Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 20. mai 2021 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 4.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 5.Andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II) – kohtuasi C-311/18 – Isikuandmete piisav kaitse Ühendkuningriigis (arutelu)
 6.Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja parlamentide liikmetele (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Esimene hääletusvoor
 8.Andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II) – kohtuasi C-311/18 - Isikuandmete piisav kaitse Ühendkuningriigis (arutelu jätkamine)
 9.Romade võrdõiguslikkus, kaasamine ja osalemine (arutelu)
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  10.1.Sõjavangid pärast Armeenia ja Aserbaidžaani hiljutist konflikti
  10.2.Olukord Haitis
  10.3.Olukord Tšaadis
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Istungi jätkamine
 16.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Hiljutise kevadkülma ränk mõju puuvilja- ja viinamarjakasvatajatele (arutelu)
 19.Istungi jätkamine
 20.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 21.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 22.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 23.Petitsioonid (vt protokoll)
 24.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 25.Otsus algatusraportite koostamiseks (vt protokoll)
 26.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56) (vt protokoll)
 27.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57) (vt protokoll)
 28.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105) (vt protokoll)
 29.Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 237) (vt protokoll)
 30.Algatusraportite pealkirjade muutmine (vt protokoll)
 31.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 32.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (425 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (425 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2597 kb)
Viimane päevakajastamine: 23. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika