Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 5 juli 2021 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering: zie notulen
 14.Voorstel voor een besluit van de Unie: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarlijks verslag 2020 - Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019 (debat)
 17.Gebruik van technologieën voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (tijdelijke afwijking van Richtlijn 2002/58/EG) (debat)
 18.Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (debat)
 19.Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020 (debat)
 20.De gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie (korte presentatie)
 21.Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU (korte presentatie)
 22.Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 (korte presentatie)
 23.Samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen (korte presentatie)
 24.Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (384 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (384 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2294 kb)
Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid