Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2021. gada 19. maijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana (sk. protokolu)
 3.Vispārējās Covid-19 pandēmijas radītās krīzes novēršana: ietekme, ko jaunattīstības valstīs radītu atbrīvojums no PTO TRIPS līguma ievērošanas attiecībā uz Covid-19 vakcīnām, ārstēšanu un aprīkojumu, kā arī ražošanas un izgatavošanas jaudas palielināšanu (debates)
 4.Čehijas Republikas premjerministra interešu konflikts (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Pirmā balsošana
 7.Sēdes atsākšana
 8.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra: starpposma ziņojums (debates)
 9.Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai (debates)
 10.Eiropas digitālā nākotne: digitālais vienotais tirgus un mākslīgā intelekta izmantošana Eiropas patērētājiem (debates)
 11.Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi (debates)
 12.Balsošanas rezultātu paziņošana (sk. protokolu)
 13.Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi (debašu turpināšana)
 14.Civiltiesiskuma nozīmība no ekonomiskās atlabšanas viedokļa laikposmā pēc Covid-19 (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Otrā balsošana
 17.Sēdes atsākšana
 18.Vide: Orhūsas regula (debates)
 19.Eiropas kiberdrošības kompetenču centrs (debates)
 20.Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā (2021-2027) (debates)
 21.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 22.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 23.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants) (sk. protokolu)
 24.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 25.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 26.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 27.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (797 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (797 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4000 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 10. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika