Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2021. gada 5. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Pieprasījums atcelt imunitāti
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 14.Savienības tiesību akta priekšlikums (sk. protokolu)
 15.Darba kārtība
 16.2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām - 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (debates)
 17.Tehnoloģiju izmantošana, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē (pagaidu atkāpšanās no Direktīvas 2002/58/EK) (debates)
 18.Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds (debates)
 19.Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar politiku novecošanas jomā laikposmam pēc 2020. gada (debates)
 20.Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekme uz zvejniecības nozari (īss izklāsts)
 21.Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā (īss izklāsts)
 22.Covid-19 sekas tirdzniecības jomā un aspekti, kas saistīti ar tirdzniecību (īss izklāsts)
 23.ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā (īss izklāsts)
 24.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā (īss izklāsts)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (384 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (384 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2294 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 1. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika