Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2021. gada 23. jūnijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 9.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība
 13.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2021. gada 24. un 25. jūnijā - Maltas deklarācijas darbības atsākšana un efektīva solidaritātes mehānisma izmantošana (debates)
 14.ES un Šveices turpmākās attiecības (debates)
 15.Balsošana
 16.ES un Šveices turpmākās attiecības (debašu turpināšana)
 17.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gadā - Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds 2021.–2027. gadā - Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un ārējās finansēšanas instrumentiem, 2021.–2027. gadā (debates)
 18.Komisijas 2020. gada ziņojums par tiesiskumu (debates)
 19.2019. un 2020. gada ziņojumi par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 20.Sēdes atsākšana
 21.Balsošanas rezultātu paziņošana
 22.Komiteju un delegāciju sastāvs
 23.Seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību stāvoklis Eiropas Savienībā sieviešu veselības kontekstā (debates)
 24.Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (debates)
 25.Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadiena (ICPD25) (Nairobi samits) (debates)
 26.Tiesību aktu normatīvā atbilstība, subsidiaritāte un proporcionalitāte — ziņojums par labāku likumdošanas procesu (2017., 2018. un 2019. gads) (īss izklāsts)
 27.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 28.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (649 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (649 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (3398 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 29. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika