Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 9. júna 2021 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 3.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 4.Závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 24. a 25. mája 2021 (rozprava)
 5.Príprava samitu G7 v dňoch 11. – 13. júna a samitu EÚ – USA (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 8.Riešenie globálnej výzvy COVID-19: dôsledky zrušenia Dohody TRIPS WTO na vakcíny proti ochoreniu COVID-19, jeho liečbu, vybavenie a zvyšovanie výroby a výrobných kapacít v súvislosti s ochorením COVID-19 v rozvojových krajinách (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 9.Prvé hlasovanie
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii a uplatňovanie nariadenia o podmienenosti 2020/2092 (rozprava)
 12.Opatrenia v nadväznosti na sociálny samit v Porte, ktorý sa konal 7. mája 2021 (rozprava)
 13.Nedávne kybernetické útoky na inštitúcie EÚ a na citlivé verejné a súkromné štátne inštitúcie - Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ pre digitálne desaťročie (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (rozprava)
 16.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 17.80. výročie masových deportácií zo 14. – 18. júna 1941 (rozprava)
 18.Pokračovanie prerušeného rokovania
 19.Druhé hlasovanie
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Ženy v politike – boj proti zneužívaniu online (rozprava)
 22.Podpora rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania a kariéry v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) (rozprava)
 23.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 24.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 25.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 26.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 27.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 28.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 29.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 31.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (723 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (723 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3748 kb)
Posledná úprava: 20. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia