Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 5.Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027 (συζήτηση)
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027 (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική
  9.2.Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων
  9.3.Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel
 10.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Δεύτερη ψηφοφορία
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (συζήτηση)
 15.Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 2021-2027 (συζήτηση)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 31.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (464 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (464 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2650 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου