Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 9 czerwca 2021 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół
 3.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 4.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 24–25 maja 2021 r. (debata)
 5.Przygotowania do szczytu G-7 w dniach 11–13 czerwca i szczytu UE-USA (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 8.Podjęcie światowego wyzwania, jakim jest COVID-19: skutki odstępstwa od porozumienia WTO TRIPS w odniesieniu do szczepionek, leczenia oraz sprzętu i zwiększania zdolności produkcyjnych w związku z COVID-19 w krajach rozwijających się (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 9.Pierwsza część głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości (debata)
 12.Dalsze działania w następstwie Szczytu Społecznego w Porto z 7 maja 2021 r. (debata)
 13.Niedawne cyberataki na instytucje UE oraz na wrażliwe krajowe instytucje publiczne i prywatne - Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę (debata)
 14.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 15.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (debata)
 16.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 17.80. rocznica masowych deportacji z 14–18 czerwca 1941 r. (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Druga część głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Kobiety w polityce – zwalczanie nadużyć w internecie (debata)
 22.Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) (debata)
 23.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 24.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokól
 25.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 26.Składanie dokumentów: patrz protokół
 27.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 28.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 29.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 31.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (723 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (723 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3748 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności