Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων - Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο (συζήτηση)
 15.Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (συζήτηση)
 16.Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες (συζήτηση)
 17.Επανεξέταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για τη συνοχή (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 23.Επιτάχυνση της προόδου και αντιμετώπιση των ανισοτήτων ώστε να πάψει το AIDS να συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία έως το 2030 (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (477 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (477 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2645 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου