Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
XML 111k
Trečiadienis, 2021 m. birželio 23 d. - Briuselis Atnaujinta informacija

17. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės 2021–2027 m. laikotarpiui - Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas 2021–2027 m. - Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 2021–2027 m. laikotarpiui (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Presidente. – O ponto seguinte da nossa ordem do dia é também um debate conjunto sobre as disposições comuns e a política de coesão. São essencialmente três documentos: primeiro, uma Recomendação para segunda leitura do Deputado Novakov e da Deputada Krehl relativa a Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e ainda sobre regras financeiras para estes Fundos e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento para a Gestão das Fronteiras e dos Vistos 2021-2027 [06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)] (A9-0206/2021).

Depois, também uma Recomendação para segunda leitura do Deputado Cozzolino sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo de Coesão 2021-2027 [06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)] (A9-0204/2021).

Finalmente, uma Recomendação para segunda leitura do Deputado Arimont sobre Disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (Interreg), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelos instrumentos de financiamento externo 2021-2027 [05488/1/2021 - C9-0192/2021- 2018/0199(COD)] (A9-0205/2021).

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков, докладчик. – Г-н Председател, аз съм сигурен, че много от вас следят отблизо кохезионната политика, изготвянето на СПР-а и без да са част от комисията по регионално развитие. Аз чух много легенди за това как се приема европейското законодателство, още преди да съм евродепутат.

Истината обаче е, че с този регламент ние не просто изготвихме европейско законодателство, ние не писахме просто закон. Аз мисля, че с него писахме историята на Европейския съюз за следващите 10 години, историята за онези 500 милиона души, които са избрали да живеят на този континент. Научихме немалко уроци от приемането на този регламент, единият от които е, че европейският бюджет погрешно е разделял държавите на такива, които плащат в бюджета, и такива, които получават от него. Аз съм сигурен, че вече всички сме на едно мнение - няма нетни платци и нетни бенефициенти, има само нетни печеливши от европейския бюджет.

Сигурен съм, че всички си даваме сметка, че инвестициите по брега на Черно море помагат за стокообмена по брега на Атлантическия океан, че изграждането на проект в единия край на Европа помага за по-добрия начин на живот в другия край на Европа. И това е магията на кохезионната политика. Това е нещо, което трябва да обясняваме все повече. Съвсем наскоро разбрахме за още една полза от европейската кохезионна политика, за която дори не сме подозирали: че тя не просто прави живота на хората по-добър, но и го спасява. С цялото ми уважение към всички други политики на Съюза, кохезионната политика спаси животи тогава, когато беше най-трудно. Само преди година, когато не знаехме срещу какво се изправяме, държавите получиха 37 милиарда именно от тази политика. Тогава хората разбраха, че Европа е зад тях, тогава, когато с тези пари можеха да се купят маски, спирт, респираторни апарати, за да спасим животи.

Научихме и други уроци. Много хора с право считат, че кохезионната политика е сложна, прекалено административна и бюрократична. Чухме тези гласове, чух особено гласовете на онези хора, които казват "предпочитам да ползвам банков заем и да го върна с лихвите, отколкото да запиша сложен проект, който не знам дали ще бъде одобрен".

Ето защо направихме кохезионната политика по-разбираема, по-ефективна и в същото време базирахме контрола на риска. По-добрите бенефициенти заслужават по-малко контрол и проверки, а в същото време по-рисковите - повече, за да гарантираме, че всеки цент от европейските пари, дошли от европейските данъкоплатци, е отишъл по направление. Беше много важно, че въведохме все по- дигитални правила и прозрачност, с които всеки може да види как се харчат средствата. Нещо повече, аз мисля, че този регламент струва много повече от онези 330 милиарда, които сме записали вътре. Той ще генерира много повече, ще направи Европа конкурентна отново в цял свят. Мисля, че той е онази движеща сила, която ни трябва, за да преодолеем кризата, в която попаднахме.

И тук имам нещо, което искам да кажа на всички в тази зала и на всички в Европейската комисия. Ние трябва да ставаме по-добри, да обясняваме защо кохезионната политика не е отживелица, защо върховенството на закона е не просто необходимост, а интегрална част от нея, да обясняваме ползите, да обясним, че едно евро, дошло от Германия в Румъния, след това ще се върне наполовината обратно там и ще направи живота и в двете държави по-добър. Само така разбрали, че не можем да сме богати с бедни съседи, ще направим Европа най-доброто място за живот в света.

И накрая, нещо лично, един ден, когато напускам тази институция, това ще бъде едно от нещата, с които ще съм най-горд. С това, че с всички вас, с Европейската комисия, с Европейския комисар, с всички колеги координатори и членове на този Парламент сме направили така, че Европа да бъде най-доброто място за живот, благодарение на това, което направихме, и това, че тези 330 милиарда ще отидат при всеки един европеец. Има само едно изречение, което бих искал да добавя. С това, което ще направим днес, можем да ходим с високо вдигната глава за това, че това, което обещахме преди три години и преди пет председателства, днес е изпълнено навреме.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl, Berichterstatterin. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Wir verhandeln heute final – oder diskutieren final – und stimmen ab über die Kohäsionspolitik für die nächsten sieben Jahre. Worüber reden wir da? Wir reden über ein Finanzpaket von 330 Milliarden EUR – wenn man REACT-EU und den Just Transition Fund dazu zählt – und noch über viel mehr Geld. Und wir können nach schwierigen Haushaltsverhandlungen wirklich zufrieden sein mit diesem Budget.

Vielen Dank an diejenigen, die nicht zugelassen haben, dass wir drastische Kürzungen im Bereich der Kohäsionspolitik hinnehmen müssen. Im Gegenzug haben wir, glaube ich, mit dem, was wir heute vorlegen, deutlich gemacht, dass die Kohäsionspolitik in der Tat eine moderne Politik ist, die die neuen Herausforderungen, vor denen die Europäische Union und die Regionen dieser Europäischen Union in den nächsten Jahren stehen werden, bezwingen kann.

Ich bin froh, dass nach vielen Diskussionen klar ist, dass sich alle Regionen – nach ihrer Bedürftigkeit, aber alle Regionen – an dieser Kohäsionspolitik beteiligen können. Ich bin froh, dass es in den Verhandlungen gelungen ist, die Bedürfnisse der Regionen auch tatsächlich umzusetzen, indem wir wirklich entbürokratisiert haben, indem wir wirklich sicherstellen, dass es für die Antragsteller einfacher ist, Anträge zu stellen, und dass es für die Verwaltung einfacher ist, die vielen Informationen, die zu übermitteln sind, tatsächlich auch zu übermitteln.

Für die Regionen ist es sicherlich auch sehr wichtig, zu erfahren, dass wir in den Verhandlungen dabei erfolgreich waren, die Kofinanzierungsraten weitestgehend auf dem Niveau zu halten, wie sie in der letzten, jetzt auslaufenden Förderperiode möglich waren. Ich denke, das ist hilfreich für alle Beteiligten, weil Städte, Kommunen und Regionen eben sonst nicht immer – vor allen Dingen nicht nach einer solchen Pandemie – die notwendigen Kofinanzierungsmittel aufbringen könnten.

Was wollen wir erreichen? Wir haben die Prioritäten eingegrenzt und konzentrieren uns auf ein intelligenteres Europa, auf ein grüneres, CO2-ärmeres Europa, auf ein besser und stärker vernetztes Europa, auf ein soziales Europa und ein bürgernahes Europa. Und mit diesen Prioritäten können wir auch sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Europäischen Union deutlich besser sehen, wie sich Europa um ihre Probleme kümmert und bei der Lösung dieser Fragen hilft.

Für dieses Parlament war es immer eine schwierige, sehr kontrovers geführte Debatte: Wie gehen wir mit der makroökonomischen Konditionalität um? Gerade auch, aber nicht nur für meine Fraktion war das sehr kompliziert. Die Verhandlungen dazu waren nicht minder schwierig. Aber wir haben einen Kompromiss erzielt, nach dem die makroökonomische Konditionalität bis 2023 beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Stabilitäts- und Wachstumspakt wieder in Kraft tritt, ausgesetzt ist.

Der Europäische Sozialfonds und das Interreg-Programm sind komplett aus dieser makroökonomischen Konditionalität ausgenommen, und das Parlament kann mit der Kommission in einen strukturierten Dialog treten. Und ich denke, dass es gerade aus der Sicht eines Parlamentes wichtig ist, in diesen Dialog einbezogen zu werden.

Ich habe leider nicht verstanden, was mein Ko-Berichterstatter Andrey Novakov gesagt hat, weil ich, während ich da vorne stehe, keine Verdolmetschung habe und ich so gut Bulgarisch nicht kann. Ich denke, wir haben gemeinsam mit dem Ko-Berichterstatter sehr darauf gedrängt, dass die Sichtbarkeit der Kohäsionspolitik in Zukunft deutlich größer ist, deutlicher nach außen dringt. Ich denke, es ist sowohl für das Image der Europäischen Union in den Regionen als auch für die Befindlichkeiten in den Regionen wichtig, dass man deutlich machen kann: Europa lässt die Bürgerinnen und Bürger nicht allein!

Ich glaube, wir haben auch einen großen Fortschritt erreicht, was die Kontrolle – den single audit – betrifft. Mitgliedstaaten, die mit dem Europäischen Staatsanwalt kooperieren, haben ja deutlich einfachere Bedingungen bei der Kontrolle zu erwarten als Mitgliedstaaten, die das nicht tun.

Für mich persönlich – aber ich denke auch für das gesamte Parlament – ist es sehr wichtig, dass Kohäsionspolitik deutlich darauf ausgerichtet ist, den Green Deal mit zu unterstützen. 30 Prozent des Europäischen Regionalfonds und 37 Prozent des Kohäsionsfonds sollen für Projekte im Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden.

Aber auch das soziale Europa ist uns wichtig, und deswegen bin ich persönlich auch sehr froh darüber, dass wir einen horizontalen Artikel durchsetzen konnten, in den Grundrechte, Gleichstellung, Antidiskriminierung, die Nachhaltigkeitsziele, Umweltschutz und Just Energy Transition aufgenommen wurden, und dass damit diese Punkte in einem Artikel der Verordnung festgehalten sind – ebenso wie der Grundsatz „Do no significant harm.

Das climate proofing soll sicherstellen, dass die Projekte mit der Klimaneutralität bis 2050 kompatibel sind. Und ein gestärktes Partnerschaftsprinzip ist ein Anliegen des Parlaments, für das wir uns immer eingesetzt haben. Auch das haben wir durchgesetzt, sodass ich empfehlen kann, dieser Kohäsionspolitik zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, Rapporteur. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, tre anni di lavoro: dal 2018-2019 al biennio 2020-2021. Grazie al contributo di colleghi preziosi della commissione REGI, che voglio ringraziare a cominciare dai relatori ombra, a tutti i colleghi della commissione REGI, a un clima unitario della commissione REGI, alla Commissaria Ferreira che ci ha accompagnato negli ultimi due anni, al personale, e oggi possiamo consegnare il nuovo regolamento del FESR e del Fondo di coesione.

Un regolamento più innovativo nei contenuti e nei metodi, più semplificato nella governance, più coerente con la storia della politica di coesione. Uno strumento potente nelle mani dei cittadini europei e degli Stati, delle regioni, delle città, delle comunità locali.

Dopo Next Generation EU, è lo strumento più potente finanziariamente che mettiamo in campo come Unione europea per contrastare le crescenti diseguaglianze territoriali, diseguaglianze che sono esplose e cresciute con la crisi in corso della pandemia e che sono diseguaglianze territoriali, di genere e generazionali.

Noi proviamo a dare una risposta, con questo nuovo regolamento, per dar vita a un nuovo equilibrio sociale, più sostenibile, più equo e più giusto nell'Europa dei prossimi anni. Le scelte e le priorità che abbiamo concentrato sono alcune che voglio segnalare e citare.

Innanzitutto il pilastro sociale. Abbiamo fatto la scelta di accettare la sfida che intorno al pilastro sociale si possa contribuire a costruire una nuova sanità nella nostra Europa; il grande tema della casa, degli alloggi, soprattutto per le aree più difficili e più esposte alla crisi sociale; e poi la grande sfida ambientale. Abbiamo concentrato lì il 30 % delle risorse del nuovo fondo.

Contribuiamo così a una svolta decisiva sull'economia circolare, sui rifiuti e sui servizi per l'ambiente: un programma di rigenerazione e di riqualificazione urbana; i parchi, le aree protette protagoniste della nuova politica di coesione; l'uscita, finalmente, dal finanziamento dell'economia fossile, a eccezione del gas, per il riscaldamento fino al 2025.

Infine, la terza grande scelta è quella della svolta digitale, della connessione e della mobilità: una scelta decisiva, soprattutto per i nuovi lavori, per una formazione continua, perché vogliamo una forza lavoro non subalterna alle trasformazioni odierne e pensiamo soprattutto a un'impresa innovativa, a una pubblica amministrazione digitalizzata, moderna, efficace ed efficiente.

Vogliamo creare cioè le condizioni perché nessun territorio dell'Europa, nessun cittadino dell'Europa, possa rimanere fuori dalla connettività e dalla connessione e per questo anche il rilancio sulle reti su ferro intorno alle città, dentro le città ma anche sulle grandi distanze.

Infine, anche alla luce dell'emergenza COVID, la grande scelta di dare una mano, un sostegno, a due grandi vettori fondamentali per la crescita dei prossimi anni della nostra Europa: il turismo sostenibile e la cultura. Lo facciamo investendo molte risorse, più di 243 miliardi di euro, il più potente programma europeo. Se combinato con i cofinanziamenti nazionali e regionali e con gli investimenti privati possiamo mobilitare più di 400-450 miliardi di euro. È una svolta, può essere una svolta!

Insieme a Next Generation EU può essere davvero un'occasione preziosa per costruire le condizioni di un nuovo sviluppo, più sostenibile, più equo socialmente, nei nostri territori e soprattutto consegnare una sfida alle regioni che hanno subito di più in questi anni le politiche di austerità, che hanno subito dal punto di vista sociale un allontanamento dal centro dell'Europa. Ecco, noi offriamo loro una nuova opportunità, una nuova possibilità per essere protagonisti della nuova politica europea.

Quindi una politica di coesione che cerca di rispondere, anche storicamente, alla sua funzione e al suo ruolo. Non sprechiamo questa occasione! Questo è l'invito e l'appello che vorremmo rivolgere a tutti quanti, perché adesso si apre la partita più difficile, quella dell'attuazione: è la sfida degli accordi di partenariato tra gli Stati e la Commissione, con un ruolo del Parlamento. È la sfida della definizione dei programmi regionali, metropolitani e nazionali.

Ecco, non sprechiamo questa straordinaria occasione! Insieme a Next Generation EU possiamo davvero dare un contributo per costruire una nuova Europa. Io credo che su questo sia fondamentale avere un grande dialogo con le forze sociali, con le giovani generazioni ma in modo particolare con le forze sociali: costruiamo dei programmi innovativi territorialmente se dialoghiamo con le forze sociali, imprenditoriali, con il mondo sindacale, con le forze giovanili, con il mondo dell'università. Questo è lo sforzo che sta davanti a noi.

Non è tutto. C'è molta strada da fare ma è un buon inizio per costruire una svolta dal punto di vista europeo.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: DITA CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont, Berichterstatter. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin Ferreira, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden aktuell sehr viel über die Zukunft Europas: Was kann besser laufen? Was müssen wir anders machen? Wo müssen wir effizienter sein?

Dabei lohnt es sich auch, auf die Dinge einzugehen, die heute innerhalb der EU, glaube ich, sogar schon sehr gut funktionieren. Leider stellen wir fest, dass wir hier oftmals nur das Negative in den Vordergrund stellen und dabei vergessen, über die vielen guten und sinnvollen Initiativen und all die riesigen Vorteile, die die Europäische Union jedem einzelnen Bürger jeden Tag bringt, zu reden.

Und genau so eine Erfolgsgeschichte ist die Europäische territoriale Zusammenarbeit, die durch dieses Interreg-Programm möglich gemacht wird. Ich spreche da auch aus sehr konkreter Erfahrung in meiner Region im Osten Belgiens – einer Region, die an drei europäischen Grenzen liegt und dank Interreg gemeinsame Projekte und ganz viele Begegnungen zwischen den Menschen dieser Regionen schafft.

Ich weiß, wie schwierig es oft für die Bürger an diesen drei Grenzen ist, den Alltag zu meistern, wie kompliziert das oft ist. Interreg schafft dort – wie an unzähligen anderen Stellen in Europa – ein Europa im Kleinen, ein Europa zwischen Bürgern verschiedener Nationen, ein Europa der Begegnung auch auf Augenhöhe als gemeinsamer Projektpartner.

Und ich nenne an dieser Stelle drei ganz konkrete Beispiele, die sehr gut zeigen, wozu Interreg fähig ist: Da ist zum Beispiel das in meiner Heimat gemachte Projekt, das sich „EMROD“ nennt, bei dem Polizeikräfte aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland ihre Kräfte bündeln, um gegen grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen. Das Projekt leistet einen ganz wertvollen Beitrag im Kampf gegen illegalen Drogenhandel oder organisierte Kriminalität, die an den Grenzen bekanntlich keinen Halt machen. Hier arbeiten belgische, deutsche und niederländische Polizisten ganz selbstverständlich und täglich zusammen. Sie sitzen in einem Büro. Sie kennen sich – so, wie es eben sein sollte.

Ein zweites Beispiel ist der deutsch-französische Kindergarten oder die Kinderkrippe in Straßburg/Kehl. Dort gehen dreißig Kinder aus Straßburg und dreißig Kinder aus Kehl zusammen in eine Kinderkrippe. Sie werden unterstützt von zweisprachigen Erziehern aus beiden Ländern. Sie bringen den Kindern spielerisch die jeweilige Sprache des Nachbarn bei – und aus ihnen werden Europäer von morgen.

Drittes Beispiel ist die gemeinsame Patientenversorgung zwischen Niederösterreich und Südböhmen mit einem grenzüberschreitenden Gesundheitszentrum. Das von Interreg unterstützte Projekt „Healthacross for future“ ermöglicht es tschechischen Partnern oder Patienten, direkten Zugang zur Behandlung am Landesklinikum Gmünd in Niederösterreich zu erhalten. Gerade in Notfällen ist diese Zusammenarbeit für die Menschen der Region ein echter Glücksfall, weil auf tschechischer Seite die nächste Notfallzentrale mehrere Kilometer entfernt ist – und das österreichische Krankenhaus liegt dagegen deutlich näher.

Diese drei konkreten Beispiele sollen zeigen, wie Interreg aus Grenzräumen Gemeinschaftsräume gemacht hat, und das sehr erfolgreich. Und ich denke, dass es genau das ist, was Interreg seit über 30 Jahren so wichtig für die Bürger der EU macht. Und eben weil wir um den riesigen Vorteil dieses europäischen Programms wissen, haben wir uns als Ausschuss für regionale Entwicklung und als EU-Parlament als Ganzes sehr dafür eingesetzt, das Programm einerseits zu verbessern und effizienter für die Menschen zu gestalten und andererseits auch die positiven Punkte zu erhalten, die dieses Programm seit Jahrzehnten prägen.

Lassen Sie mich kurz auf einige Neuerungen eingehen, die wir erreichen konnten: Da ist zum einen der Kleinprojektefonds, der es ermöglicht, zwischen Vereinen über die Grenzen hinweg sehr sinnvolle kleine Projekte zu machen.

Zum Zweiten haben wir bei der thematischen Konzentration Dinge definiert, die wichtig sind, die wir unterstützen sollen. Und da ist vor allen Dingen der Gesundheitsbereich zu nennen, den ich immer wieder nach vorne gebracht habe, damit man über die Grenzen hinweg im Gesundheitsbereich Dinge zusammen macht – und nicht zuletzt COVID-19 hat gezeigt, wie wichtig das ist.

Und als dritten Punkt: Wir haben die administrative Last für die Projektträger deutlich reduziert. Wir haben auch die Vorfinanzierung etwas erhöht, damit Projektträger selbst keine Kredite aufnehmen müssen, wenn sie Projekte beginnen möchten.

Insgesamt haben wir also einen guten Text erarbeitet, und ich möchte allen Verhandlungspartnern hier im Parlament für die parteiübergreifende Unterstützung für meinen Bericht und die darauffolgenden Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten ganz herzlich danken, denn dieses Resultat, das heute final vor uns zur Abstimmung liegt, war eine Teamleistung von ganz vielen Menschen, von ganz vielen Kollegen. Und ich könnte jetzt alle Schattenberichterstatter hier einzeln nennen – ich möchte Ihnen von Herzen danken für die wirklich immer konstruktive und transparente Zusammenarbeit. Ich möchte aber auch nicht missen, der Europäischen Kommission und ganz besonders der Kommissarin Ferreira zu danken, die uns in all diesen Schritten sehr aktiv mit ihren Diensten und ihrem Know-how unterstützt hat, um eben am Ende einen besseren Text zu haben.

In diesem Sinne: Wir haben deutlich gemacht, dass wir an einem Strang ziehen können – und dies über die Parteigrenzen hinweg –, um eine wirklich gute und sinnvolle europäische Sache – nämlich dieses Interreg-Programm – zu stärken, zu unterstützen und besser zu machen. Mir scheint, das ist uns allen gelungen. Und dementsprechend danke ich allen dafür.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, today’s vote on the cohesion policy legislative package for 2021—2027 comes at the end of a very unusual year, a very challenging year. But any law, any policy is only as good as it fits the times in which it is written, as it serves the needs of our citizens, as it creates positive change. This is why we have adapted our policies to build back a stronger Europe, a more resilient Europe, a more cohesive Europe.

These objectives are more relevant than ever because the pandemic poses a great risk of deepening disparities and creating new divergences between European regions. Europe needs cohesion to be at the core of the recovery and to remain a priority.

Today’s debate and the adoption of new cohesion policy instruments are therefore of historic importance. They will lay the groundwork for balanced regional development after COVID, where everyone has a fair chance to reap the benefits of membership of the Union. Moreover, the new generation of cohesion funds will help regions to embark on the twin transition, both digital and green.

My warm thanks to the European Parliament for your constructive approach throughout all the negotiations and for standing up for our Treaty objectives. My special thanks to the rapporteurs, Constanze Krehl, Andrey Novakov, Andrea Cozzolino and Pascal Arimont. This gratitude is also extended to all the Members involved as shadow rapporteurs and those contributing with amendments, both in the lead and associated committees.

Merci beaucoup aussi au président Omarjee pour la très, très bonne coopération et pour ses efforts permanents en faveur des régions européennes.

Investments without strategy are ineffective, strategies and policies without the means to implement them are empty, and policies and investment without a territorial basis are blind. Cohesion policy offers the opportunity to bring together these three elements: the strategy, the means and the place—based method.

What is more, this is a package delivering simplification and empowerment to the beneficiaries of cohesion funds. First, thanks to a simplified single rulebook, we are one step closer to 21st century data—driven checks and accountability. Secondly, it introduces horizontal principles in line with our principles and values, throughout the programming period. Thirdly, local communities and local actors are placed at the centre of policymaking and funds management, respecting the partnership principle. Local people must be involved in local development.

I believe that, working together, we have found the right balance between our objectives and priorities, between the urban and rural dimension, and between supporting growth poles and developing disadvantaged areas.

Finally, for Interreg, common investment in border areas will ensure the necessary support for people, small and medium companies, and make sure that borders are not barriers to growth and development. Any given law or instrument is also only as good as its implementation so the real work begins now.

It is important that implementation starts without delay. Working together with the other instruments of support and recovery measures, lasting impact can only be achieved if all the policies and instruments work together in synergy for a stronger, resilient and more cohesive union, where no one, and no region, is in fact, and in reality, left behind.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym jest dzisiejsza debata. Ta debata jest o kilkuset miliardach euro, które w ciągu najbliższych siedmiu lat – dzięki polityce spójności – trafią do beneficjentów w całej Unii Europejskiej, także do beneficjentów w mojej Polsce. Z pieniędzy tych będą finansowane wielkie, ambitne przedsięwzięcia z zakresu transformacji energetycznej, a także te małe związane z odnawialnymi źródłami energii. Z pieniędzy tych będą finansowane projekty sieci szerokopasmowego dostępu do internetu, a także małe projekty infrastrukturalne, które będą podnosić jakość życia mieszkańców w gminach rozsianych po całej Unii Europejskiej.

Dlatego mam wielką prośbę i apel do rządów państw członkowskich oraz do władz regionów o jak najszybsze zakończenie prac nad programami operacyjnymi i wprowadzenie tam jak największych uproszczeń dla beneficjentów, którzy będą korzystać z tych pieniędzy, o jak najszybsze uruchomienie tych pieniędzy dla beneficjentów m.in. dla samorządów, dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są dzisiaj filarem europejskiej gospodarki, a które tak mocno dotknięte są skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. I mam wielką prośbę, apel także do beneficjentów, którzy będą korzystać z tych pieniędzy, aby realizowali niezwykle ambitne przedsięwzięcia, ambitne projekty, które nasze miejsce tutaj na ziemi, Europę, będą czyniły bardziej zdrowszym, bardziej czystym, bardziej komfortowym miejscem do życia nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Marques, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, Cara Comissária Elisa Ferreira, Colegas, conseguimos! Longe dos holofotes que acompanharam o estabelecimento do acordo financeiro plurianual, fizemos todo o trabalho silencioso menos compreendido que permitiu dar corpo a estes regulamentos que agora vão, de facto, permitir aplicar todos estes recursos que representam a solidariedade, mas também a promoção da coesão no contexto do mercado interno europeu.

Uma verdadeira oportunidade para as nossas regiões, mais necessária do que nunca, à saída desta pandemia que também através dos fundos da coesão dos fundos estruturais começámos a enfrentar com os Regulamentos CRII. Foi por aqui que começámos e é também com os recursos da coesão que vamos enfrentar e responder a esta pandemia, porque a política de coesão é, de facto, o instrumento mais importante de promoção da convergência económica no espaço europeu.

Valeu, por isso, a dedicação de todos, do nosso presidente do comité à nossa comissária, a todos os colegas relatores para chegarmos ao fim e entregarmos esses resultados, para que os fundos europeus cheguem rapidamente agora aos Estados—Membros e possam ser aplicados em benefício das pessoas e das regiões.

Tive responsabilidades particulares na negociação do INTERREG. Quero destacar alguns aspetos importantes. A cooperação territorial europeia permite aproximar regiões, pessoas e organizações e dar, assim, um espírito maior e mais aprofundado à cooperação entre Estados-Membros e regiões. Do diálogo, do espírito de compromisso neste processo, melhorámos significativamente os regulamentos, o reforço do peso das regiões transfronteiriças no novo INTERREG, onde há mais necessidade de estimular a cooperação, onde os riscos da desertificação são maiores. Promover o desenvolvimento destas regiões, a melhoria da qualidade de vida das suas populações, é, tantas vezes, o maior dos desafios.

Mas também saliento a concentração temática nas prioridades climática e social por iniciativa deste Parlamento, ou o facto de as regiões ultraperiféricas da Europa passarem a dispor de uma dotação definida no regulamento de 3,5% de todo o INTERREG só para estas regiões. Trata-se de importantes melhorias. Outras podiam ser apontadas, mas o mais importante é levar estes fundos agora ao terreno em benefício das populações europeias.

 
  
MPphoto
 

  Susana Solís Pérez, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta, pocas políticas tienen tanto impacto en la vida de los ciudadanos como la política de cohesión y los fondos FEDER. Y en este Reglamento que aprobamos hoy, Europa pone el foco en las regiones y en las ciudades como protagonistas de la recuperación económica.

Creo que hemos trabajado muy bien —gracias, señora comisaria, señor presidente— y ahora tenemos un buen Reglamento. Y hoy yo les quería pedir tres cosas. La primera, que los fondos FEDER se inviertan bien, en proyectos transformadores que creen empleo, en innovación, en proyectos verdes, que invirtamos en las personas.

La segunda, que no quede ni un solo euro sin gastar, porque la realidad es que muchos países tienen problemas para gastar estos fondos. Y ahora que, como en el caso de España, llegan todos los fondos del Plan de Recuperación, no podemos dejar los fondos FEDER en el olvido. Nos tenemos que poner a trabajar ya en los planes operativos y, sobre todo, en eliminar trabas administrativas y que las pymes puedan acceder a los fondos. No puede ser que no accedan por el exceso de burocracia.

Y lo tercero, que lleguen a todo el territorio. Creo que hemos sido claros en este Reglamento. A partir de ahora se debe poner el foco también en las zonas despobladas y poner en marcha planes integrados para que estas zonas tengan conexión a internet, servicios sociales de calidad y oportunidades de empleo. En definitiva, estos fondos FEDER tienen que garantizar que ningún ciudadano ni ningún territorio se quede atrás en esta recuperación.

 
  
MPphoto
 

  Niklas Nienaß, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, the green vision for the European cohesion policy is to put the people at the centre of our policy. We see the economy, the social programmes and even climate protection as a means to do exactly that: to support and improve the life of Europeans, of all Europeans. And this life happens in the regions. It’s the regions that are the place for social security, for fair chances and for political and individual self-determination.

The cohesion policy that we discuss today is a big step towards this green vision. We made it possible to support climate neutrality and a sustainable economy. We made it almost impossible to waste European money, either by destroying nature or by feeding into corruption. And we brought people together. We said individual citizens should make the decisions in their regions. However, we are still not finished because a ‘do no significant harm’ rule is not a ‘do no harm’ rule. And not a decrease of funds is not an increase that we urgently need. And to almost make it impossible to spend money on corruption is not making it impossible, so we still have work to do.

Cohesion policy, though, has always brought people together, has made security and solidarity and equality in Europe possible. We want security, we want solidarity, and we want unity in Europe and so we want better cohesion policy. Today we will celebrate the cohesion policy proposal that we have today. But for tomorrow we will continue to work to improve the life of the European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Donato, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, il regolamento recante disposizioni comuni ha adeguato le regole sul funzionamento dei Fondi strutturali per la coesione territoriale ai nuovi obiettivi stabiliti dalla Presidenza della Commissione, la transizione verde e digitale.

La criticità maggiore per l'efficienza dei fondi europei nel perseguire la coesione, però, è notoriamente data dalla difficoltà di spesa in molte regioni in ritardo di sviluppo, dovuta a complessità burocratiche, condizionalità eccessive e scarsa aderenza ai bisogni dei territori.

Il tasso di assorbimento medio dei fondi SIE in Europa infatti è del 40 %, con divergenze notevoli che vedono alcune regioni assorbirne solo il 20 %.

Il nuovo regolamento ha introdotto facilitazioni alla progettazione, tramite assistenza tecnica, e qualche semplificazione procedurale. Ma, per converso, sono state confermate le condizionalità macroeconomiche dal 2023 e introdotte quelle climatiche, molto stringenti, per tutto il ciclo di programmazione.

Il timore è che l'obiettivo di neutralità climatica troppo vicino nel tempo finisca per compromettere seriamente l'azione per la coesione, fondamentale nei trattati. Il tempo dimostrerà se i nostri appelli alla misura e all'equilibrio, purtroppo inascoltati, fossero fondati o meno.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Kruk, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Polityka spójności jest jedną z fundamentalnych polityk wdrażanych w ramach wieloletnich ram finansowych. Jej celem jest zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na poziomie unijnym, regionalnym i krajowym. Środki na nią przewidziane stanowią jedną trzecią budżetu Unii. Z zadowoleniem przyjmuję projektowane lepsze rozwiązania w zakresie zarządzania i reguł finansowania funduszy.

Natomiast negatywnie oceniam ustanowienie obligatoryjności przeznaczenia środków we wspólnych przepisach. Wymusza się absurdalny cel neutralności klimatycznej do 2050 r. – absurdalny, bowiem Unia odpowiada jedynie za 9% globalnej emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych – i jednocześnie narzuca się obowiązek wykorzystania 30% budżetu Unii na ten cel, a w przypadku funduszu spójności nawet 37%. Ogranicza to w nieuzasadniony sposób swobodę państw członkowskich w ustalaniu własnych strategii społeczno-gospodarczych, które odpowiadać będą ich indywidualnym potrzebom i pozwolą dążyć do wskazanego celu własną drogą.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee, au nom du groupe The Left. – Madame la Présidente, je veux saluer le travail de tous les rapporteurs de toute notre commission du développement régional au cours de ces deux années de négociations, saluer les Présidences roumaine, finlandaise, croate, allemande et portugaise avec lesquelles nous avons négocié sur un total de 23 trilogues et remercier la commissaire Ferreira pour sa participation très constructive à l’ensemble de nos réunions.

Nous avons su toutes et tous converger pour moderniser et simplifier la cohésion et en faire aussi dorénavant le premier pilier du pacte vert. Nous avons vu que l’Europe peut mourir par manque de solidarité. Elle surmontera les difficultés actuelles par plus de cohésion et de convergence. C’est l’objectif, d’ailleurs, des fonds structurels qui ont aidé l’Europe hier à se construire et qui l’aideront maintenant à se reconstruire.

Cohésion, transition juste, relance: les moyens n’ont jamais été aussi importants et ils doivent maintenant viser, dans les régions, à une bonne complémentarité pour la meilleure programmation des Fonds: c’est le défi qui est à présent devant nous.

 
  
MPphoto
 

  Chiara Gemma (NI). – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, alcune considerazioni. Ritengo soddisfacente il testo della raccomandazione per la seconda lettura del recante disposizioni comuni; durante i triloghi, infatti, sono state difese adeguatamente le posizioni del Parlamento, permettendo di raggiungere un compromesso equilibrato più verde e inclusivo.

Anche l'accordo raggiunto sul Fondo europeo di sviluppo regionale rende più vicino l'obiettivo di colmare il divario fra le diverse regioni europee. Mi spiace solo che non sia scomparso completamente il vincolo di macrocondizionalità economica.

Anche il programma Interreg esce rafforzato, con il rilancio della collaborazione tra regioni in settori decisivi come quello della sanità.

Unico rammarico: la diminuzione del livello dei finanziamenti parzialmente assorbiti dalla Brexit.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureșan (PPE). – Doamna președintă, stimată doamnă comisar, stimate colege, stimați colegi, astăzi este o zi foarte bună pentru Parlamentul European. Vom da acordul privind alocarea a 330 de miliarde - fonduri europene, fonduri structurale și de coeziune pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru următorii șapte ani de zile. Acești bani vor putea fi folosiți pentru modernizarea drumurilor, a căilor ferate, pentru îmbunătățirea infrastructurii energetice, a infrastructurii digitale, pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru modernizarea școlilor și buna pregătire a tinerilor pentru viitor.

Datorită Parlamentului European accesarea fondurilor europene va fi mai simplă în următorii ani. Datorită implicării Parlamentului European, am reușit să asigurăm o rată de cofinanțare de la nivel european de 85 % pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate și am reușit să asigurăm principiul ca până la 5 % din fonduri să poată fi alocate de la un program la altul, în funcție de nevoi, adică flexibilitate - banii să poată fi folosiți acolo unde este nevoie de ei.

Noi, Parlamentul European, ne-am îndeplinit misiunea. Acum este responsabilitatea guvernelor statelor membre să depună cât mai repede programele operaționale, pentru a putea fi aprobate de Comisie și fondurile europene să ajungă la oameni cât mai curând.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D). – Madam President, I would like to congratulate the entire team of the Parliament, and also the Commission. Indeed, after three years of intensive negotiations, a very good outcome for our citizens in all our regions in the European Union could be achieved, with the S&D Group leading the main dossier and three big success points.

First, investments will be more digital, leading to smart innovation, quality jobs, sustainable growth and support for small and medium enterprises to make all our regions fit for the future, especially after the COVID-19 crisis.

Second, investments will be more climate friendly for a sustainable future for the current generation and also for the next generation.

Last but not least, investments will become more social democratic with a focus on social infrastructure, with integration measures for a better social life altogether, and more gender equality and democratic principles, including the partnership principle and the European Pillar of Social Rights.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Bijoux (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, contrairement à l’extrême droite, nous pensons, nous, que aller vers les autres est une démarche constructive et que c’est même le meilleur chemin pour construire l’avenir. C’est aussi l’esprit et la force de ce programme Interreg pour l’environnement, contre les maladies infectieuses, pour l’emploi, pour l’innovation, pour sauvegarder aussi nos savoir-faire traditionnels: partout en Europe, Interreg abolit les obstacles de la géographie. Jouer la carte de la coopération régionale, c’est miser sur notre destin commun, c’est la raison pour laquelle nous avons ouvert de nouvelles portes pour et avec les outre-mer.

Alors je veux dire à ceux qui ont pour seul projet politique de nous isoler, d’apprendre à nos enfants la haine des autres, que toujours nous combattrons les murs de l’extrémisme et toujours nous travaillerons ensemble. Nous partagerons des solutions pour construire cette fraternité dont nous avons besoin pour réussir les défis d’aujourd’hui et de demain.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Roose (Verts/ALE). – Madame la Présidente, le FEDER est un pilier de la politique régionale de l’Union européenne et représente près d’un quart du budget européen. Ses fonds sont essentiels pour financer des projets dans les régions et les villes, mais il était temps qu’il soit pleinement en ligne face à l’urgence climatique et à l’effondrement de la biodiversité, aligné avec les objectifs du pacte vert et qu’il arrête de financer des grands projets inutiles et destructeurs.

Le texte final n’est pas celui dont nous rêvions, mais c’est un compromis qui a le mérite d’exister et qui permet d’avoir le FEDER le plus vert de l’histoire: 30 % des fonds du FEDER seront utilisés pour stimuler une Europe plus verte, augmenter les investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les mobilités durables et la biodiversité. Il soutiendra aussi l’inclusion sociale et les logements sociaux.

Ce FEDER sera aussi celui de la fin du soutien aux énergies fossiles. Nous aurions préféré une fin immédiate, celle-ci aura lieu en 2025 et les financements seront limités d’ici là. Enfin, ce nouveau FEDER contribuera à atténuer les disparités entre les régions et à renforcer la cohésion au sein de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  André Rougé (ID). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, la démocratie a été confisquée dans cet hémicycle, temple soi-disant de la tolérance, des droits de l’homme et de l’environnement.

Vous nous l’avez déjà prouvé en vous exonérant de la loi D'Hondt et vous avez réitéré en commission du développement régional en ayant recours, pour le FEDER, à un vote bloqué du tout ou rien qui, pour venir en aide à nos compatriotes d’outre-mer à hauteur de 1,5 milliard, nous a contraints de voter 11,3 milliards pour les migrants, ces millions d’êtres humains victimes de passeurs, esclaves des temps modernes, main d’œuvre à bas coût des multinationales délocalisées qui, grâce à vos traités, s’enrichissent encore et encore, contribuant au réchauffement climatique, à la destruction de notre planète, de nos nations et de nos peuples.

Ces procédures relèvent d’un totalitarisme insidieux et sournois et nous combattrons désormais cette schizophrénie politique.

 
  
MPphoto
 

  Andżelika Anna Możdżanowska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Pakiet polityki spójności jest zwieńczeniem prac prowadzonych od maja 2018 roku i oczekiwaniem wszystkich państw członkowskich, regionów i mieszkańców całej Europy. Nie był to łatwy proces z uwagi na brexit i trudne negocjacje budżetowe, a następnie wstrząs wywołany pandemią COVID-19. Za osiągnięty kompromis podziękowania należą się Pani Komisarz i wszystkim zaangażowanym stronom.

Polska pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, jako jeden z największych beneficjentów polityki spójności, odniosła ogromny sukces negocjacyjny: ponad 72 miliardy euro oraz blisko 4 miliardy z funduszu sprawiedliwej transformacji. Z ogromną satysfakcją muszę podkreślić, że przyjęto wiele polskich postulatów, jak zwiększenie elastyczności wykorzystania środków i poziomów dofinansowania czy rozszerzenie o wsparcie inwestycji sektora gazu, taboru kolejowego i infrastruktury szerokopasmowej.

Mój kraj finalizuje przygotowania do wykorzystania tak ogromnego strumienia środków na inwestycje: 9 programów krajowych, 16 regionalnych oraz wsparcie dla 6 regionów, w tym Wielkopolski dzięki największemu unijnemu budżetowi na transformację energetyczną. A rządowy program „nowy polski ład” wartości biliona złotych na kolejne siedem lat to odpowiedź na konkurencyjne wyzwania Europy i świata. To inwestycyjny, gospodarczy i społeczny rozwój Polski.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (The Left). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Der Solidaritätspfeiler der EU schlechthin ist die Kohäsionspolitik. Das hat sich in den Krisen der letzten Jahrzehnte bereits erwiesen. Die Lebensverhältnisse in der EU anzugleichen, ist im Übrigen weder ein Zusatz noch ein Geschenk, sondern im EU—Vertrag garantiert. Über Solidarität und Umverteilung reden zwar viele gerne, aber wenn es ums Geld geht, wird dann doch hart gestritten.

Und jetzt stehen wir vor dem nächsten wichtigen Strukturwandel: vor dem Kohleausstieg und der Digitalisierung. Dazu kommen die Gesundheitskrise, die Folgen des Brexits und der menschenwürdige Schutz von Geflüchteten.

In den neuen Verordnungen steht natürlich längst nicht alles drin, was sich meine Fraktion gewünscht hätte. Doch immerhin ist mit diesen Regeln ein sozial-ökologischer, inklusiver Wandel unserer Wirtschaft und Lebensweise machbarer als vorher.

Wenn also künftig die neuen Regeln angewendet werden, legen wir besonderen Wert darauf, dass die Regionen und Kommunen vor Ort von Anfang an stark einbezogen werden.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – Señora presidenta, señora comisaria, señores ponentes, estamos aquí para hablar hoy de la política que muchos llaman la vieja política de la Unión Europea, que es la tradicional política de desarrollo regional, que es verdaderamente la política que conocen los ciudadanos europeos: si uno se pasea por un Estado miembro, los ciudadanos van fácilmente a poder hablarle de los fondos FEDER o de la repercusión que ha tenido en su región o en su localidad esa inversión proveniente de los fondos europeos.

Se ha aprobado un paquete, se ha dicho anteriormente, de 330 000 millones de euros, que es la nueva dotación de estos fondos de desarrollo regional, de estos fondos de cohesión, y ahora tenemos el reto, en este momento de grave crisis social y económica que sigue a la pandemia, de que se utilicen bien.

Y yo me alegro especialmente de que las pymes sean protagonistas de estos fondos, porque las pymes son verdaderamente las que van a ser capaces de crear ese empleo tan necesario, ese empleo que es el que va a hacer que las zonas menos pobladas puedan atraer población, y son las que van a permitir ese progreso que necesitamos para reducir esas desigualdades entre regiones.

Por lo tanto, doy la bienvenida a estos fondos, espero que se gasten bien y espero que traigan ese progreso y ese crecimiento tan necesario.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş (Renew). – Frau Präsidentin! „Niemanden zurücklassen“ ist eine der grundlegenden Prioritäten der europäischen Kohäsionspolitik. Die ökologische Revolution benötigt konsequente finanzielle Unterstützung, insbesondere in weniger entwickelten Regionen der Europäischen Union.

Diese Finanzierungsprogramme müssen anpassungsfähig sein, damit die Mitgliedstaaten und Regionen Finanzmittel für die jeweils relevantesten Bereiche aufwenden können, um den Wirtschaftsakteuren und Bürgern nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können. Die Verbreitung von Informationen bezüglich des Kohäsionsfonds wird auf effiziente Weise erfolgen müssen, und die Projekte müssen auf klare und messbare Indikatoren ausgerichtet werden und weniger auf Bürokratie.

Die Europäische Union kann sich nur weiterentwickeln, wenn die Mitgliedstaaten und Regionen dies auch tun, und die Kohäsionsfonds werden die dafür notwendige Unterstützung liefern.

 
  
MPphoto
 

  Νιαζί Κιζιλγιουρέκ (The Left). – Κυρία Πρόεδρε, ως Ομάδα της Αριστεράς, χαιρετίζουμε την έγκριση των διαρθρωτικών ταμείων για τη συνοχή, αλλά και την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, ενός από τους κύριους πυλώνες της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Βεβαίως, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε το γεγονός πως τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πολύ λιγότερα από τη θέση που είχε το Κοινοβούλιο για 11 δισεκατομμύρια. Από την άλλη, χαιρετίζουμε τον περιορισμό της σύνδεσης της εδαφικής συνεργασίας με προϋποθέσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό επιτρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία, την κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων.

Δεν μπορεί να τιμωρούνται οι τοπικές περιφέρειες και η κοινωνική συνοχή από αποκοπές, τη στιγμή που χρειάζονται τα κονδύλια περισσότερο από όλους. Χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στις τοπικές κοινωνίες για κοινωνική συνοχή και υποστήριξη όλων εκείνων των προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα σε ανάγκη, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Tom Berendsen (PPE). – Voorzitter, beste commissaris, het is goed dat er akkoorden zijn bereikt over de cohesie- en structuurfondsen. Daarmee kunnen we de komende jaren blijven investeren in innovatie, in de kracht van regionale economieën, in grensoverschrijdende samenwerking en in duurzame economische groei in regio’s die daarin achterlopen. En dat is in het belang van ons allemaal.

De steun uit de cohesiefondsen is echter – wat mij betreft – voor lidstaten niet vrijblijvend. Bij die regeringen die Europees geld verkeerd besteden of in verkeerde zakken laten verdwijnen, die zich niet aan de afspraken houden rond gezonde overheidsfinanciën of die de rechtsstaat, democratie en persvrijheid structureel ondermijnen kunnen we wat mij betreft de ontvangsten uit de cohesiefondsen stopzetten.

Aan de ene kant de hand ophouden voor Europese financiering, aan de andere kant afspraken naast zich neerleggen is wat mij betreft onacceptabel. Alleen als we staan voor onze gezamenlijke waarden, staan we samen sterk.

 
  
MPphoto
 

  Irène Tolleret (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, en 2018, lors de la consultation publique sur les Fonds de l’Union européenne dans le domaine de la cohésion, nos concitoyens nous ont demandé de réformer notre politique de cohésion et de construire des outils simplifiés, flexibles et au service des grands objectifs de notre Union. Après plus de deux ans d’intenses négociations, nous pouvons affirmer que ce pari est gagné.

Aujourd’hui, nous mettons dans la main de nos concitoyens et de nos autorités locales et régionales une politique de cohésion avec un budget à la hauteur des défis. Une politique de cohésion plus verte, capable de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert. Une politique de cohésion qui renforce la souveraineté européenne, notamment dans les secteurs stratégiques comme ceux de la santé ou du numérique. Une politique de cohésion simplifiée, plus flexible, plus visible, qui rapproche nos citoyens de nos institutions. Une politique de cohésion qui n’oublie pas les catégories les plus vulnérables et qui promeut l’égalité de genre. Enfin, une politique de cohésion qui accompagne les régions les plus fragiles et les plus éloignées du continent, ne laissant aucun territoire au bord du chemin.

La politique de cohésion est un des meilleurs exemples de l’intégration européenne. En Europe, toutes les trois minutes, un projet est financé par des fonds européens et des bénéfices tangibles pour la vie quotidienne des Européens sont apportés.

Grâce à cette politique de cohésion rénovée, nous pouvons dire encore une fois à nos concitoyens: l’Europe est là.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Chciałbym przede wszystkim pogratulować tym, którzy pracowali w Komisji Rozwoju Regionalnego, ponieważ wiemy dobrze, że przez te lata bronienie polityki spójności nie było wcale łatwe. Początkowe próby ograniczenia polityki spójności mogły zakończyć się dużo gorszym rezultatem.

Rezultat jest dobry, ale chciałbym również zwrócić uwagę na inną rzecz: mianowicie bardzo wielu przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czeka teraz, już po ustaleniu bazy legislacyjnej, na jednoznaczną decyzję: co będzie finansowane i realizowane z krajowego planu odbudowy, z funduszu odbudowy, a co będzie realizowane z polityki spójności. Przed nami wszystkimi – myślę, że również dzięki aktywności Pani Komisarz i całego Parlamentu – konieczność rzeczywiście bardzo czytelnego i zrozumiałego wyjaśnienia, czemu będzie służył fundusz odbudowy, a do jakiego celu będą wykorzystywane fundusze strukturalne. Jest to pilna potrzeba i wszyscy na to czekają.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Gospa predsednica, spoštovani poročevalci, spoštovana gospa komisarka! Kohezijska politika je ena najpomembnejših evropskih politik, saj ne samo, da porabimo več kot 300 milijard evrov denarja, ampak preko te politike uresničujemo princip solidarnosti, ki je v Evropi zelo pomemben.

S to politiko zbližujemo razvitost med različnimi državami, med različnimi regijami. Tudi sam sem bil 13 let župan v Sloveniji. Zgradili smo številne vodovode, kanalizacijske naprave, zgradili širokopasovne povezave na kmetijah, ki so 800 metrov visoko v hribih, obnovili veliko kulturnih spomenikov.

In to so tudi cilji za naslednja leta. In sedaj, ko je to delo v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji, v Evropski uniji zaključeno, so na vrsti države, da pripravijo odlične operativne programe, da skombinirajo skupaj z načrti za okrevanje in da bodo Evropejke in Evropejci še naprej veseli tabel, na katerih bo pisano, da je bilo to zgrajeno z evropskimi sredstvi in tako se bo tudi krepila evropska identiteta in podpora Evropski uniji. Čestitke vsem, ki so sodelovali in smo sodelovali pri teh poročilih.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Gut, dass wir Interreg auch in den nächsten sieben Jahren haben werden. Schlecht, dass es für dieses Programm weniger Geld geben wird. Zwei Milliarden weniger für die Grenzregionen tun weh. Gerade in den Grenzregionen hat Interreg in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass sich Menschen auf Projekte geeinigt haben, sich dabei kennen und auch verstehen gelernt haben. Interreg hat die Grenzen in Europa ein bisschen weniger sichtbar gemacht.

Gut, dass es jetzt für kleinere Projekte einen Bürokratieabbau geben wird. Ich glaube, gerade für Gemeinden und Gruppen von Bürgern ist das wichtig. Es freut mich auch, dass zum ersten Mal das Konzept der Makroregionen in das Programm Interreg aufgenommen und eingebaut wird. Makroregionen können schließlich und endlich nur dann wachsen und erfolgreich sein, wenn es auch Geld für die Umsetzung ihrer Ideen gibt.

Traurig ist es aber schon, dass die Mitgliedstaaten alles getan haben, um Interreg finanziell auszutrocknen. Da zeigt sich auch der Geist mancher unserer Mitgliedstaaten. Der Abbau der Grenzen, gemeinsame Projekte sind immer weniger in Mode. Die Hauptstädte wollen einfach Geld in ihren Topf und es dann ausgeben, so wie sie wollen. Ich glaube und hoffe, dass dieser nationalistische Geist sich nicht ausbreitet wie ein Ölfleck im Wasser.

Interreg und allen Akteuren wünsche ich auf jeden Fall eine erfolgreiche Arbeit in den nächsten Jahren!

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, Member of the Commission. – Madam President, today’s debate clearly demonstrates the value of cohesion policy and the hope it brings for European citizens and for the regions. Thank you for the kind words that a lot of you addressed to the Commission. I will share them with the teams.

In fact, now it is time to move from words to actions, finalising the preparation of programmes on the ground. Here, I would like to underline that we should never forget the main purpose of cohesion policy. It is to promote convergence and correct internal disparities. For this, we need to look at the territories, address them and develop their development challenges, including rural areas, areas in demographic decline or with natural handicaps, peripheral regions, and outermost regions.

I firmly believe that the green transition and the digital transition both bring new opportunities in new and in established industries, from sustainable tourism to sustainable transport, and from renewable energy networks to batteries. The digital and green transformation and teleworking also offer a golden opportunity to rebalance economic activity across European territories and make new regions competitive in new and innovative industries.

But all these opportunities require planning and then investment, and this investment has got to be done in coherence across all the different instruments that we have in front of us. The recovery and resilience plans, the Coronavirus Response Investment Initiative, the Just Transition Fund, REACT—EU and the 2021—2027 multiannual financial framework. They require that we apply a principle of ‘no harm to cohesion’ to all our policies and that, in the opposite sense, we benefit and we stimulate all the possible synergies so that in fact we do no harm to cohesion, meaning that nothing should aggravate the regional divide or hamper regional convergence.

So our work together has just begun. It starts today with the adoption of these regulations. Let’s keep monitoring and developing a new, more sustainable and more cohesive Europe for all our citizens. Thank you once again.

 
  
MPphoto
 

  President. – The joint debate is closed.

I would like to inform you that with regard to these recommendations for second reading, no proposals to reject the Council positions and no amendments have been tabled under Rules 67 and 68, so the Council positions are therefore deemed approved, and consequently the proposed acts are deemed to have been adopted.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (NI), írásban. – Üdvözlöm a politikai megállapodást az Európai Regionális és Fejlesztési Alapról / Kohéziós Alapról (ERFA/KA) szóló rendeletről, illetve örülök annak, hogy az új programnak most már a Tanács után az Európai Parlament is zöld utat ad. Az ERFA célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az Európai Unióban a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésével. Az ERFA számos nagy prioritású területre összpontosítja támogatásait, mint pl. az innováció és kutatás, digitalizáció, a kis- és középvállalatok támogatása és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság. Örülök annak, hogy a Kohéziós Alap a környezetvédelem területén az energiával és a közlekedéssel kapcsolatos projekteket is támogathat, amennyiben azok egyértelműen előnyösek a környezet számára az energiahatékonyság, a megújítható energia használata, a vasúti közlekedés fejlesztése, a közösségi közlekedés erősítése stb. terén.

Magyarország számára mintegy 20 milliárd euró (7020 milliárd Ft) áll majd rendelkezésre kohéziós politika keretében a 2021-2027-es időszakban. Magyarország nyilatkozatot adott ki a kohéziós politika jogalkotási javaslatcsomag elfogadásakor a ’gender’ kifejezés nem megfelelő használata miatt. Magyarország meggyőződése, hogy ezek a jogszabályi dokumentumok nem megfelelőek a „nem” („gender”) tartalmának meghatározásához. Magyarország a „nem” („gender”) fogalmát a „biológiai nem” („sex”) fogalomra történő hivatkozásként értelmezi, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés érintett cikkeivel, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. – Politica de coeziune reprezintă centrul solidarității europene, având ca scop reducerea decalajelor teritoriale, economice și sociale ale statelor membre, astfel încât nicio regiune a Uniunii Europene să nu fie lăsată în urmă. Uniunea Europeană a fost nevoită să facă față unor noi provocări. Cu toate acestea, nimic nu trebuie să reducă ambiția obiectivului fundamental al UE în materie de coeziune: nici repercusiunile ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar european, nici consecințele situației climatice sau ale pandemiei generate de COVID-19.

Fondul de coeziune este unul dintre cele mai semnificative domenii ale politicilor Uniunii Europene, reprezentând aproximativ o treime din buget. România va beneficia de 28,22 de miliarde din fondurile de coeziune (7,52 %), din bugetul pe termen lung al UE. În acest fel, România are șansă istorică de a implementa programe de investiții prin creșterea durabilă și crearea de noi locuri de muncă.

Politica de coeziune va îngloba eforturile depuse de statele membre pentru a se redresa, pentru a remedia consecințele crizei și pentru a ieși mai puternice din această încercare. Într-o lume post-pandemică, fondurile din politica de coeziune vor sprijini în special investițiile în inovare și antreprenoriat, în tranziția digitală, ecologică și în rețelele de transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabel Carvalhais (S&D), por escrito. – A aprovação do pacote da Política de Coesão, que compreende o Regulamento das Disposições Comuns, o INTERREG, o FEDER e o Fundo de Coesão, é absolutamente essencial para reduzir as disparidades económicas, sociais e territoriais ainda existentes na UE.

Este novo pacote, que conta com o maior orçamento atribuído no quadro do orçamento financeiro para o período de 2021-2027, deverá dar mais ênfase aos programas sociais e ao desenvolvimento urbano sustentável, e ainda à ação climática, alinhando-se assim com os objetivos de sustentabilidade do Pacto Ecológico Europeu.

No âmbito do novo Regulamento das Disposições Comuns, tanto o INTERREG como o FEDER terão agora de canalizar pelo menos 30% dos seus recursos para a ação climática, para a economia circular e para os investimentos no âmbito do crescimento sustentável e da criação de emprego.

Importa agora que os Estados-Membros estejam preparados para começar a utilizar este novo orçamento o mais rapidamente possível e de forma eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sara Cerdas (S&D), por escrito. – A Política de Coesão tem como objetivo promover o desenvolvimento harmonioso de todos os Estados-Membros e regiões da UE, reforçar a coesão económica, social e territorial, contribuindo para a redução das disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões. Este instrumento é e deve continuar a ser a principal política de investimentos na União Europeia, no emprego e no crescimento global, mas importa adaptar esta política aos novos tempos.

É fundamental apostar em mais flexibilidade e em menos burocracia no acesso aos fundos europeus, canalizar a Política de Coesão para projetos que contribuam para uma Europa mais inteligente, com aposta na digitalização e na criação de novos empregos; no crescimento sustentável, investindo na economia circular, na luta contra as alterações climáticas, na transição energética e nas energias renováveis. Urge igualmente uma aposta numa Europa mais social, concretizando o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e uma Europa que não deixe ninguém para trás.

A Política de Coesão deve ser um instrumento de solidariedade europeia e apoiar as estratégias de desenvolvimento a nível local, regional e nacional, atendendo às especificidades das diferentes regiões, como as das regiões ultraperiféricas, e garantindo que não temos uma Europa a diferentes velocidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Hajšel (S&D), písomne. – Schválenie pravidiel fungovania troch fondov EÚ, ktoré sú veľkým prínosom investícií aj na Slovensko, umožní všetkým sa ešte výraznejšie zamerať na boj proti klimatickým zmenám, ale aj na tvorbu nových pracovných miest a podporiť malé a stredné podniky, čo je veľmi dôležité najmä v čase nekončiacej sa pandémie koronavírusu. Teraz bude len na slovenskej vláde, aby ponúkané peniaze účinne a čo najrýchlejšie využila, čo ale predpokladá veľké zlepšenie implementačných kapacít. Slovensko má na nasledujúce roky totiž k dispozícii bezprecedentné množstvo peňazí z rozpočtu EÚ, ktoré treba efektívne investovať jednak do dobudovania základnej infraštruktúry, ako sú diaľnice, cesty, kanalizácie a vodovody, ale aj do sektorov zelenej a digitálnej ekonomiky, čo nás konečne posunie dopredu. Pozitívny vplyv týchto investícií musia v prvom rade pocítiť naši občania. Ak by slovenská vláda ponúkané finančné dotácie z EÚ nevyužila alebo by ich minula neefektívne, nielen že by tým prispela k mareniu pozitívneho obrazu EÚ v očiach našich občanov, ale dostala by Slovensko na perifériu vyspelej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR), na piśmie. – Polityka spójności jest ważnym instrumentem Unii Europejskiej służącym wyrównaniu różnic cywilizacyjnychspowodowanych rabunkową polityką komunistycznych reżimów. Cieszę się, że częścią tego parasola ochronnego jest mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. To istotna pomoc dla polskich regionów górniczych, które poniosą największe koszty transformacji energetyczno-gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że fundusze spójności nie rozwiążą wszystkich problemów.

Z ogromnym niepokojem śledzę radykalizację politycznych nastrojów, jeśli chodzi o tempo i zakres transformacji klimatycznej. Rozszerzenie systemu ETS na transport drogowy i budownictwo, stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, pogłoski o zakazie stosowania silników spalinowych po 2035 r. – to nie są ambitne cele, ale ryzykowne pomysły, które mogą doprowadzić do społeczno-gospodarczego kryzysu, które najmocniej uderzy w najbiedniejsze państwa Unii Europejskiej. Wtedy już nie pomoże polityka spójności. Dlatego apeluję o ostrożność i rozsądek. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że należy chronić klimat, ale zróbmy to w sposób racjonalny i realistyczny.

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Lutgen (PPE), par écrit. – Nous sommes arrivés à la conclusion de ces longues négociations sur la politique de cohésion pour la programmation 2021-2027. Nous savons tous que cette politique traduit sur le terrain la solidarité de l’Union européenne envers les Régions en développement ou en difficultés économiques. Il appartient maintenant aux États membres de présenter des programmes opérationnels pour mettre en œuvre les cinq objectifs stratégiques que nous soutenons. Dans ce cadre, je suis heureux que cette solidarité européenne s’applique particulièrement à la Province du Luxembourg en Belgique, ma région. Comme zone moins développée, elle va recevoir 54 millions € de la part du FEDER. A cet égard, j’aimerais que la Commission tienne compte de la situation sur le terrain. Elle doit pouvoir démontrer une certaine souplesse dans la répartition des fonds entre les objectifs stratégiques car les difficultés d’une région ne sont pas celles d’une autre. Par exemple, dans la Province du Luxembourg belge, ce sont les objectifs stratégiques 4 (Une Europe plus sociale) et 5 (une Europe plus proche du citoyen) qui méritent le plus d’attention. Évidemment, il appartiendra aux programmes opérationnels élaborés par la Wallonie de justifier cette demande de souplesse. Je vous remercie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Mituța (Renew), în scris. – Noua politică de coeziune pentru perioada 2021-2027 dispune o alocare de 372,5 miliarde de euro, din care România va putea accesa până la 30 de miliarde de euro, cea mai mare alocare de la aderare. Totodată, rata de cofinanțare europeană este de 85 % pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cum este cazul majorității regiunilor românești.

Regulile de accesare a fondurilor au fost simplificate pentru a elimina birocrația inutilă, însă sistemul de verificare va rămâne unul vigilent, pentru a ne asigura că banii ajung acolo unde este nevoie de ei. Astfel, alocarea financiară vine la pachet cu o serie de condiții privind respectarea statului de drept, a mediului înconjurător și a principiilor de inclusivitate și egalitate.

Este esențial ca acești bani să poată fi folosiți pentru proiecte cu valoare adăugată pentru comunități, iar accesarea lor să fie condiționată de respectarea statului de drept de către guvernele statelor membre. Pe lângă banii din planurile naționale de redresare și reziliență, fondurile de coeziune vor ajuta statele membre să treacă peste criza generată de pandemie și să investească în dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor publice, dar și în tranziția ecologică și digitală.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. – Politica de coeziune reprezintă un element central pentru reducerea decalajelor dintre statele membre și dezvoltarea sustenabilă a țărilor europene. În acest sens, Uniunea Europeană trebuie să accelereze procesul de implementare a politicii de coeziune și a fondurilor dedicate dezvoltării regionale în așa fel încât beneficiile acțiunii europene să se resimtă adecvat și rapid în zonele mai puțin dezvoltate.

Criza generată de pandemia de Covid-19 a accentuat din păcate multe dintre aceste decalaje conducând la un cerc vicios al sărăciei în multe dintre regiunile europene. În acest context, setarea clară a noilor instrumente de finanțare și corelarea lor cu celelalte mecanisme de sprijin european reprezintă o prioritate. Din păcate, sunt state membre UE, precum România, care, prin prisma lipsei de capacitate administrativă și a incoerenței guvernamentale, nu reușesc să acceseze fondurile disponibile și astfel nu recuperează suficient de rapid decalajele existente.

Parlamentul European rămâne un puternic susținător al politicii de coeziune și susține nevoia unor regulamente care reduc birocrația și rolul politicului și întăresc impactul fondurilor de coeziune la nivelul societății.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Kalbame šiandien apie Europos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą ateinantiems šešeriems metams, kas yra labai svarbu valstybėms narėms ir mūsų piliečiams. Tam, kad abu fondai būtų veiksmingi, jie turi būti naudojami atsižvelgiant į nacionalines, regionines ir vietos programas, ir jie turi tarnauti tam, kad būtų skatinama ekonominė ir socialinė sanglauda bei solidarumas tarp skirtingų ES regionų. Šias užduotis apsunkino neigiamas finansinių krizių poveikis, kuris, nepaisant mažėjančios nelygybės tarp valstybių narių, deja, pagilino teritorinę nelygybę, ypač matomą mažesnėse šalyse, tokiose kaip Lietuva. Todėl nei ES, nei nacionaliniai biudžetiniai įsipareigojimai, nei neigiamos COVID-19 pandemijos pasekmės neturi pakenkti pagrindiniam Sąjungos tikslui – sanglaudai. Lietuvai ir kitoms, taip vadinamoms naujosioms narėms, be investicijų į infrastruktūrą, reikia, kad ERPF pagalba būtų remiamos produktyvios investicijos ir investicijos, skirtos apsaugoti esamas darbo vietas ir kurti naujas darbo vietas, ypač mažiau apgyvendintuose ir kaimo regionuose. Dėl šios priežasties su nerimu sužinojau, kad ERPF ketina labiau remti projektus susijusius su miesto vietovėmis. Tai nėra labai gera idėja. Todėl pritariu papildomo punkto įtraukimui, kuriuo dėmesys būtų skiriamas nepalankioje padėtyje esantiems regionams ir vietovėms, ypač kaimo vietovėms. Šis sprendimas bus naudingas Lietuvai.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. – Atbalsts kohēzijas projektiem visā Eiropā var palīdzēt nodrošināt vienmērīgu un efektīvāku sadarbību starp dažādiem reģioniem un dalībvalstīm. Piemēram, veselības, ekonomikas un transporta nozarē. Šie līdzekļi jo īpaši ļaus atbalstīt Eiropas transporta tīklu, kā arī atbalstīt vairākveidu pārvadāšanu un sabiedriskā transporta izmantošanu. Viens no Eiropas Savienības identificētajiem prioritātes projektiem — Rail Baltica projekts — iegūs atbalstu ar Kohēzijas fonda starpniecību. Kopā ar dalībvalstu atbalstu šie projektu rezultāti darbosies gan Kohēzijas fonda, gan ERAF mērķu sasniegšanā, lai kopā ar dalībvalstu atbalstu šie projekta rezultāti veicinātu gan Kohēzijas fonda, gan ERAF mērķi padarīt savienotākas un izturīgākas Eiropas kopienas un reģionus.

 
Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika