Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 23. června 2021 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Sdělení předsednictví
 5.Schválení zápisů z předchozích zasedání
 6.Členství v politických skupinách
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 12.Plán práce
 13.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. června 2021 - Obnovení Maltského prohlášení a využití účinného mechanismu solidarity (rozprava)
 14.Budoucnost vztahů mezi EU a Švýcarskem (rozprava)
 15.Hlasování
 16.Budoucnost vztahů mezi EU a Švýcarskem (pokračování rozpravy)
 17.Společná ustanovení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027 - Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na období 2021–2027 - Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti na období 2021–2027 (rozprava)
 18.Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020 (rozprava)
 19.Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020 (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Oznámení výsledků hlasování
 22.Členství ve výborech a delegacích
 23.Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen (rozprava)
 24.Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (rozprava)
 25.Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi (rozprava)
 26.Účelnost, subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů (2017, 2018 a 2019) (krátké přednesení)
 27.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 28.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 29.Pořad jednání příštího zasedání
 30.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (649 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (649 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3398 kb)
Poslední aktualizace: 29. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí