Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 17. toukokuuta 2021 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia - Euroopan vetystrategia (keskustelu)
 15.Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (keskustelu)
 16.EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä (keskustelu)
 17.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelu (lyhyt esittely)
 18.Urheilutapahtumien järjestäjien haasteet digitaalisessa ympäristössä (lyhyt esittely)
 19.Väestönkehityksen suunnanvaihto EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen (lyhyt esittely)
 20.Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen (lyhyt esittely)
 21.Istunnon jatkaminen
 22.Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin (keskustelu)
 23.Edistyksen vauhdittaminen ja eriarvoisuuden torjuminen aidsin poistamiseksi kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (477 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (477 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2645 kb)
Päivitetty viimeksi: 30. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö