Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 9. kesäkuuta 2021 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet): ks. pöytäkirja
 3.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 4.Eurooppa-neuvoston 24. ja 25. toukokuuta 2021 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.11.–13. kesäkuuta pidettävän G7-huippukokouksen ja EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 8.Maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaaminen: WTO:n TRIPS-sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid-19-rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 9.Ensimmäiset äänestykset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa ja ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen 2020/2092 soveltaminen (keskustelu)
 12.Portossa 7. toukokuuta 2021 pidetyn sosiaalialan huippukokouksen jatkotoimet (keskustelu)
 13.Viimeaikaiset kyberhyökkäykset EU:n toimielimiä sekä arkaluonteisia kansallisia julkisia ja yksityisiä laitoksia vastaan - EU:n kyberturvallisuusstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 15.Oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (keskustelu)
 16.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 17.14.−18. kesäkuuta 1941 toimeenpantujen joukkokarkotusten 80. vuosipäivä (keskustelu)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Toiset äänestykset
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Naiset politiikassa – verkkokiusaamisen torjunta (keskustelu)
 22.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) alojen koulutuksessa ja uralla (keskustelu)
 23.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 24.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla): ks. pöytäkirja
 25.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 26.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 27.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 28.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 29.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 30.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 31.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (723 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (723 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3748 kb)
Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö