Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 23 juni 2021 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Samenstelling fracties
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 juni 2021 - Hervatting van de Verklaring van Malta en het gebruik van een doeltreffend solidariteitsmechanisme (debat)
 14.De toekomstige betrekkingen tussen de EU en Zwitserland (debat)
 15.Stemming
 16.De toekomstige betrekkingen tussen de EU en Zwitserland (voortzetting van het debat)
 17.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het instrument voor grensbeheer en visa 2021-2027 - Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds - Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden 2021-2027 (debat)
 18.Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020 (debat)
 19.Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020 (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 22.Samenstelling commissies en delegaties
 23.De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen (debat)
 24.Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (debat)
 25.25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi) (debat)
 26.Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019 (korte presentatie)
 27.Stemverklaringen: zie notulen
 28.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (649 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (649 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3398 kb)
Laatst bijgewerkt op: 29 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid