Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την Covid-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της Covid-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 4.Σύγκρουση συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προσωρινή έκθεση (συζήτηση)
 9.Νέες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού (συζήτηση)
 10.Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: ψηφιακή ενιαία αγορά και χρήση της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές (συζήτηση)
 11.Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (συζήτηση)
 12.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Η σημασία της αστικής δικαιοσύνης για την οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Δεύτερη ψηφοφορία
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Περιβάλλον: κανονισμός Århus (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας για την περίοδο 2021-2027 (συζήτηση)
 21.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (797 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (797 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4000 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου