Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 19 maja 2021 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 3.Podjęcie światowego wyzwania, jakim jest Covid-19: skutki uchylenia porozumienia WTO TRIPS w odniesieniu do szczepionek i leków na Covid-19 oraz sprzętu i zdolności produkcyjnej w krajach rozwijających się (debata)
 4.Konflikt interesów dotyczący premiera Republiki Czeskiej (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Pierwsza część głosowania
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wstępne sprawozdanie w sprawie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (debata)
 9.Nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej (debata)
 10.Cyfrowa przyszłości Europy: jednolity rynek cyfrowy i wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów (debata)
 11.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku (debata)
 12.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 13.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku (ciąg dalszy debat)
 14.Znaczenie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych dla odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19 (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Druga część głosowania
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus (debata)
 19.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (debata)
 20.Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania na lata 2021–2027 (debata)
 21.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 22.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 23.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokól
 24.Składanie dokumentów: patrz protokół
 25.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 26.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 27.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (797 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (797 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4000 kb)
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności