Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2021 m. birželio 23 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 8.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 9.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 11.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)
 12.Darbų programa
 13.Pasirengimas 2021 m. birželio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Maltos deklaracijos atnaujinimas ir veiksmingo solidarumo mechanizmo taikymas (diskusijos)
 14.ES ir Šveicarijos santykių ateitis (diskusijos)
 15.Balsavimas
 16.ES ir Šveicarijos santykių ateitis (diskusijų tęsinys)
 17.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės 2021–2027 m. laikotarpiui - Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas 2021–2027 m. - Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 2021–2027 m. laikotarpiui (diskusijos)
 18.Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita (diskusijos)
 19.2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 23.Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata (diskusijos)
 24.Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimas (diskusijos)
 25.Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas) (diskusijos)
 26.Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. (trumpas pristatymas)
 27.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 28.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (649 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (649 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (3398 kb)
Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika