Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 17. maj 2021 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.En europæisk strategi for integration af energisystemer - En europæisk strategi for brint (forhandling)
 15.Fonden for Retfærdig Omstilling (forhandling)
 16.EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet (forhandling)
 17.Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (kortfattet forelæggelse)
 18.Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø (kortfattet forelæggelse)
 19.Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter (kortfattet forelæggelse)
 20.Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik (kortfattet forelæggelse)
 21.Genoptagelse af mødet
 22.Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene (forhandling)
 23.Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030 (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (477 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (477 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2645 kb)
Seneste opdatering: 30. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik