Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 19. mája 2021 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 3.Riešenie globálnej výzvy COVID-19: dôsledky zrušenia Dohody TRIPS WTO na vakcíny proti ochoreniu COVID-19, jeho liečbu, vybavenie a zvyšovanie výroby a výrobných kapacít v súvislosti s ochorením COVID-19 v rozvojových krajinách (rozprava)
 4.Konflikt záujmov premiéra Českej republiky (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Prvé hlasovanie
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Agentúra Európskej únie pre základné práva: predbežná správa (rozprava)
 9.Nové spôsoby legálnej migrácie pracovných síl (rozprava)
 10.Digitálna budúcnosť Európy: digitálny jednotný trh a používanie umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov (rozprava)
 11.Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí (rozprava)
 12.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí (pokračovanie rozpravy)
 14.Dôležitosť občianskeho súdnictva pre oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19 (rozprava)
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Druhé hlasovanie
 17.Pokračovanie prerušeného rokovania
 18.Životné prostredie: Aarhuský dohovor (rozprava)
 19.Európske stredisko výskumu a kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (rozprava)
 20.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ na obdobie 2021 –2027 (rozprava)
 21.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 22.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 24.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 25.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 26.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 27.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (797 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (797 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4000 kb)
Posledná úprava: 10. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia