Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2884(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000016/2021

Ingediende teksten :

O-000016/2021 (B9-0014/2021)

Debatten :

PV 19/05/2021 - 14
CRE 19/05/2021 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Volledig verslag van de vergaderingen
XML 29k
Woensdag 19 mei 2021 - Brussel Herziene uitgave

14. Het belang van het civiel recht voor het economisch herstel na COVID-19 (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über die Bedeutung der Ziviljustiz für die wirtschaftliche Erholung nach COVID-19 von Adrián Vázquez Lázara im Namen des Rechtsausschusses (O-000016/2021 – B9-0014/21) (2020/2884(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев, в качеството на заместник на автора. – Г-жо Председател, г-н Комисар, живеем в пандемични времена. Поставени сме в извънредни обстоятелства. Икономическият климат, създаден от настоящата криза с COVID-19, неминуемо ще окаже силен натиск върху системата на гражданското правосъдие и в краткосрочен, и в средносрочен план.

Тези опасения се основават на прогнозите, че икономическият спад ще доведе до ръст на гражданските спорове. Тенденцията е очаквана, тъй като я наблюдавахме и след ограничаването на кредитирането в резултат от кризата през 2008 г. Реален е рискът, вместо да допринесе за икономическото възстановяване, капиталът да остана блокиран в съдебни дела. Следователно бързината, с която тези случаи се решават, е важен фактор за успешното преодоляване на кризата и, разбира се, сериозно предизвикателство за системата на гражданското правосъдие в държавите членки.

Многократно в Европейския парламент сме призовавали Европейската комисия да предприеме мерки в тази насока. Ще дам пример с два законодателни доклада по собствена инициатива, които приехме през миналия мандат и които имаха за цел да постигнат именно по-бързо уреждане на гражданските спорове.

Става въпрос за две резолюции. Едната от 2017 г., по която бях докладчик, съдържа препоръки към Комисията за създаването на общи минимални стандарти за гражданското производство в Европейския съюз. Другата резолюция, от 13 декември 2018 г., е с препоръки към Комисията за създаване на условия за ускорено уреждане на търговски спорове.

Уви, дълго очаквахме Европейската комисия да вземе предвид тези две препоръки и да излезе с конкретни законодателни предложения. Крайно време е гражданското правосъдие да стане приоритет, особено сега, когато от това зависи и как ще отговорим на кризата с COVID-19.

Защото, уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, имаме цел, която не бива да пренебрегваме – европейските граждани да бъдат максимално улеснени и защитени. Това изисква по-лесно признаване и изпълнение на съдебни решения от една държава членка в друга и гарантиране на равни процесуални права.

Факт е, че в стремежа си да осигурят справедлив граждански процес националните съдебни системи в Съюза възприемат една от друга определени процедурни правила. Затова законодателство, което да хармонизира гражданския процес на общоевропейско ниво, би било много добра алтернатива по пътя към изграждане на взаимно доверие.

Въвеждането на една европейска ускорена гражданска процедура със сигурност би допринесло за ефикасността на правосъдните системи. Уреждането на търговските спорове в Европейския съюз за съжаление е много бавно. На практика то отнема средно между три и четири години извън настоящата ситуация на пандемия. Това от своя страна води до значителни загуби за предприятията, не само от икономическа гледна точка, но също така и по отношение на време, енергия и ресурси, които иначе биха могли да се инвестират в нови възможности.

В тази връзка бих искал да обърна внимание и на доклада на моя колега от миналия мандат, г-н Тадеуш Цвиефка, относно „Ускорено уреждане на търговските спорове“. Една от мерките, които предложихме във въпросния доклад, е европейска ускорена гражданска процедура, която да съществува паралелно и в допълнение на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Идеята е тя да се използва при трансгранични търговски спорове, за които не се прилага европейската процедура за искове с малък материален интерес. Друг принцип, който очертахме, предвижда процедурата да се прилага, ако страните се съгласят предварително, след възникване на спора или ако ищецът предяви съответния иск и ответникът го приеме. Важно е да уточня, че говорим основно за писмена процедура в кратки срокове, която да позволява използването и на съвременни технологии за устно изслушване, за събиране на доказателства и връчване на документи, когато поне една от страните поиска това. Ще изтъкна и още един съществен акцент – таксите по процедурата трябва да бъдат ограничени, за да гарантираме зачитането на правото на достъп до правосъдие.

Убедени сме, че предлагането на законодателство по тези две важни резолюции на Европейския парламент ще допринесе още повече за модернизирането на трансграничните граждански производства и за постигане на еднакви условия на конкуренция за предприятията, особено за малките и средни предприятия.

Ето защо бих искал да попитам, г-н Комисар, възнамерява ли Комисията навременно да направи законодателни предложения във връзка с двата законодателни доклада по собствена инициатива на Парламента, така че да подпомогнем икономическото възстановяване от настоящата криза? Какви други инициативи възнамерява да поеме Комисията в областта на гражданското правосъдие, за да се постигне по-бързо уреждане на търговските спорове?

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, Member of the Commission. – Madam President, it’s my pleasure to be with you today to inform you about the Commission’s work towards more efficient and modern civil justice, digitalisation of justice and the role of civil justice in the recovery from the COVID-19 crisis.

The Commission and Parliament share the same objective of having efficient, low-cost and modern civil procedures in the European Union. The Commission has already taken, and will further take, a number of initiatives to speed up civil procedures. To this end, we have taken careful note of Parliament’s resolutions on current minimum standards of civil procedure in the European Union and on expedited settlement of commercial disputes.

There are a number of recently-adopted or upcoming initiatives which serve the aim of Parliament’s resolution. EU law already provides for a number of affordable and simple European procedures, such as the European small claims procedure. Moreover, better enforcement of existing EU law is key for ensuring fast cross-border civil procedures. The European Judicial Network in civil and commercial matters provides information and guidance to the Member States’ courts and authorities, practitioners and citizens alike. All this is available online via the e-Justice Portal.

The Commission’s aim is to promote speedier procedures also at global level, since economic relations go beyond EU borders. This year we intend to put forward a proposal for the EU accession to the 2019 worldwide Hague Judgments Convention. This would provide legal certainty to EU citizens and businesses and help EU companies to settle civil and commercial disputes in the global context.

As regards digitalisation of justice, the Commission has already taken some steps. For example, in the field of civil justice, two key instruments on digitalisation were adopted in November 2020 – the new Service of Documents and the Taking of Evidence regulations. And I should mention the excellent cooperation of Parliament on both instruments. However, the current crisis has confirmed the great need for further speeding up of electronic communications and paperless management of both domestic and cross-border judicial cases.

This is why the work on digitalisation will continue, as announced in the Commission work programme for 2021, with the intention to adopt by the end of this year a legislative proposal on the digitalisation of cross-border judicial cooperation in civil and criminal law matters.

This initiative will aim to improve access to justice by allowing citizens and businesses to fill follow up on claims electronically. It will also seek to introduce the use of the digital communication channel between the competent national authorities in both civil and criminal cross-border proceedings.

Since the onset of the COVID-19 crisis, the Commission has monitored the measures taken by the Member States as a response to the crisis. This monitoring covers both civil procedures in general and insolvency proceedings in particular. All this information has been published on the European e—Justice Portal and made available to courts, practitioners, citizens and companies.

The recent adoption of the Restructuring and Insolvency Directive, which is currently being transposed by the Member States, will be of key importance, specifically in the context of the COVID-19 crisis and its aftermath. This Directive will lead to the introduction of efficient procedures in all Member States, allowing the restructuring of companies in financial difficulties, which have a prospect for return to viability without having to undergo insolvency proceedings. It will further enhance the efficiency of restructuring and insolvency proceedings, notably by requiring the availability of electronic means of communications.

The Commission, through the Technical Support Instrument, stands ready to support Member States in a number of areas. Such support aims to improve civil justice, enhance the digitalisation of insolvency proceedings and ensure an effective and efficient implementation of the insolvency framework. It also aims to address rising levels of non-performing loans in line with the 2020 Commission Communication on this matter.

The Recovery and Resilience Facility will support concrete reforms and investment in civil justice systems in the context of the Recovery and Resilience Plans of the Member States. This includes investments to improve both physical and digital infrastructure, to improve transparency, the collection of data and the secure handling of sensitive data, and to increase efficiency of digital justice services to citizens and business. It also includes capacity-building in public administrations and, of course, the justice sector: reforms to streamline court procedures, reforms of insolvency frameworks and development of alternative dispute mechanisms.

So we will continue to work with such a kind of rhythm to try to take into account the resolutions of Parliament, of course, but also to take into account the consequence of the COVID-19 crisis, and we have seen that there is a real importance to go further with some kind of reform. And certainly I insist on it, because it may be the main issue for us in the Recovery and Resilience Facility: the investment in digitalisation of justice. Of course I am pleased to listen to your comments and maybe to see if it’s possible to continue to work at the same rhythm and the same intensity together.

 
  
MPphoto
 

  Радан Кънев, от името на групата PPE. – Г-жо Председател, г-н Комисар, г-н  докладчик, това е наистина изключително важен въпрос, изключително важен дебат – връзката между бързото и ефективно възстановяване от коронакризата и ефективното правораздаване. Напълно съм съгласен и с докладчика, че модернизацията на икономиките ни е невъзможна без сигурен правов ред, който осигурява закрилата на собствеността, закрилата на инвестициите, гаранциите за изпълнение на договорите.

Плановете за възстановяване и устойчивост предвиждат огромни инвестиции. Може би по-важно е, че те дават възможност за разгръщане на частния сектор, за разгръщане на финансовите пазари и свободната инициатива. Но без правна сигурност публичните инвестиции са неефективни, а частните инвеститори бягат от пазара. Не рискуват, не влагат в така нужните в момента на европейската икономика иновации. За успешно възстановяване и модернизация, за изграждане на модерната зелена икономика безспорно е нужна здрава съдебна система. Както отбелязва този доклад, нужно е бързо и ефективно гражданско правораздаване.

Аз бих добавил само – преди всичко е нужно и честно и некорумпирано, независимо от корпоративен и политически натиск и влияние правосъдие. Усилието за налагане на върховенството на закона е може би най-важната част от възстановяването ни от тази криза.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken, on behalf of the S&D Group. – Madam President, the ongoing pandemic and the efforts needed to facilitate the recovery have once again confirmed that we need more European action. While civil justice is not at the forefront of the fight against the pandemic, some coordinated action at the level of civil law could indeed contribute to the long-term recovery and bring about a number of benefits, both to our citizens and to companies in the European Union.

In the previous legislation, the Parliament adopted two important reports in this regard: one on common minimum standards in civil procedure in the EU and the other on the expedited settlement of commercial disputes.

For years, the Union has been working on common minimum standards in criminal procedure. A set of such provisions already exists in the field of criminal justice cooperation. However, EU citizens, especially those who move across borders, are far more likely to come into contact with the civil procedure system of another Member State where there are currently no such minimum standards. Such minimum standards facilitate cooperation between competent authorities and the judicial protection of individual rights. Increased mutual trust between the Member States’ judicial systems could also ultimately contribute to the better functioning of the internal market and to ensuring fundamental rights.

The S&D Group also supported the need for faster settlement of commercial disputes in order to provide European companies with the possibility to reach a settlement on commercial disputes within a reasonable time frame.

We call on the Commission to follow up these initiatives from Parliament, in particular in view of the post—COVID recovery.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore De Meo (PPE). – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi,

è stato detto: una giustizia civile celere ed efficace è elemento essenziale di un'economia solida e lo è ancor di più per favorire la sua ripresa dopo il momento di grande emergenza della pandemia.

Purtroppo l'inefficienza del sistema giudiziario civile in molti Stati dell'Unione è una delle cause che scoraggia gli investimenti, aumenta il costo del credito e di conseguenza riduce il costo anche del lavoro e il tasso di occupazione. Non possiamo ovviamente permettere che i capitali destinati alla ripresa vengano congelati a causa di procedimenti giudiziari interminabili.

La tempestiva risposta dell'Unione col Next Generation EU, tradotta nei piani nazionali di ripresa e di resilienza, rischia di perdersi se non guardiamo seriamente al problema della giustizia civile. Non a caso l'Europa ha chiesto a molti Stati, tra cui l'Italia, di attivare anche le riforme del proprio sistema di giustizia. Le aziende ci chiedono tempi certi del contenzioso e soprattutto tempi brevi per recuperare i crediti commerciali nei confronti dei loro debitori.

Inoltre, se vogliamo veramente favorire lo sviluppo di attività economiche in ogni Stato dell'Unione e dare impulso alle transazioni intracomunitarie, è necessario semplificare e armonizzare le procedure esecutive in un diverso Stato membro e sicuramente dotare gli uffici giudiziari di personale esperto in diritto civile comparato.

Il successo delle risorse straordinarie del Next Generation EU dipende anche dalla riforma del sistema giudiziario.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, Member of the Commission. – Madam President, thank you all for your interventions about the importance of civil justice for the economic recovery post COVID-19. I’ve given an outline of the Commission’s ongoing and future work in the field of civil justice and its relevance to the economic recovery.

A number of actions have already been taken and the work will continue in the next few years, and the Commission has taken careful note of Parliament’s two resolutions and shares Parliament’s aim of efficient, low-cost and modern civil procedures in the EU.

All the work recently done or still underway in this field contributes to the objectives of these resolutions. At the same time, we continue to closely monitor the developments in the Member States and we are looking forward to working on this in good cooperation with the European Parliament.

So thank you very much for your contributions, and again we’ll continue to work together to improve the civil justice and to be more able to go out of the COVID-19 crisis with real recovery support by those reforms in the civil justice.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

(Die Sitzung wird um 19.50 Uhr unterbrochen.)

 
Laatst bijgewerkt op: 10 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid