Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 5. heinäkuuta 2021 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 14.Ehdotus unionin säädökseksi: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020 - Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2019 (keskustelu)
 17.Teknologiat, joita käytetään tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (tilapäinen poikkeus direktiivistä 2002/58/EY) (keskustelu)
 18.Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (keskustelu)
 19.Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 20.Merituulipuistojen ja muiden uusiutuvan energian järjestelmien vaikutus kalastusalaan (lyhyt esittely)
 21.Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon (lyhyt esittely)
 22.Covid-19-pandemian kauppaan liittyvät näkökohdat ja vaikutukset (lyhyt esittely)
 23.EU:n ja Naton yhteistyö transatlanttisten suhteiden puitteissa (lyhyt esittely)
 24.Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (384 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (384 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2294 kb)
Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö