Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 8 юни 2021 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Цифров COVID сертификат на ЕС - граждани на Съюза - Цифров COVID сертификат на ЕС – граждани на трети държави (разискване)
 4.Актуално състояние на изпълнението на пътната карта за собствените ресурси (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Актуално състояние на изпълнението на пътната карта за собствените ресурси (продължение на разискването)
 7.Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (разискване)
 8.Първо гласуване
 9.Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (продължение на разискването)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Системни репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличането на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи (разискване)
 12.Положението в Афганистан (разискване)
 13.Правата на човека и политическото положение в Куба (разискване)
 14.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 15.75-а и 76-а сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 16.Внасяне на документи: вж. протокола
 17.Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество за периода 2021 - 2027 г. - Глобална Европа (разискване)
 18.Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) за периода 2021-2027 г. (разискване)
 19.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 20.Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) за периода 2021-2027 г. (продължение на разискването)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Второ гласуване
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Право на Парламента да предприема разследване (разискване)
 25.Устойчивост на секторите на риболова и аквакултурите в ЕС спрямо изменението на климата (разискване)
 26.Обяснения на вот: вж. протокола
 27.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 29.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (781 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (781 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3895 kb)
Последно осъвременяване: 20 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност