Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2027(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0112/2021

Předložené texty :

A9-0112/2021

Rozpravy :

PV 19/05/2021 - 11
PV 19/05/2021 - 13
CRE 19/05/2021 - 11
CRE 19/05/2021 - 13

Hlasování :

PV 20/05/2021 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0259

Doslovný záznam ze zasedání
XML 33k
Středa, 19. května 2021 - Brusel Revidované vydání

11. Odpovědnost společností za škody na životním prostředí (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Antonius Manders im Namen des Rechtsausschusses über die Haftung von Unternehmen für Umweltschäden (2020/2027(INI)) (A9—0112/2021).

 
  
MPphoto
 

  Antonius Manders, Rapporteur. – Voorzitter, commissaris, twintig jaar geleden was ik de rapporteur voor de richtlijn milieuaansprakelijkheid. Deze richtlijn is nog altijd niet door alle lidstaten volledig omgezet in nationale wetgeving, wat leidt tot uiteenlopende handhaving van de aansprakelijkheidswetgeving.

We hebben een initiatiefverslag opgesteld met een aantal aanbevelingen voor de Europese Commissie en de Raad die idealiter moeten worden opgenomen in een verordening om ervoor te zorgen dat de regels volledig geharmoniseerd zijn en in de gehele Unie op dezelfde wijze kunnen worden gehandhaafd. Zo kan een gelijk speelveld tot stand worden gebracht voor bedrijven en kan het milieu worden beschermd.

Deze wetgeving moet in de eerste plaats preventief werken. Niemand heeft er immers baat bij als er schade moet worden hersteld die voorkomen had kunnen worden. Wij willen de Commissie, en vooral ook de lidstaten, daarom met klem verzoeken de bestaande richtlijn, die in wezen nooit of niet goed genoeg heeft gefunctioneerd, te herzien.

Twintig jaar geleden wist nog niemand van PFAS en GenX. De wereld staat niet stil. We spreken enerzijds over kunstmatige intelligentie en willen anderzijds het milieu beschermen met twintig jaar oude wetgeving die nog altijd door de lidstaten wordt afgewezen.

We zijn aan dit initiatiefverslag begonnen met 180 verschillende amendementen en zijn er, met de steun van alle collega’s en de coördinatoren van de verschillende groepen, in geslaagd een eenduidig standpunt in te nemen. Wat mij betreft ligt hier dan ook een heel goed voorstel. Ik wil daarvoor onder meer de adviseur van onze fractie, Julia Lindemann, en mijn medewerker Marijn Verhees bedanken, die enorm veel werk hebben verzet. Een aantal van de aanbevelingen licht ik graag toe.

De huidige richtlijn milieuaansprakelijkheid is door alle lidstaten anders omgezet en ook het toezicht daarop loopt sterk uiteen. Daar moeten we vanaf. We hebben een volledig geharmoniseerd wetgevingsvoorstel nodig om een interne markt tot stand te brengen die als hefboom kan fungeren ten aanzien van andere landen en de Europese industrie naar een hoog niveau kan tillen. Daarbij pleiten we er uitdrukkelijk voor dat de wederkerigheid van wetgeving die wij hier kennen, oftewel de due diligence van commissaris Reynders, ook aan derde landen wordt opgelegd zodat we de Europese normen en waarden naar deze landen kunnen uitvoeren en de Europese industrie kunnen beschermen tegen goedkope bedrijven uit andere landen die wetgeving overschuiven.

Verder zijn de bestaande definities onduidelijk. De techniek staat niet stil, wat inhoudt dat ook de definities moeten worden geactualiseerd.

Voorts vestig ik graag de aandacht op de toegang van belanghebbenden tot de rechter. We verwijzen in het voorstel uitdrukkelijk naar het Verdrag van Aarhus, omdat we van mening zijn dat de regelgeving vervlochten moet zijn. Het kan niet zo zijn dat we enerzijds het Verdrag van Aarhus hebben en anderzijds geen toegang tot de rechter verschaffen.

Ook moet er een Europese taskforce komen om de lidstaten te helpen de toekomstige wetgeving op de juiste manier ten uitvoer te leggen, informatie uit te wisselen over de situatie in andere landen en de lidstaten te begeleiden bij het correct handhaven van de wetgeving.

Bovendien stellen we een verplichte verzekering voor bedrijven uit verschillende categorieën om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet steeds het gelag moet betalen voor de vervuiling die door bedrijven wordt veroorzaakt.

Voorts willen we kettingaansprakelijkheid invoeren, zodat er geen sprake is van een kleine rechtspersoon die schade aanricht en vervolgens failliet gaat of niet meer kan worden opgespoord en de belastingbetaler voor de schade laat opdraaien. Zo was er twintig jaar geleden bijvoorbeeld een dochteronderneming van Pfizer die vervuild suikerwater op de markt bracht. De onderneming had veel schade veroorzaakt die vervolgens op niemand kon worden verhaald, omdat niet duidelijk was of de kwestie onder de nationale of de EU-wetgeving viel. Zo ook Chemours, dat PFAS en GenX liet storten op een stortplaats in Italië en vervolgens zijn handen in onschuld waste omdat er zogezegd afval was verwerkt. Dit zal dankzij kettingaansprakelijkheid niet meer mogelijk zijn.

Het is voor ons belangrijk dat ook de bestuurders van grote ondernemingen, die het milieu uit winstbejag willens en wetens schade toebrengen, persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bestuurders van Volkswagen na het dieselgate-schandaal.

De nadruk ligt in dit voorstel met name op preventie. Wij hopen dat de Commissie dit voorstel tot een verordening zal maken en dat de lidstaten niet alleen aan het nationale belang op de korte termijn zullen denken, maar ook aan het belang van onze kinderen en kleinkinderen en aan de toekomst van de Europese Unie.

Ten slotte vinden wij dat de definitie van de term “ecocide” aan internationale organisaties moet worden overgelaten en vervolgens door de EU kan worden overgenomen.

 
  
MPphoto
 

  Virginijus Sinkevičius, Member of the Commission. – Mr President, let me first of all thank the rapporteur, Mr Manders, the shadow rapporteurs and the Committee on Legal Affairs (JURI) for the excellent work on this important report. Thanks also, of course, go to the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI), the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), and the Committee on Development (DEVE) that have provided their opinions on this matter.

Environmental crime is growing. It causes serious harm to the environment, to human health and law—abiding companies. Preventing and remedying environmental damage, but also ensuring that conduct endangering or damaging the environment are criminalised, are both necessary for a greener and more sustainable Europe.

The Environmental Crime and Environmental Liability Directives are complementary in that respect, and this is also reflected in your report, which broadly addresses a basic challenge that has been around since human societies first enacted laws – namely what do we do when laws are disregarded and harm is caused?

When it comes to Europe’s environmental laws, half-hearted enforcement and poor accountability are the weakest links in the chain. In a market economy, much of our prosperity depends on companies. Most will comply with our laws, but from experience we all know that some will infringe those laws and cause environmental harm.

Europe has a number of legal instruments in place to deal with this kind of behaviour. The report focuses on two in particular: the Environmental Liability Directive and the Environmental Crime Directive. It also focuses on a range of related topics.

As you know, we are in the process of preparing a revision of the Environmental Crime Directive under the lead of my colleague Didier Reynders, but our actions do not stop there. We also have a framework for cooperating with national inspectors, police prosecutors and judges, for instance, and under my own lead we will soon start an evaluation of the Environmental Liability Directive.

Your input into our work is most useful and appreciated, and it is timely. I can assure you that we will consider the European Parliament’s report very carefully, and we look forward to continuing constructive cooperation on all the topics covered by the report and to delivering the level of accountability that our citizens and our environment deserve.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Roose, rapporteure pour avis de la commission du développement. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en janvier, après treize ans de bataille juridique, l’entreprise Shell a été reconnue responsable des dommages résultant de graves marées noires causées par l’une de ses filiales au Nigeria.

Le pétrole déversé dans le delta du Niger a endommagé la biodiversité, les moyens de subsistance et la santé des populations de la région. La multinationale a été condamnée à indemniser les fermiers nigérians. C’est historique: les choses bougent. Mais treize ans! Treize ans, c’est trop! Les responsables de telles catastrophes doivent être condamnés et suffisamment sanctionnés si nous voulons éviter qu’elles se répètent.

Le rapport que nous votons pointe les lacunes de la directive sur la responsabilité environnementale. La Commission doit proposer une réforme profonde de ce texte, en élargissant sa portée et en garantissant aux victimes un accès effectif à la justice. Il faut s’assurer de faire du principe du pollueur-payeur une réalité, et plus une fiction, en Europe comme ailleurs. L’Union européenne a une responsabilité particulière: empêcher que nos actions et celles de nos entreprises causent des dommages environnementaux à l’international.

La législation européenne à venir sur le devoir de vigilance est l’occasion d’introduire des mécanismes de responsabilité efficaces, pour que les maisons mères soient tenues responsables des activités de leurs filiales dans les pays hors de l’Union européenne. L’Union européenne doit faire de la lutte contre les crimes environnementaux une de ses priorités politiques sur la scène internationale. La Cour pénale internationale doit pouvoir juger pénalement les actes criminels qui constitue un écocide. L’Union européenne a l’occasion historique d’être chef de file sur la scène internationale, en reconnaissant l’écocide si crucial pour protéger les droits humains, l’environnement et la biodiversité.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Delara Burkhardt, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. – Herr Präsident, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Umweltkriminalität zahlt sich aus! Mit weltweit 258 Milliarden Euro Profit pro Jahr gehört sie laut UNEP und Interpol zu den lukrativsten kriminellen Aktivitäten weltweit. Mit Abgastricksereien, der illegalen Jagd auf Vögel, dem illegalen Abholzen unserer letzten Urwälder oder dem illegalen Fang von Thunfischen im Mittelmeer machen Unternehmen auch in Europa prächtige Gewinne – und das auf Kosten der Natur und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die viel zu oft für die Wiedergutmachung der Schäden aufkommen müssen.

Das Problem: Durch vage Rechtsbegriffe, unterschiedliche Handhabung von Strafmaßnahmen und uneinheitliche nationale Umsetzung bleibt in der EU nur ein Flickenteppich an Regelungen, um Unternehmen für ihre Umweltschäden tatsächlich haftbar zu machen. Eine Reform der EU-Richtlinien für Umweltschadenhaftung und Umweltkriminalität muss hier schnellstmöglich für Klarheit sorgen. Eine Umwidmung der Richtlinien in Verordnungen könnte für mehr Einheitlichkeit und ein Ende des regulatorischen Flickenteppichs sorgen.

Auch der Anwendungsbereich muss an die volle Breite des Green Deal angepasst werden. Verbrechen wie illegale Abholzung oder illegale Fischerei müssen einbezogen werden. Auch der Schaden an menschlicher Gesundheit, etwa bei Tricksereien bei Emissionsstandards, muss Teil des Anwendungsbereichs werden. Das wäre übrigens auch ein wichtiger Baustein für einen sozial gerechten europäischen Green Deal, der seinem Versprechen nachkommt, den Wandel wirklich gerecht für alle zu gestalten. Denn es sind vor allen Dingen benachteiligte Personengruppen, einkommensschwache Haushalte, Kinder, Kranke, Alte, die besonders unter Umweltverbrechen leiden.

Ein großer Dank, den ich hier aussprechen möchte, geht an die Organisationen der Zivilgesellschaft und mutige Bürgerinnen und Bürger, ohne die Umweltverbrechen noch heute häufiger unbemerkt und vor allen Dingen ungeahndet bleiben würden. Sie müssen in Zukunft ihren Stimmen einfacher vor Gericht Gehör verschaffen können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem European Green Deal haben wir die Einhaltung eines relativ einfachen Prinzips festgehalten: des Verursacherprinzips. Wer die Umwelt verschmutzt, muss dafür geradestehen. Dieses Prinzip muss mit der Reform der Umwelthaftung- und Umweltkriminalitätsregeln gestärkt werden, denn das ist dann auch der Grundstein für eine faire und nachhaltige Wirtschaft, in der Unternehmertum und Verantwortung Hand in Hand gehen, nicht nur gegenüber Shareholder-Interessen, sondern gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt.

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont, rapporteure pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. – Monsieur le Président, chers collègues, la sucrerie Tereos, située dans le Nord de la France, a provoqué une catastrophe écologique majeure à la suite d’une rupture d’une digue du bassin de décantation entraînant une pollution énorme du fleuve de l’Escaut. Pour la faune et la flore, au moins trois ans seront nécessaires pour un retour à la normale. Par contre, pour établir les responsabilités et obtenir un dédommagement, s’il y en a un, il faudra bien plus de temps.

Une autre entreprise comme Clarebout en Wallonie, celle qui vous permet de déguster partout dans le monde les célèbres Belgian fries surgelées, industrielles et arrosées de pesticides, a derrière elle un bilan environnemental peu reluisant. Voici deux exemples dans ma seule région de Wallonie picarde, parmi tant d’autres, qui ont des conséquences dramatiques sur la nature, la biodiversité et la vie des habitants et des travailleurs concernés.

Notre rapport vise à mieux prendre en compte les crimes environnementaux, à renforcer les instruments juridiques pour lutter contre ces crimes, notamment en matière de responsabilité pénale, et à assurer l’accès à la justice et à la réparation pour les écosystèmes et les victimes humaines de crimes qui sont devenus presque aussi lucratifs que le trafic de drogue, et qui ne peuvent donc bénéficier d’aucune impunité.

Avec ce rapport, nous demandons notamment de réviser les directives de 2004 et de 2008 sur la responsabilité environnementale et les crimes environnementaux, d’inclure l’écocide dans le droit européen, c’est-à-dire la reconnaissance des crimes à l’encontre des écosystèmes, d’étendre le mandat du parquet européen aux crimes environnementaux, et d’assurer un accès renforcé des victimes à la justice, en ligne avec la modernisation du règlement d’Aarhus.

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak, u ime kluba PPE. – Poštovani predsjedavajući, gospodine povjereniče, jedan od osam smrtnih slučajeva u Europi može se povezati s onečišćenjem. Pokazuje to izvješće Europske agencije za okoliš iz 2020. godine.

Zaštita europskih prirodnih resursa i ekosustava široko je prepoznata kao važan čimbenik u funkcioniranju zdravog gospodarstva i društva. Europski ured za zaštitu okoliša smjestio je moju zemlju Hrvatsku među četiri države članice koje imaju najtransparentniji sustav nadzora izvješćivanja o industrijskim onečišćenja u Europskoj uniji.

Uredba o odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu (ELD) čini osnovu za nacionalne zakone, a temeljno načelo direktive je osigurati da tvrtke, operateri ili drugi čije su aktivnosti prouzročili okolišnu štetu budu pravno i financijski odgovorni. Diljem Europske unije i svijeta svjedočili smo neobjašnjivim uginućima riba, zamućivanju jezera i rijeka te onečišćenjima mora uslijed industrijskih nesreća ili havarija.

Lanac odgovornosti u takvim slučajevima mora biti transparentan, a odgovorni moraju biti sankcionirani. ELD bi se trebao uskladiti sa zakonodavstvom građanske odgovornosti za članove odbora tvrtki koji neodgovornim odlukama nanose štetu okolišu. Financijske posljedice štete u okolišu za onečišćivača moraju biti u skladu s onečišćenjem.

Mnogo je područja na kojima je direktiva nejasna, posebice kada je riječ o očuvanju bioraznolikosti i vjerujem da na tome treba raditi u budućnosti kako bi ona odražavala naš strateški zaokret sadržan uostalom u zelenom planu i strategiji bioraznolikosti.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken, on behalf of the S&D Group. – Mr President, we will indeed vote on a significant report tomorrow, which will send a strong signal to the European Commission that we have no more time to waste and that we expect action now.

Two important pieces of legislation are on the focus of our report. First, the Environmental Liability Directive and of course the Environmental Crime Directive. The ELD, adopted almost 20 years ago, needs to be reviewed to make it fit for purpose again whilst also contributing to the Green Deal objectives. Its scope is at the moment too narrow and does not take into account the latest technological developments.

The existing situation prevents a level playing field in the European Union and limits the effective protection of the environment. The patchy and very insufficient implementation and enforcement of the existing directive reaffirms that we need to replace it with a fully-harmonised regulation aiming at prevention, risk reduction and underlining the polluter pays principle, and especially that is a high priority for my group, the S&D Group. Additionally, we need a secondary liability regime for damage to human health and environment.

In addition, we also need to look at the Environmental Crime Directive. We need minimum standards on the definition of sanctions, on the characters of effective sanctions, as well as on the uniformity of sanctions in the European Union, along with minimum rules for national authorities on the frequency and quality of controls on operators. And finally, the reference for the introduction of the new crime of ecocide is also very important.

Regarding the potential introduction of a mandatory financial security system, we ask for the Commission’s evaluation, with the aim of ensuring that the taxpayers do not bear the cost of environmental damage in case of company insolvency. Moreover, we have also introduced the request for assessments of a reversal of burden of proof in relation to exemption from liability.

I am happy that our Group pushed and streamlined the need to strengthen access to justice for victims, also in view of the need for a dedicated anti-SLAPP (strategic lawsuit against public participation) legislation. Unfortunately, we did not achieve an introduction of collective redress mechanisms for citizens who suffered from environmental damage. This is a commitment that the S&D Group will continue to fight for.

Lastly, the possibility of aligning the ELD with civil liability legislation for corporate boards is of great importance for our Group, as well as references to corporate due diligence obligations.

I want to thank the rapporteur and all colleagues for the good work on this important report and I’m looking forward to the Commission’s response.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк, от името на групата Renew. – Г-н Председател, г-н Комисар, за съжаление да видим снимки от замърсени язовири, езера и реки в Европа не е напълно необичайно. Част от това се дължи на собственото ни неглижиране на природата. Но какво се случва, когато нанасянето на щети на екосистемите, водите и почвите е резултат от небрежност на компаниите? Кой носи отговорност за това, кой носи отговорност за причинените замърсявания?

Директивата за екологичната отговорност установява принципа „замърсителят плаща“. Това законодателство обаче е прието преди повече от 15 години и прилагането му все още среща огромни пречки. Липсва хармонизирано тълкуване на термините, например спрямо екологични щети и оператор. Трудности възникват от различните практики и с оглед финансовите обезпечения в случай на несъстоятелност на дружествата и т.н.

Ето защо докладът относно отговорността на дружествата за екологичните щети препоръчва трансформиране на съществуващото законодателство в хармонизиран регламент, за да се подобри прилагането за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети. С него изразяваме съжаление за ниските нива на разкриване и осъждане на престъпления в областта на околната среда. Заедно с това призоваваме за въвеждане на задължителни системи за финансово обезпечение и гарантиране за най-опасните дейности, така че данъкоплатците да не понасят разходите за екологичните вреди. Призоваваме за подкрепа на жертвите на екологични щети. Призоваваме за модернизиране на законодателството, за да може повече права и сигурност да има за бизнеса, по-голяма яснота и баланс между корпоративните съображения и опазването на околната среда.

Подобрената приложимост не само ще увеличи доверието на гражданите в европейските правила. Тя ще подпомогне постигането на първоначалната цел, а именно предотвратяване и отстраняване на екологичните щети въз основа на принципа „замърсителят плаща“. Това е важно с оглед и на бъдещи ангажименти на Европейския съюз, свързани със Зелената сделка.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, chers collègues, il est normal que les entreprises soient responsables des dommages qu’elles causent à l’environnement. Cette idée n’est pas nouvelle, puisqu’elle a été consacrée par une directive du 21 avril 2004.

Le problème est que certains États européens ne l’ont pas correctement appliquée. Le rapport Manders a donc raison de le constater et de s’en inquiéter. Chaque État aurait par exemple dû tenir à jour et publier un registre spécifique des incidents constatés. Or, sur les 27 États membres, seuls sept ont un registre public, quatre autres ont un registre non public et les seize qui restent n’ont pratiquement rien. Face à un tel constat, on doit choisir entre deux solutions: une raisonnable et une radicale.

Je suis partisan de la solution raisonnable. Elle consiste à modifier la directive de 2004 pour la clarifier et permettre ainsi aux États de l’appliquer plus facilement. Il faut notamment mieux définir les concepts de dommage environnemental et d’exploitant, qui sont trop flous et ne permettent pas d’assurer aux entreprises le minimum de sécurité juridique auquel elles ont droit.

Il faut aussi demander aux États de renforcer leurs services d’inspection chargés de l’environnement, dont les moyens sont souvent limités et ont diminué ces dernières années. Il est vrai que l’Union européenne a une grosse part de responsabilité dans cette diminution puisqu’elle n’a cessé, tel un médecin de Molière, de prescrire la saignée des services publics, au nom du dogme de l’austérité ultralibérale.

Il faut enfin que le texte soit raisonnable et qu’il prévoit des mécanismes de garantie financière, pour éviter de ruiner les PME responsables de dommages environnementaux. En ces temps économiques difficiles, la protection de nos PME doit être une priorité.

Le rapport Manders évoque tout cela, mais il choisit finalement la solution radicale qui consiste à remplacer la directive par un règlement qui ne tiendra pas compte des spécificités nationales. D’autre part, il propose d’étendre le mandat du parquet européen aux infractions contre l’environnement, ce qui transformerait le système en une écologie punitive dont je ne veux pas. Pour ces deux raisons, centralisation excessive et écologie punitive, je refuse de soutenir le rapport Manders.

 
  
  

VORSITZ: NICOLA BEER
Vizepräsidentin

 
  
 

(Die Aussprache wird unterbrochen.)

 
Poslední aktualizace: 10. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí