Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 23 iunie 2021 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președinției
 4.Comunicarea Președinției
 5.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare
 6.Componența grupurilor politice
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 9.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Pregătirea reuniunii Consiliului European din perioada 24-25 iunie 2021 - Relansarea Declarației din Malta și utilizarea unui mecanism de solidaritate eficient (dezbatere)
 14.Viitorul relațiilor UE-Elveția (dezbatere)
 15.Sesiune de votare
 16.Viitorul relațiilor UE-Elveția (continuarea dezbaterii)
 17.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru gestionarea frontierelor și vize 2021-2027 - Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-2027 - Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (dezbatere)
 18.Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept (dezbatere)
 19.Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 20.Reluarea şedinţei
 21.Anunțarea rezultatelor votului
 22.Componența comisiilor și delegațiilor
 23.Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor (dezbatere)
 24.Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (dezbatere)
 25.Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi) (dezbatere)
 26.Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare (prezentare succintă)
 27.Explicații privind votul: consultați procesul-verbal
 28.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (649 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (649 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (3398 kb)
Ultima actualizare: 29 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate