Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 8. juni 2021 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 3.Digitalt grønt certifikat - unionsborgere - EU’s digitale covidcertifikat - Tredjelandsstatsborgere (forhandling)
 4.Status over gennemførelsen af køreplanen for egne indtægter (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Status over gennemførelsen af køreplanen for egne indtægter (fortsat forhandling)
 7.Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (forhandling)
 8.Første afstemningsrunde
 9.Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (fortsat forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Systematisk undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (forhandling)
 12.Situationen i Afghanistan (forhandling)
 13.Menneskerettighederne og den politiske situation i Cuba (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 15.75. og 76. samling i FN's Generalforsamling (forhandling)
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde 2021-2027 – et globalt Europa (forhandling)
 18.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 2021-2027 (forhandling)
 19.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 20.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 2021-2027 (fortsat forhandling)
 21.Genoptagelse af mødet
 22.Anden afstemningsrunde
 23.Genoptagelse af mødet
 24.Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (forhandling)
 25.Klimarobust fiskeri og akvakultur i EU (forhandling)
 26.Stemmeforklaringer: se protokollen
 27.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (781 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (781 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3895 kb)
Seneste opdatering: 20. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik