Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 5. júla 2021 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Žiadosť o zbavenie imunity
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 14.Návrh aktu Únie: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 - Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 (rozprava)
 17.Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) (rozprava)
 18.Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (rozprava)
 19.Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020 (rozprava)
 20.Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu (stručná prezentácia)
 21.Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ (stručná prezentácia)
 22.Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)
 23.Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov (stručná prezentácia)
 24.Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (384 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (384 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2294 kb)
Posledná úprava: 1. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia