Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 19 maj 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och produktionskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19 (debatt)
 4.Den tjeckiska premiärministerns intressekonflikt (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Första omröstningsomgången
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: interimsbetänkande (debatt)
 9.Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration (debatt)
 10.EU:s digitala framtid: digital inre marknad och användningen av AI för europeiska konsumenter (debatt)
 11.Företagens ansvar för miljöskador (debatt)
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 13.Företagens ansvar för miljöskador (fortsättning på debatten)
 14.Betydelsen av civilrättslig rättvisa i samband med den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Miljö: Århusförordningen (debatt)
 19.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet (debatt)
 20.Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet 2021–2027 (debatt)
 21.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 24.Inkomna dokument: se protokollet
 25.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 26.Röstförklaringar: se protokollet
 27.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (797 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (797 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4000 kb)
Senaste uppdatering: 10 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy