Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 19. toukokuuta 2021 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 3.Maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaaminen: WTO:n TRIPS-sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid-19-rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa (keskustelu)
 4.Tšekin tasavallan pääministeriä koskeva eturistiriita (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Ensimmäiset äänestykset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö (keskustelu)
 9.Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät (keskustelu)
 10.Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi (keskustelu)
 11.Yritysten vastuu ympäristövahingoista (keskustelu)
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 13.Yritysten vastuu ympäristövahingoista (jatkoa keskustelulle)
 14.Siviilioikeuden merkitys talouden elpymisessä covid-19-pandemian jälkeen (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Toiset äänestykset
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus (keskustelu)
 19.Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus (keskustelu)
 20.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen 2021–2027 (keskustelu)
 21.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla): ks. pöytäkirja
 24.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 25.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 26.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 27.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (797 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (797 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4000 kb)
Päivitetty viimeksi: 10. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö