talk in here about how far we’ve come, but you know what? This fund for me is an indication of how low we’ve sunk.

A union that was supposed to be to sign for peace, signing off for the first time on a slush fund of EUR 8 billion for weapons of slaughter, directly from an EU budget. A fund designed by the arms industry, for the arms industry. For God’s sake, we even have a peace facility where African countries can buy back some of those weapons and then when they use them and refugees comes to our shores, the same companies benefit from the contracts to keep them out. You couldn’t make it up.

Isn’t it time we change tack? The citizens and communities devastated by COVID have a hell of a lot better things to be doing with spending EUR 8 billion on.

The Irish playwright George Bernard Shaw made the point that wars don’t decide who was right, but who is left. Western interventionism has left millions widowed, orphaned, stateless, homeless. It’s time to call a halt. Support the Left’s resolution to reject this madness.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι εμείς που οραματιζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ακράδαντα ότι τούτο δεν μπορεί να καταστεί εφικτό εάν δεν υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα και ισχυρός ευρωπαϊκός στρατός. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα, που δεν μπορεί να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, που δεν μπορεί να διαφυλάξει και να εγγυηθεί την κυριαρχία και την ανεξαρτησία των κρατών μελών της, δεν μπορεί να θεωρηθεί και δεν θεωρείται ισχυρή και αξιόπιστη δύναμη στον πλανήτη. Δεν σας κρύβω ότι θλίβομαι και οργίζομαι όταν —πολλάκις και πλειστάκις— η Τουρκία παραβιάζει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζει την κυριαρχία κρατών μελών, όπως της Κύπρου και της Ελλάδας, παραβιάζει συλλήβδην το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει παθητικός θεατής αντί να παρέμβει και να αντιδράσει δυναμικά.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει το αυτονόητο, γιατί τούτο αποτελεί ένα τεράστιο έλλειμμα. Αποτελεί έλλειμμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης από τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, όπως κάνει και η πιο μικρή χώρα στον πλανήτη, και να πει ξεκάθαρα προς όλους ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιαπραγμάτευτα και απαραβίαστα και ότι όποιος τολμήσει να τα παραβιάσει θα βρει μπροστά του μια δυναμική και ισχυρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία, όταν εν γνώσει τους αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε βάρος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιείται από την κατοχική δύναμη στην πατρίδα μου, την Κύπρο, χρησιμοποιείται εναντίον της Ελλάδας, εναντίον των Αρμενίων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και εναντίον των Κούρδων. Μια προκλητική Τουρκία η οποία συνεχίζει σε συνομιλία στη Γενεύη να επιμένει για δύο κράτη, παραβιάζοντας συλλήβδην το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, και να μη δέχεται Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια δύναμη ταχείας επέμβασης για να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα. Μόνον έτσι θα ανακτήσει το κύρος, την αξιοπιστία και τη δύναμή της στον πλανήτη και η φωνή της θα έχει ισχύ.

 
  
MPphoto
 

  Željana Zovko (PPE). – Mr President, we live in a polarised world. The threats to peace and security on the European borders and citizens are increasing daily. The threats to our foundations and values divide us, even internally. What we need is not fear but the visible leadership and the strategy to reassure our citizens that their security is not at stake.

Here we discuss on a daily basis the volatile behaviour of some of our strategic partners. The European Union must rely on itself in order to exert with confidence its role on the world stage. We must modernise our defence capacities in close coordination with our NATO partners. The European Defence Fund contributes to this endeavour. It aims to mainstream our defence budget spending and actively engage our European defence industry. This fund will promote defence cooperation among European companies, research actors and between the Member States to foster innovation and develop state—of—the—art defence technologies. Thanks to the new fund, our European defence will be stronger and more effective.

 
  
MPphoto
 

  Thierry Breton, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour l’ensemble de vos commentaires, que j’ai bien entendus. Le Fonds européen de la défense dont nous discutons est un élément extrêmement important pour renforcer notre capacité à agir de manière autonome. Il a été conçu pour que désormais, des coopérations en matière de défense deviennent de plus en plus la norme et non pas l’exception.

Bien sûr, j’entends ceux qui souhaitent que nous nous concentrions sur l’innovation et la compétitivité de l’industrie de défense et sur le fait que le fonds bénéficie à tous les États membres et à tous les acteurs, grands comme petits: j’y veillerai, c’est évidemment une condition du succès. Je l’ai déjà dit et je le répète maintenant devant vous: les programmes précurseurs ont montré que c’est le cas. Le Fonds européen de la défense permettra aussi de réduire les doublons évoqués à juste titre par certains, au travers notamment de projets européens qui permettront évidemment un gain d’efficacité mais aussi une réduction importante de la fragmentation que beaucoup ont évoquée ce matin.

Avec l’adoption du règlement pour le Fonds européen de la défense, nous pourrons ensuite nous consacrer vraiment au programme de travail. Bien entendu, on y travaille depuis plusieurs mois, vous vous en doutez, en étroite collaboration avec les États membres et les États associés et également avec le soutien de l’Agence européenne de défense, ainsi que celui du Service européen pour l’action extérieure. Nous visons un programme de travail équilibré en accordant une attention toute particulière à l’inclusion et à l’innovation, tout en étant évidemment très attentifs à la nécessité d’inclure des actions propres à certains projets structurants pour les années à venir.

Dans le domaine technologique, par exemple, je considère absolument primordial que la dimension «défense» soit prise en compte dans des débats plus larges, tels que ceux que nous avons par exemple sur les semi-conducteurs ou sur les clouds. Nous avons besoin d’un cloud de défense européen, nous avons besoin aussi de semi-conducteurs qui soient qualifiés pour des capacités de défense. Le Fonds européen de la défense va pouvoir permettre d’avancer sur ces sujets, il doit aussi nous permettre de financer des projets de cyberdéfense, certains l’ont évoqué, autour notamment de la cryptologie quantique à venir et d’initier enfin une dimension spatiale dans notre stratégie de défense.

Nous visons l’adoption de ce premier programme de travail et la publication des appels à propositions d’ici à l’été, je tenais à vous le dire ce matin. Il s’agit évidemment d’un calendrier ambitieux, j’en ai conscience, mais grâce à la mobilisation de tous, je suis convaincu que nous y parviendrons et que nous passerons ainsi d’un concept au financement de projets concrets qui pourront, j’en suis absolument convaincu, faire une différence pour la coopération européenne en matière de défense et c’est en cela que ce jour est effectivement un jour très important pour l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Donnerstag, 29. April 2021, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – Dzisiejsza debata dotyczy rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz Obrony (EFD), którego zapisy to suma wieloletnich prac i efekt kompromisu osiągniętego w toku negocjacji międzyinstytucjonalnych (w tym pomiędzy rządami państw członkowskich w ramach Rady UE). Polska brała aktywny udział w pracach nad jego przygotowaniem i popiera treść rozporządzenia, uzgodnionego pomiędzy państwami członkowskimi oraz w ramach trilogu z Parlamentem i Komisją. Fundusz ten służyć będzie przede wszystkim finansowaniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych oraz rozwoju zdolności w ramach wielonarodowych projektów, kluczowych z punktu widzenia UE. Fundusz stanowić będzie alternatywny, efektywny kosztowo i minimalizujący ryzyka mechanizm pozyskiwania sprzętu wojskowego w drodze europejskiej współpracy wojskowo-technicznej. Stanowi też pierwszy przypadek w historii UE przyznania wsparcia ze wspólnego budżetu UE na działania w zakresie prac badawczych i rozwojowych związanych z obronnością. To ważne, że rodzime firmy w krajach UE będą mogły liczyć na wsparcie i rozwój nowych technologii w tym jakże ważnym sektorze, jakim jest obronność. Obecnie na forum europejskim, w ramach grup eksperckich i z aktywnym udziałem MON, trwają prace nad przygotowaniem zakresu tematycznego EDF na 2021 i na kolejne lata, aby efektywnie zapewnić budowę w kraju kompetencji przemysłowych do zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP.

 
Letzte Aktualisierung: 10. September 2021Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen