Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 5. juuli 2021 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 14.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne (arutelu)
 17.Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) (arutelu)
 18.Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (arutelu)
 19.Vana mandri vananemine ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimalused ja probleemid (arutelu)
 20.Avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kalandussektorile (lühiettekanne)
 21.Kodanikega peetavad dialoogid ja kodanike osalemine ELi otsustusprotsessis (lühiettekanne)
 22.COVID-19 kaubandusaspektid ja mõju (lühiettekanne)
 23.ELi ja NATO koostöö Atlandi-üleste suhete valdkonnas (lühiettekanne)
 24.Parlamendi kodukorra muutmine (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (384 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (384 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2294 kb)
Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika