Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 8. června 2021 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 3.Digitální certifikát EU COVID – občané Unie - Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí (rozprava)
 4.Aktuální situace v oblasti provádění plánu zavedení vlastních zdrojů (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Aktuální situace v oblasti provádění plánu zavedení vlastních zdrojů (pokračování rozpravy)
 7.Kontrola průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu (rozprava)
 8.První hlasování
 9.Kontrola průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu (pokračování rozpravy)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (rozprava)
 12.Situace v Afghánistánu (rozprava)
 13.Lidská práva a politická situace na Kubě (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 15.75. a 76. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (rozprava)
 16.Předložení dokumentů: viz zápis
 17.Zřízení Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa na období 2021–2027 (rozprava)
 18.Evropský sociální fond plus (ESF+) na období 2021–2027 (rozprava)
 19.Oznámení výsledků hlasování: viz zápis
 20.Evropský sociální fond plus (ESF+) na období 2021–2027 (pokračování rozpravy)
 21.Pokračování denního zasedání
 22.Druhé hlasování
 23.Pokračování denního zasedání
 24.Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (rozprava)
 25.Rybolov a akvakultura EU odolávající změně klimatu (rozprava)
 26.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 27.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 28.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 29.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (781 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (781 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3895 kb)
Poslední aktualizace: 20. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí