Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 23. junij 2021 - BruseljPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sporočilo predsedujočega
 5.Sprejetje zapisnikov predhodnik sej
 6.Članstvo v političnih skupinah
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 9.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 11.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Razpored dela
 13.Priprava zasedanja Evropskega sveta 24. in 25. junija 2021 - Ponovni zagon izjave z Malte in uporaba učinkovitega solidarnostnega mehanizma (razprava)
 14.Prihodnost odnosov med EU in Švico (razprava)
 15.Glasovanje
 16.Prihodnost odnosov med EU in Švico (nadaljevanje razprave)
 17.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter finančna pravila zanje in za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizumsko politiko 2021–2027 - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 2021–2027 - Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in zunanji instrumenti financiranja 2021–2027 (razprava)
 18.Poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020 (razprava)
 19.Poročili o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020 (razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Razglasitev izidov glasovanja
 22.Sestava odborov in delegacij
 23.Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk (razprava)
 24.Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (razprava)
 25.25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v Nairobiju) (razprava)
 26.Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost – poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leta 2017, 2018 in 2019 (kratka predstavitev)
 27.Obrazložitve glasovanja: gl. zapisnik
 28.Popravki in namere glasovanj: glej zapisnik
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (649 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (649 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3398 kb)
Zadnja posodobitev: 29. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov