Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 5.Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027 (συζήτηση)
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027 (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική
  9.2.Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων
  9.3.Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel
 10.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Δεύτερη ψηφοφορία
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (συζήτηση)
 15.Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 2021-2027 (συζήτηση)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 31.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (464 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (464 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2653 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου