Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
XML 93k
Torek, 6. julij 2021 - Strasbourg Pregledana izdaja

4. Instrument za povezovanje Evrope - Racionalizacija ukrepov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja - Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Il-President. – Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa d-dibattitu konġunt dwar:

- ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD)) (rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu u Dominique Riquet (A9-0219/2021)

- ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-network trans-Ewropew tat-trasport (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD)) (rapporteur: Dominique Riquet (A9-0223/2021), u

- ir-rapport ta' Izaskun Bilbao Barandica, f'isem il- Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar Sikurezza u sinjalar ferrovjarji: Valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-użu tal-ERTMS (2019/2191(INI)) (A9-0181/2021).

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat ja yhteisesittelijät, kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä tämän tärkeän asetuksen voimaansaattamiseksi. Meillä on todella monen vuoden neuvottelut tässä takana, ja olen hyvin iloinen siitä, että nyt voimme tällä viikolla lopullisesti vahvistaa tämän Verkkojen Eurooppa -asetuksen, jolla tullaan seuraavan seitsemän vuoden aikana rahoittamaan yli 30 miljardilla eurolla tärkeitä rajatylittäviä infrastruktuurihankkeita sekä liikenteen ja energian että digitalisaation alalla. Tällä on erittäin tärkeä merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja sisämarkkinoiden toiminnalle, että meillä on moderni, nopea infrastruktuuri, joka yhdistää Euroopan sisämarkkinat ja vahvistaa meidän teollisuuttamme ja yhteiskuntien toimintakykyä.

Euroopan unionille tulevina vuosina kaikkein merkittävimmät sektorit tulevat olemaan nimenomaan vihreän kehityksen ohjelman ja digitalisaation vauhdittaminen eli se, että Eurooppa pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa tietenkin todella isoja uudistuksia ja investointeja sekä teollisuuteen että yhteiskunnille. Tässä moderni, tehokas infrastruktuuri on aivan avainasemassa samoin kuin digitalisaation vauhdittamisessa. Jos haluamme, että teollisuus ja yhteiskuntamme ovat kilpailukykyisiä ja toisaalta kaikilla yrityksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, se tarkoittaa sitä, että kaikkialla Euroopassa tarvitaan investointeja tälle alalle. Komissiohan on arvioinut, että nyt pitäisi investoida peräti 280 miljardia euroa vuodessa, että vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan ja tässä osaltaan Verkkojen Eurooppa -väline ja sen tuoma lisäarvo voi auttaa näiden investointien käyntiin saattamisessa.

Erittäin iso uudistus tietenkin tämän ohjelman osalta on se, että nyt vähintään 60 prosenttia kaikista investoinneista tullaan suuntaamaan sellaiseen infrastruktuuriin, joka nimenomaan tulee vähentämään päästöjä tulevaisuudessa, eli tämä liittyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseen hyvin vahvasti. Energia on keskeisessä osassa tulevallakin kaudella. On tärkeää, että pystymme yhdistämään eurooppalaiset energiaverkot, että meillä energia kulkee jäsenvaltiosta toiseen, eikä mikään maa ole riippuvainen yksinomaisesta energialähteestä. Meillä on määritelty erikseen tärkeimmät Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat projektit, mutta tämän lisäksi nyt uutena elementtinä tästä ohjelmasta rahoitetaan myös rajatylittäviä uusiutuvan energian hankkeita. Se on tässä uusi elementti.

Samoin digitalisaation osalta ohjelmasta tullaan rahoittamaan nopeaa, modernia verkkoa kaikkialla Euroopassa. Erityisenä painopisteenä ovat muun muassa 5G-käytävät samoin kuin erilaisten supertietokoneiden edellyttämät hyvin nopeat yhteydet ja toisaalta myös rajatylittävät kaapeliyhteydet. Investointeja tällä alalla tarvitaan myös satojen miljoonien eurojen edestä tulevina vuosina, jotta Eurooppa pysyisi kilpailukykyisenä digitaalisessa taloudessa.

Liikenteen hankkeista kollegani liikennevaliokunnasta tulevat avaamaan tätä tarkemmin, mutta itse olen erityisen iloinen siitä, että raideinvestoinnit ovat nyt isona painopistealueena, koska se myös tulee edistämään sekä nopeaa ja turvallista liikennettä ympäri Eurooppaa että tietenkin myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. Todella merkittävässä roolissa tässä ovat kestävän liikenteen ratkaisut kaikkialla Euroopassa ja niiden tukeminen.

Erityisenä painopisteenä seuraavina vuosina tulee olemaan synergiahyötyjen saavuttaminen, eli tavoitteemme on, että nyt kun Euroopassa investoidaan uuteen, moderniin ja nopeaan infrastruktuuriin, entistä enemmän pystymme yhdistämään liikenneverkkoja, digitaalisia verkkoja ja energiaverkkoja, muun muassa niin, että meillä on vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa kaikkien tärkeimpien liikennekäytävien varrella ja meillä on hyvin nopeat digitaaliset yhteydet kaikkien merkittävien liikennekäytävien varrella. Tämä tulee nimenomaan edistämään sitä, että meillä on tehokkaat, toimivat ja modernit sisämarkkinat, jotka auttavat meidän yrityksiämme ja teollisuuttamme pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa, mutta toisaalta se auttaa myös siinä, että Eurooppa pystyy tulevaisuudessa saavuttamaan nuo hyvin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka olemme asettaneet.

Se täytyy vielä todeta, että samalla kun nyt voimme iloita siitä, että monen vuoden neuvotteluprosessi on tässä takana ja olemme saavuttaneet yhteisymmärryksen neuvoston kanssa ja parlamentin kantojen kesken, budjetti, joka tässä saavutettiin – yli 30 miljardia euroa –on toki merkittävä budjetti, mutta kyllä parlamentti olisi nähnyt tärkeänä sen, että olisimme investoineet vieläkin enemmän digitaalisiin verkkoihin, vieläkin enemmän liikenneinfraan samoin kuin energiainfrastruktuuriin. Nämä ovat todella keskeisiä asioita Euroopan kilpailukyvyn kannalta, ja on harmillista, että neuvosto ei ollut valmis lisäämään rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineeseen tämän enempää.

Nyt toivottavaa tietenkin on, että kun jäsenvaltiot ovat saaneet erittäin merkittävän potin elpymisrahastosta, jäsenvaltiot myös suuntaisivat nyt varoja sellaisiin infrahankkeisiin, jotka tuottavat aitoa eurooppalaista lisäarvoa ja ovat rajatylittäviä hankkeita, koska on aivan selvää, että Euroopan talouden, menestyksen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta tarvitaan investointeja infrastruktuuriin.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, Raportor. – Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, mă bucur că astăzi am ajuns în situația de a vota acest regulament. Cred că foarte important, în opinia mea, este regulamentul care stabilește, până la urmă, politica de transport a Uniunii pe lângă, bineînțeles, capitolele de digital și de energie.

Este al doilea regulament în acest sens. Vreau să vă reamintesc că în 2011, Comisia a propus 50 de miliarde pentru această facilitate de conectare a Europei. Nici atunci nu s-a reușit să avem 50 de miliarde. Acum avem doar 33 de miliarde, deci dacă în 2011 Comisia a considerat că e nevoie de 50 de miliarde, vă dați seama că acum acești bani, acest buget, nu este cel suficient.

Să sperăm că el va fi cheltuit eficient. Avem un slogan, „Shift2Rail”, pe care dorim să-l îndeplinim până în 2030. Eu cred că dacă vrem să-l îndeplinim trebuie să avem „rail”, trebuie să avem cale ferată, iar în acest moment, în opinia mea, în Uniunea Europeană nu există o cale ferată, un sistem de cale ferată la nivelul cerut pentru transferul dinspre drum și dinspre rutier și dinspre aer spre cale ferată.

Statele membre, după cum vedeți și în buget, au, după părerea mea, un discurs paralel. Se vrea decarbonizare dar, în același timp, nu se vrea să se asigure bugetul necesar pentru acest lucru. Vă reamintesc că fără buget, fără bani, fără investiții din celelalte fonduri europene, nu vom ajunge în 2030 să avem îndeplinită această țintă.

Pe de altă parte, cred că mai este nevoie, pe lângă cheltuirea eficientă a banilor, și de o guvernare europeană în acest sistem, în acest mod de transport. Avem nevoie de standardizare, avem nevoie de interoperabilitate și s-a văzut că în modul în care este gestionată calea ferată în acest moment, nu se poate ajunge la această situație pe cale ferată.

Vrem trenuri de noapte, însă trebuie să schimbi locomotiva, să schimbi conductorii, nu ai regulamente armonizate între statele membre. Deci trebuie făcut foarte mult. Deci eu pledez pentru o guvernare europeană pentru a putea armoniza, în primul rând, toate regulile din acest mod de transport și, în al doilea rând, pentru a îndrepta, direcționa investițiile acolo unde sunt necesare. Și acest lucru aștept de la Comisie.

Am depus un proiect-pilot în acest sens. Nu știu dacă am răspunsul cuvenit de la Comisie. Se pare că nu, însă repet, dacă vrem să punem în aplicare sloganurile pe care le avem, trebuie să avem o gestionare la nivel european. Grupul PPE va vota în favoarea acestui regulament. Mulțumesc colegilor din Parlament, raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat. Mulțumesc, bineînțeles, coraportorilor, pentru că am fost o echipă foarte unită și mulțumesc și Comisiei Europene pentru că a ajutat în unele situații foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, rapporteur. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Adina, chers collègues, notre assemblée va se prononcer au cours de cette plénière sur plusieurs textes, mais deux d’entre eux – le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et le RTE-T – sont de première importance pour les infrastructures, a fortiori dans le contexte nécessaire de notre relance. Je tiens à remercier les corapporteurs, Mme Virkkunen et M. Marinescu, pour l’excellent travail et la collaboration, ainsi que tous les rapporteurs fictifs et les collaborateurs qui ont contribué au texte de ces deux rapports, dont je suis aussi rapporteur.

C’est une évidence qui doit être répétée encore et encore: que ce soit dans le domaine des transports, de l’énergie ou du numérique, des infrastructures performantes sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur, au renforcement de la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union, à l’émergence de notre autonomie stratégique et à la réalisation du pacte vert. Ce d’autant plus que nos concurrents internationaux investissent considérablement dans leurs infrastructures: la Chine à marche forcée depuis 30 ans et les États-Unis récemment, en décidant de consacrer 1 000 milliards de dollars à leurs infrastructures.

Pour répondre à ses ambitions environnementales et garder son rang dans la compétition mondiale, l’Europe fait face à deux grandes difficultés. L’une est financière et budgétaire, si l’on peut dire, dans un contexte contraint où nombre d’États membres ont fait le choix de budgets de fonctionnement, souvent au détriment de l’investissement public. Cette tendance s’est accentuée avec les crises financières de 2008 et de 2012 et sera encore aggravée par la crise sanitaire que nous connaissons. La seconde difficulté est d’ordre réglementaire et non plus budgétaire. Toutes les exigences – légitimes: exigences environnementales, techniques, citoyennes, démocratiques – complexifient les demandes et les autorisations pour les grands projets, les rendant plus incertains et plus vulnérables. Certes, nous édictons – avec un enthousiasme auquel je m’associe – des normes ambitieuses, des transitions nécessaires, des restrictions rigoureuses, mais elles nécessiteront un effort considérable d’adaptation, non seulement de nos comportements, mais aussi des moyens requis pour la transformation de notre monde. En cela, chacun de ces rapports constitue une réponse à ces handicaps financiers et administratifs afin de faire de nos ambitions une réalité.

S’agissant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, dont mes deux corapporteurs ont largement parlé, bien sûr, comme beaucoup, je regrette une enveloppe de seulement 33 milliards qui reste insuffisante au regard de nos besoins. Mais au-delà de la dotation, c’est aussi la gouvernance de ce fonds qu’il s’agissait de préserver, tant le MIE précédent a permis de soutenir de grands projets d’infrastructures et a été décisif à l’échelle européenne. Ces projets n’auraient sans doute pas, pour un certain nombre d’entre eux, pu voir le jour sans notre intervention.

Les critères d’affectation des crédits et la gouvernance centralisée permettent d’opérer une gestion de ces fonds en ligne avec nos ambitions politiques et climatiques. La capacité de réaliser des infrastructures de transport, numériques ou énergétiques est une condition indispensable au succès de notre pacte vert.

Au-delà des contraintes financières, les investissements sont également pénalisés par la complexité et la multiplicité croissante des études et des consultations nécessaires pour la mise en œuvre des projets. Je ne nie pas leur nécessité, mais leur inflation a transformé la conduite des projets en course d’obstacles sans fin pour les opérateurs qui, souvent, se découragent. Il faut désormais plus de dix ans pour mener à bien un grand projet d’infrastructure de transport en Europe, sans mentionner l’augmentation des coûts qui va de pair. À l’heure de la relance économique et devant la nécessité d’accélérer la transition écologique, ces délais et ces difficultés sont tout bonnement inacceptables.

Contre cet état de fait, le rapport «SMART TEN-T» – qui est finalement connexe au rapport sur l’investissement, c’est-à-dire celui sur le MIE –, bien qu’en apparence très technique, contribue significativement à apporter plus de lisibilité aux porteurs de projet dans leurs démarches et à accélérer les procédures. Pour ce faire, il sera mis en place dans chaque État membre un guichet unique qui centralisera l’ensemble des autorisations et des procédures nécessaires et sera un point de contact avec toutes les autres autorités impliquées dans les démarches administratives. Une durée maximale de quatre ans, là où souvent dix ans sont nécessaires, est instaurée pour ces procédures, avec des prolongations limitées. Pour les projets transfrontaliers, enfin, une autorité commune peut être créée ou bien, à défaut, l’instauration d’un calendrier commun entre deux entités d’États membres et un droit applicable unique.

En bref, chers collègues, le but de ces deux textes est d’être plus efficaces, plus verts, plus rapides, de mettre en pratique une véritable transition vertueuse qui apporte une aide financière et technique face aux difficultés de terrain rencontrées par les opérateurs et les porteurs de projet.

Nous ne pouvons pas être simplement un facteur de contrôle, de limitation des activités non désirables et nuisibles, mais nous devons aussi être un accompagnateur et un facilitateur des réponses opérationnelles et vertueuses, sur le plan à la fois économique et environnemental. Nous devons redoubler d’efforts. Le temps presse. L’Europe ne peut plus se permettre de faire du surplace quand ses concurrents avancent à marche forcée.

Trop de grands projets accusent trop de retard en Europe. La relance économique, la transition environnementale, la vitalité de nos territoires nous obligent à augmenter, à accélérer nos investissements. Assurer la compétitivité européenne de demain et engager dès aujourd’hui la transition environnementale ne sont pas deux objectifs irréconciliables. Ils sont au contraire la clé de notre avenir. Camus, qui a été un prix Nobel de littérature, disait: la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. Alors, investissons! Dans le ferroviaire, le maritime, les énergies renouvelables, le numérique, mais investissons! Le présent et l’avenir l’exigent.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, ponente. – Señor presidente, señora comisaria, creo que la mejor manera en la que podemos celebrar el Año Europeo del Ferrocarril es dando curso a debates e iniciativas como las que agrupa este debate conjunto. Es un paso más para acabar con la fragmentación del espacio ferroviario europeo, un problema que impide a este medio de transporte aportar todas sus virtudes a la movilidad europea. Una movilidad que queremos convertir, en una década, en un sistema integrado e inteligente que supere la filosofía de gestión por modos, llamado a reducir costes logísticos y, en consecuencia, aportar competitividad a nuestra economía. Un sistema que reducirá la saturación y que necesita el ferrocarril como pieza clave para cumplir los objetivos climáticos.

Estamos trabajando hace décadas para acabar con la fragmentación del espacio ferroviario eliminando problemas de infraestructuras, el gran objetivo de las RTE-T, estableciendo mecanismos de financiación con el MCE y allanando problemas normativos que ahora convierten en más que una aventura el emprendimiento privado en este sector. A eso hemos dedicado hasta cuatro paquetes de normas sobre el ferrocarril, cuya plena aplicación aprovecho para volver a reivindicar.

Una de las piezas de este proceso es desplegar en plazo el sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario —ERTMS, por sus siglas en inglés— en toda la red prioritaria de ferrocarriles europeos. Este es un paso decisivo para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas ferroviarios nacionales. Va a permitir aumentar la velocidad de los trenes, optimizar el uso de las infraestructuras incrementando su capacidad hasta un 30 % y abaratar los costes de adquisición y mantenimiento de los sistemas de señalización.

Según la metodología de seguimiento climático de la Unión, el despliegue del ERTMS representa una contribución del 40 % a los objetivos climáticos y ambientales y conecta además con el apoyo al proceso general de digitalización de la economía de la Unión. Por ello, las inversiones relacionadas con este proceso deben ser una de las prioridades de los planes estatales de recuperación y resiliencia.

En este informe abogamos por una estrategia europea para acelerar la sustitución de los sistemas nacionales por el europeo. Pedimos que los planes nacionales de ejecución del despliegue se ajusten a objetivos vinculantes a nivel de la Unión. Queremos que no se aprueben excepciones a la instalación del ERTMS en los vehículos nuevos y racionalizar los procedimientos de autorización. Vamos a tratar de limitar duplicidades mediante un registro transparente de prototipos que cuenten con financiación y planteamos un modelo común de licitación pública para mejorar la contratación para trabajos relacionados con este despliegue.

Igualmente, reivindicamos una propuesta legislativa que establezca una estrategia industrial para el ERTMS. Las partes implicadas la consideran imprescindible para incrementar nuestra capacidad, disponer de un presupuesto estable y predecible y apoyar la formación de personal cualificado y la proliferación de talleres de readaptación.

Agradezco su trabajo, sinceridad y contribuciones a todas las personas que se han implicado en la redacción de este informe. Hemos trabajado con todos los operadores implicados y hemos tratado de combinar el rigor técnico a que obliga el tema con la inteligencia emocional que necesita la situación para poder mejorar. El despliegue del ERTMS lleva retraso, sí, pero no nos hemos detenido en los jugosos titulares que pudiera producir la simple fustigación. Para elaborar estas recomendaciones hemos preferido compartir la visión, las expectativas, las propuestas y también los sentimientos de todos los agentes implicados y prevenir el efecto paralizador que los miedos y recelos ocasionan en los empeños colectivos. El despliegue del ERTMS lo es y necesita mucho más que un intercambio de reproches. Integrando acción, conocimiento y emoción espero que en vez de un brindis al sol hayamos conseguido una colección compartida de soluciones prácticas y realistas para poder construir la confianza que se necesita para trabajar todos a una. Ese es el objetivo y el camino para conseguir que el ERTMS esté desplegado en el año 2030 en toda la red básica y en el año 2040 en toda la red global.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, it’s wonderful for me to be back here with you, especially on a discussion on Connecting Europe. As Transport Commissioner, I see strengthening the connection between countries, regions and people as being my main mission. Of course, we need to do this sustainably, safely and intelligently and align with the goals of the European Green Deal. The priority remains connecting Europe in line with these principles.

The trans—European networks represent the physical connections between our countries – the transport, energy and digital connections. Where we have physical links, economic, social and emotional links always follow. This makes the trans—European networks vital for our single market, but also the integration at the heart of the European project. With the Connecting Europe Facility (CEF) we have a tool to future—proof our trans—European networks for transport, energy and digital. CEF II, which you are endorsing today, will support the goals of the European Green Deal and our sustainable and smart mobility strategy with at least 60% of funding allocated to actions supporting the EU’s climate objectives.

For transport, the focus is on completing the TEN—T core network by 2030 and the wider network by 2050, but CEF is also supporting the large—scale deployment of the infrastructure for alternative fuels. We will also be making the network fit for the digital revolution, crisis—proof and resilient to climate change. Safe and secure parking areas, and improvements on road safety in cohesion countries will also be supported. Last but not least, we will back projects that facilitate civilian defence, dual use of our TEN—T infrastructure.

For energy, CEF supports the development of priority cross—border energy infrastructure projects as part of the TEN—E networks, further integration of the internal energy market and interoperability between networks across borders. It also includes a new window for cross—border projects in the field of renewable energy to support renewable projects, and for digital CEF supports the deployment of state—of—the art digital networks and 5G systems. The pandemic and the accompanying demand for secure internet connections and higher capacity has underlined the importance of continued network investment.

I would like to thank the European Parliament, and in particular the rapporteurs Mr Marinescu, Mr Riquet and Ms Virkkunen for their constructive and dedicated work throughout the legislative process and their continued support for the CEF Programme. Once we have agreement on CEF II Regulation we will be able to start work first by approving work programmes for each sector, then by publishing the first call for proposals in September.

About the TEN—T streamlining, today you will also adopt our proposal on streamlining the processes involved in advancing the TEN—T. The smoother the process, the faster we will have the full network in place, the earlier the citizens will benefit from investment, including those coming from the CEF. Investing in TEN—T infrastructure projects involves environmental assessments, land—use approvals, public procurement, state aid procedures and other authorisations and permits. The complexity involved, the different procedures across Member States, often cause delays to TEN—T projects, in particular of transboundary nature. This in turn means cost overruns which is off—putting for private investments. Simply, shortening permit procedures could have an impact, including ultimately on how efficiently public money is spent.

This is the aim of our proposal. As we move steadily out of the COVID—19 pandemic, it is no exaggeration to say that the adoption of this legislation will also aid economic recovery in Europe. With faster and clearer permit procedures we will make better use of the time and money invested in the TEN—T network. It is also essential that the investment of public money benefits all EU citizens’ health, the importance being to ensure accessibility for persons with disabilities and older persons in transport infrastructures, infrastructure projects.

Transport infrastructure projects will always be subject to contingencies. However, the Streamlining Directive, which is the first of its kind in the transport sector, sets the framework for the future, and I thank the rapporteur Mr Riquet for his work on the file.

I would like also to say a few words on ERTMS as I know that you will also be discussing Ms Bilbao Barandica’s report on this today. My thanks to Ms Bilbao Barandica for the initiative. It really must remain a central pillar in Europe’s transport mix. If more people choose rail we will be on track to meet our emissions targets. But to win over passengers and freight, rail must do better. Improving rail performance is what ERTMS, and more broadly the digitalisation of rail, is all about. High—level ERTMS is the fastest and cheapest way to add capacity to the network.

To address some of the points raised in the report, in the short term I would hope that Member States live up to their deployment commitments but it is both deployment of ERTMS at level two or above and the removal of class B systems that will take us beyond this complex expensive transition phase to a simpler, cheaper more uniform system. The Commission has tools to influence this and will use them, but delivery trackside and on board trains is the key to success.

On funding, the responsibility is shared. The EU has funded ERTMS with around 4 billion since 2007, and more will certainly follow, but the deployment for just the core network corridors and vehicles costing around 15 billion between now and 2030, EU funding alone will not be enough. We will also need Member States, the European Investment Bank and other support.

As we move forward I’m confident that having the European Railway Agency, as the ERTMS System Authority, will mean improvements in ERTMS deployment. Next year we will present a revision package for technical specification for interoperability, setting out the regulatory framework for further improvements. In the longer term I look forward to the migration to radio—based L2 or L3 ERTMS for greater technical and operational harmonisation. I hope to see Europe’s rail joint undertaking coordinating this, taking us towards a genuine European rail traffic management system.

To summarise, the Commission shares the goals set out in Ms Bilbao Barandica’s report and broadly the same diagnosis of how to support ERTMS deployment. So ladies and gentlemen, thank you for your time. I’m looking forward to further comments coming from you and to continuous cooperation on this topic.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to join my colleagues, Ms Virkkunen, Mr Marinescu, Mr Riquet and Ms Bilbao Barandica, in special congratulations and appreciation for Commissioner Adina Vălean and her team.

The Connecting Europe Facility (CEF) will be a key EU funding instrument that promotes growth, jobs and competitiveness through targeted investment in infrastructure. Particularly important now while mainstreaming Green Deal ambitions for 2030 and aiming for climate neutrality by 2050, the CEF will seek to better integrate the transport, energy and digital sectors.

CEF for Transport focuses on decarbonisation and making transport connected, multimodal, sustainable, inclusive, safe and secure. We need projects on building missing cross-border links and removing bottlenecks along main trans-European transport corridors, and we need to better connect the Union from west to east and from south to north.

CEF for Energy contributes to the transition towards clean energy and the completion of the energy union. It will aim to make EU energy systems more interconnected, smarter and digitalised. We need CEF for Energy to focus more on cross-border energy projects and, as Commissioner Vălean has just mentioned, it will promote the interoperability of networks and a better integration of the internal energy market.

Finally, CEF for Digital aims to improve digital connectivity by creating very high capacity broadband networks, better digital services and 5G networks along important transport axes.

 
  
MPphoto
 

  Isabel García Muñoz, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, comisaria Vălean, me alegra que por fin podamos aprobar definitivamente el nuevo Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027.

Han sido meses de mucho trabajo, duras negociaciones, y me gustaría felicitar a los ponentes por el buen resultado obtenido. El próximo MCE continuará impulsando la inversión en infraestructuras sostenibles y la descarbonización del transporte, creando valor añadido europeo y reforzando la cohesión socioeconómica y territorial de la Unión.

El Pacto Verde Europeo exige una movilidad más sostenible, inteligente y resiliente, y hemos conseguido que este nuevo MCE responda a estas necesidades y sea marcadamente verde, al destinar el 60 % del presupuesto a proyectos que favorezcan los objetivos climáticos de la Unión y al priorizar modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril, las vías navegables y las autopistas del mar.

La financiación del transporte en los próximos siete años ayudará a mejorar la movilidad de los europeos, haciéndola más segura, innovadora y accesible para todos, incluidos los pasajeros con movilidad reducida. También favorecerá la multimodalidad, reforzando la conexión con los puertos y aeropuertos. Al mismo tiempo, mejorará también la eficiencia del transporte de mercancías por ferrocarril, haciendo especial hincapié en los nodos urbanos, cuellos de botella, enlaces pendientes y proyectos transfronterizos.

Como se pueden imaginar, este acuerdo supone una oportunidad para avanzar en el desarrollo de las redes y los corredores transeuropeos, como el atlántico y el mediterráneo, que recorren España, y un importante impulso socioeconómico para nuestras regiones, como la mía ⸺Aragón⸺, con el paso del corredor cantábrico-mediterráneo.

Por otro lado, el acuerdo sobre las «RTE-T inteligentes», que también aprobamos en este Pleno, ayudará a acelerar la ejecución de la red, gracias a una mayor claridad y simplicidad en los procedimientos de autorización y contratación pública, de especial importancia para los proyectos transfronterizos. Esto proporcionará seguridad jurídica a los promotores y, por tanto, será también un mecanismo de atracción de inversión privada esencial.

Por último, el nuevo MCE hará hincapié en las sinergias entre los sectores del transporte, de la energía y el digital, lo que promoverá un esfuerzo intersectorial más eficiente en ámbitos como la movilidad conectada y automatizada y los combustibles alternativos, y beneficiará a toda la ciudadanía europea.

 
  
MPphoto
 

  Morten Petersen, for Renew-Gruppen. – Hr. formand! Den såkaldte Connection Europe-facilitet er et virkelig vigtigt og konkret redskab i vores grønne omstilling. Lige så vel som de såkaldte transeuropæiske energinet er afgørende for EU's ambitioner om et egentligt fossilfrit samfund. Vi skal have mere grøn strøm, og vi skal have mere grøn strøm til at flyde over landegrænserne. Når det eksempelvis blæser på Nordsøen og vindmøllerne snurrer, så skal den strøm jo kunne fragtes ud over hele Europa, ud over landegrænser, og det gør vi simpelthen ikke godt nok i dag. Vi har ikke et reelt indre marked for energi, og det skal vi have. Det Internationale Energiagentur mindede os for blot kort tid siden om, at der skal mere samarbejde til på tværs af landegrænser, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringer. Jeg synes, vi har grund til at være glade i dag. CEF'en og TEN-E er helt afgørende instrumenter i den grønne omstilling. Det sikrer mere sektor kobling, mere integration, mere konkurrence. Jeg er glad for, at vi har forhandlet det her på plads, så vi kan få endnu mere skub på den grønne omstilling.

 
  
MPphoto
 

  Ciarán Cuffe, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, Commissioner, the problem with this file is that while the planet is burning, we’re building car parks. We must do better. The Connecting Europe facility will connect the EU’s energy, transport and digital networks. In the area of transport, it must be used exclusively for sustainable mobility, allowing people and goods to move freely without harming people or planet.

And in recent days, we’ve seen extreme heat in Pakistan, record temperatures in Canada, with hundreds dying. Is this the beginning of irreversible climate change? We must err on the side of caution.

Political groups claim the European deal, the Green Deal, will save us, yet the Connecting Europe Facility, it predates the European Green Deal and it doesn’t align with it. The legislative safeguards on infrastructure are insufficient. They undermine our climate goals.

Decarbonisation – it’s not even a specified objective. There’s a major carbon lock-in with the risk that these transport and energy projects that last for decades The ‘do no significant harm principle’, it would have helped the worst excesses, but it was rejected by the negotiators. Yet it is enshrined in other funding instruments like the MFF. So why exclude the Connecting Europe facility?

This week, we saw the Gulf of Mexico on fire from a gas leak. We saw a mushroom cloud over an oil refinery in Romania. We can and we must do better. So instead of funding more gas, airports, motorways and the military, let’s prioritise rail, waterways and public transport.

By tabling a rejection amendment within the Greens group, we are asking negotiators to reconvene and update the CEF with key provisions, including the ‘do no significant harm principle’. EU funding needs to align with the ‘not harm’ and ‘not harm our environmental goals’.

 
  
MPphoto
 

  Roman Haider, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, sehr geschätzte Damen und Herren! Gerade die Corona—Krise hat uns ja allen die besondere Bedeutung eines leistungsfähigen, modernen, umweltfreundlichen und auch gesamteuropäischen Verkehrsnetzes vor Augen geführt. Ich bin zwar generell ein Kritiker dieser permanenten Kompetenzanmaßung durch die EU, die auch dem Subsidiaritätsprinzip widerspricht, im Bereich der überregionalen Verkehrspolitik ist aber eine intensive Zusammenarbeit der europäischen Staaten doch von ganz entscheidender Bedeutung.

Aber gerade diese Zusammenarbeit erweist sich leider bisher sehr oft als sehr problematisch. Das hat auch etwa der Bericht des EU—Rechnungshofs aus dem letzten Jahr zum Brennerbasistunnel sehr deutlich gezeigt. Der Brennerbasistunnel ist ein Paradebeispiel dafür, wie Zusammenarbeit nicht funktioniert: völlig mangelhafte Koordinierung, fehlende Zulaufstrecken, ungenügende Bahnhöfe und vor allem enorme bürokratische Hürden verzögern die Inbetriebnahme dieser Strecke immer weiter, und sie stellen auch die Wirtschaftlichkeit in Frage.

Die neue Richtlinie enthält jetzt doch einige positive Ansätze, insbesondere im Bereich zwischenstaatliche Zusammenarbeit und bürokratische Hürden. Ich hoffe deswegen, dass die neue Richtlinie zu einer deutlichen Verbesserung für kommende überregionale Verkehrsprojekte führt. Und aus diesen Gründen werde ich den Berichten auch zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Wielce Szanowna Pani Komisarz! Ukończenie transzy europejskiej sieci transportowej to zadanie o znaczeniu cywilizacyjnym, które będzie miało kluczowy wpływ na rozwój Europy w kolejnych dekadach. Bez nowoczesnego systemu komunikacji drogowej, kolejowej i śródlądowej łączącego wszystkie państwa członkowskie nie można zbudować skutecznego i efektywnego wspólnego rynku. Instrument „Łącząc Europę” odegra w tym procesie kluczową rolę. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda się w pełni wykorzystać możliwości regionów, które nie były do tej pory uwzględnione w sieci bazowej. Jednym z nich jest województwo kujawsko-pomorskie w Polsce. Bydgoszcz już dzisiaj jest gotowa, żeby w ramach rewizji sieci TEN-T stać się ważnym węzłem transportowym w ramach korytarza Bałtyk–Adriatyk. Również Toruń ma wszystkie atuty węzła intermodalnego, takie jak port rzeczny czy bliskość kluczowych linii kolejowych i dróg, aby odgrywać ważną rolę w pracach Komisji. Polecam więc te dwa miasta.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira, em nome do Grupo The Left. – Senhor Presidente, o Mecanismo Interligar a Europa 2.0 é, no fundamental, a versão revista e atualizada de um instrumento que prossegue as estratégias políticas de sempre da União Europeia. A privatização de serviços públicos, transportes, energéticos, e de comunicações, o desinvestimento nos equipamentos e infraestruturas, a degradação e o encarecimento do serviço prestado às populações e a precarização das relações laborais são a marca d'água deste mecanismo.

Além disso, este mecanismo reforça o valor financeiro destinado à dupla mobilização, ou seja, financia e facilita a livre e rápida circulação de tropas e equipamento militar dentro e fora da União Europeia.

Consideramos que as verbas alocadas ao Mecanismo Interligar a Europa deveriam servir a coesão e o desenvolvimento de infraestruturas civis e contribuir para a melhoria de serviços públicos de qualidade para todos, permitindo a países como Portugal a prossecução de políticas públicas que sirvam as necessidades das populações e o desenvolvimento do país.

 
  
MPphoto
 

  Mario Furore (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria, i cittadini europei chiedono trasporti efficienti, veloci e sostenibili. È questa la strada per collegare l'Europa ed è su questi obiettivi che i 30 miliardi che l'Unione europea stanzia devono essere spesi.

Ci sono però molte luci e anche ombre. Sono positivi gli investimenti sulla digitalizzazione e il rafforzamento dei corridoi che dal Nord Europa portano al Sud Italia, ma avremmo voluto una maggiore ambizione sulla decarbonizzazione delle reti energetiche chiudendo la porta al gas e aprendola alle rinnovabili.

Inoltre, mi chiedo come mai il Parlamento europeo continui a ignorare le critiche della Corte dei conti europea al progetto TAV Torino-Lione, sui ritardi vergognosi, sulle previsioni di traffico gonfiate e le conseguenze dannose sull'ambiente. Il finanziamento di quest'opera, incluso nell'accordo che votiamo oggi, è un autogol che non può lasciarci indifferenti.

Concludo dicendo che, piuttosto che concentrarci su opere che abbiano un reale valore aggiunto, servono opere ai cittadini e non cattedrali nel deserto.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Thaler (PPE). – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich die Vorteile des europäischen Zugleitsystems ERTMS ansieht, dann muss man sich unweigerlich die Frage stellen, warum wir uns parallel dazu immer noch Dutzende nationale Systeme leisten. In diesem Bericht haben wir in seltener Eintracht über alle Fraktionen hinweg festgehalten, was es braucht, um die Schiene nach vorne zu bringen. Es ist ein Mehr an Europa, es ist ein Eisenbahnbinnenmarkt, es ist eine europäische koordinierte Vorgangsweise nach einem einheitlichen technischen Rahmen.

Für die Eisenbahn kann es daher nur eine Devise geben, und das ist ein Mehr an Europa – mit gemeinsam erarbeiteten und einheitlich angewandten Standards. Denn nur so kann Wettbewerb zu gleichen und zu fairen Bedingungen für alle und auch noch grenzüberschreitend stattfinden.

Das kommt natürlich mit Umstellungen für manche im Sektor. Aber 175 Jahre, nachdem der erste Zug zwischen zwei europäischen Hauptstädten gefahren ist, ist es endgültig an der Zeit, dass europäische Eisenbahnsystem ins 21. Jahrhundert zu überführen.

Vielen Dank an alle Kolleginnen, die mitgearbeitet haben, insbesondere auch an unsere Hauptverhandlerin.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Mr President, dear colleagues, Connecting Europe Facility (CEF) is indeed an important part of the digital and climate transition. We need fast digital connections, rails that move goods and Europeans across the continent and an energy network that is ready for the uptake of renewables.

As the S&D shadow rapporteur, I’m happy that Parliament was able to strengthen the climate perspective. Now, 60% of the CEF is targeted to contributing to the climate objectives. We have 15% earmarked to be spent for cross-border renewable energy, and also biodiversity and the gender perspective are included.

During the negotiations, we were able to improve the fast mobile connections that should be supporting also the European transport networks, but also important social economic hubs such as schools, universities, hospitals, industrial parks, and so on.

As the CEF has a central role for this twin transition, it’s important that this instrument will be in action as soon as possible. And like the Greens say, the climate doesn’t wait, and rail investments are urgent.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen (Renew). – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir stimmen heute über die Fazilität „Connecting Europe“ ab, und ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Verhandlern hier im Europäischen Parlament bedanken, denn wir haben ein wirklich gutes Ergebnis. Ein gutes Ergebnis nicht nur deswegen, weil 33,7 Milliarden Euro in den nächsten Jahren von 2021 bis 2027 in Europa ausgegeben werden, um grenzüberschreitende Projekte zu stärken, sondern weil wir im grenzüberschreitenden Verkehr heute auch noch unheimlich viel zu tun haben.

Wir haben auch heute noch Bottlenecks zwischen Staaten. Wir haben übergreifende Probleme, die nicht gelöst sind. Und dafür ist es wichtig, dass wir einen europäischen einheitlichen Rahmen setzen und diese Projekte auf den Weg bringen. Aber auch auf den zentralen transeuropäischen Verkehrskorridoren haben wir noch viel zu tun. In meiner Heimatregion ist das beispielsweise die Elektrifizierung der Strecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven.

Europa investiert also Geld, damit die ökologische Transformation unserer Wirtschaft Wirklichkeit werden kann, damit wir grenzüberschreitende Verkehre im Wettbewerb in Europa wahr machen können. Deswegen stimme ich gerne zu. Und deswegen haben wir ein gutes Ergebnis hier für die Europäische Union und für die Bürger.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chers collègues, pour la première fois de l’histoire, une ville, Lytton au Canada, a été complètement rayée de la carte, incendiée du fait d’un dérèglement climatique dont les origines sont les activités humaines, en particulier l’exploitation des énergies fossiles. Le lendemain, c’est l’océan lui-même qui prenait feu au large du golfe du Mexique, à la suite d’une fuite du gaz dont nous devrions pourtant stopper l’exploitation si nous voulons préserver le climat, la biodiversité, en un mot: la vie sur Terre.

En quoi cela concerne-t-il notre discussion du jour sur le mécanisme d’interconnexion européen? Eh bien, tout simplement en ce que le texte qui nous est aujourd’hui soumis au vote nous propose de continuer à dépenser l’argent des Européennes et des Européens dans des gazoducs qui nous condamnent à dépendre des énergies fossiles pendant encore plusieurs décennies. À peine avons-nous voté l’objectif de neutralité carbone à travers la loi Climat que nous nous empressons aujourd’hui d’autoriser le financement de projets d’infrastructures gazières et osons même déclarer cela contributeur à la lutte contre le dérèglement climatique. Le climat appréciera.

Alors, le choix est simple: voter et accepter un programme de financement sur sept ans dans une décennie cruciale pour le climat, se terminant deux ans avant nos objectifs de 2030, rendus intenables par les objectifs et les crédits de financements que nous nous apprêtons à voter. Ou alors voter l’amendement de rejet que Ciarán Cuffe et moi-même vous proposons pour repousser d’un mois l’issue des négociations, de sorte à défendre les positions du Parlement européen, les objectifs du Green Deal et contribuer à sauver le climat. Un mois contre sept ans: nous espérons, chers collègues, votre plein soutien.

 
  
MPphoto
 

  Julie Lechanteux (ID). – Monsieur le Président, Madame le Commissaire, l’UE promettait monts et merveilles pour améliorer nos vies. Mais mal lui en a pris. Car derrière les slogans se cache un bilan désastreux. Et c’est la Cour des comptes européenne qui le dit: 57 milliards de budget prévus pour les corridors du Réseau de transport européen interconnecté, avec 17 milliards de surcoût, soit une augmentation imprévue de 47 % du budget total. C’est onze ans de retard en moyenne pour la livraison de ces mégaprojets.

Tout cela avec l’argent public provenant de nos impôts, avec notre argent. C’est la conséquence directe du fonctionnement complexe et bureaucratique de la Commission européenne, hors-sol et déconnectée. Pour y remédier, il faut que cette dernière coopère davantage avec les élus locaux, les professionnels et les associations d’usagers. Les projets iraient bien plus vite et coûteraient bien moins cher aux contribuables, notamment aux Français. C’est bien la preuve qu’une coopération entre les nations aurait été plus efficace que la Commission européenne technocratique et dépassée.

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Instrument „Łącząc Europę” jest doskonałym przykładem właściwej i pożądanej europejskiej współpracy, zajmuje się rzeczywistymi problemami, nie ideologicznymi, i oferuje bardzo konkretne rozwiązania w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. To jest właśnie ta Unia Europejska, do której powinniśmy dążyć. To są cele polityczne, które warto sobie stawiać i realizować.

Cieszę się, że mimo presji ze strony Zielonych, radykałów udało się nam utrzymać finansowanie infrastruktury gazowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. To były trudne i nieraz emocjonalne rozmowy. W debacie na ten temat słyszeliśmy bardzo dużo słów krytyki, niechęci, a wręcz nienawiści wobec gazu. Nasi adwersarze powinni jednak pamiętać, że bez gazu jako paliwa przejściowego nigdy nie osiągniemy neutralności klimatycznej. Bez gazu nie będzie Zielonego Ładu, ale czarna rozpacz wręcz, kiedy zaczną się rwać dostawy energii, poszybują rachunki za prąd, a sparaliżowany unijny przemysł trafi na margines globalnej gospodarki. Do tego odpowiedzialni politycy europejscy nie mogą dopuścić. I bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkich i pani komisarz Komisji Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Leila Chaibi (The Left). – Monsieur le Président, chers collègues, il y a tout juste une semaine, le thermomètre du village de Lytton, au Canada, affichait 49,5 °C. Pas au Sahara ni au Moyen-Orient. Non, non, 49,5 °C au Canada! Le responsable de cette chaleur extrême dans un pays aussi au nord est connu, c’est le dérèglement climatique. D’ailleurs, les scientifiques ont prévenu: ce qui s’est produit au Canada pourrait très bien se reproduire en Europe d’ici peu.

Avec un tel signal d’alarme, on pourrait penser que l’Europe mettrait tout en œuvre pour freiner l’emballement du climat. Et pourtant, avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, l’Union européenne s’apprête à financer des projets gaziers à tour de bras. Or, le gaz fossile peut être tout aussi dangereux pour le climat que le charbon ou le pétrole. Plutôt que de subventionner des gazoducs, l’Europe devrait financer des éoliennes et des panneaux solaires, pour la réussite de la bifurcation écologique, pour notre avenir et pour pouvoir profiter de l’été sans brûler.

 
  
MPphoto
 

  Andor Deli (NI). – Elnök Úr! Bízom abban, hogy az intézményközi megállapodások jóváhagyása, a TEN-T pénzelési és adminisztrációs folyamatainak egyszerűsödése hozzájárulnak majd a még hiányzó kapcsolódási pontok kialakulásához, és az észak-dél irányú konnektivitás megerősítéséhez, különösen az EU közép-keleti tagállamai között. Azonban a teljes európai összekötöttség eléréséhez nem feledkezhetünk meg a nyugat-balkáni régióról sem. Az Európai Bizottság új nyugat-balkáni beruházási terve máris több százmillió eurós nagyságban támogatja a régió infrastrukturális projektjeit, mint például a Belgrádot és Észak-Macedóniát összekötő vasútvonal felújítását.

Ezek az útvonalak szervesen fognak kötődni a TEN-T-folyosókhoz, ezért már most meg kell teremteni a jogi kapcsolatot a TEN-T-rendelet és a különböző nyugat-balkáni projektek között. A TEN-T-rendelet felülvizsgálatának folyamata erre kiváló alkalom, amibe intenzíven be kell vonni a nyugat-balkáni országokat. Csakis ezzel érhetjük el, hogy végre egy olyan jogszabálytervezet jöjjön létre, ami az európai kontinens egészében gondolkodik.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Ja bardzo się cieszę, że instrument „Łącząc Europę” został przedłużony na kolejny okres budżetowy do roku 2027. I przede wszystkim cieszę się, że położono nacisk na synergie między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych. Istotne jest bowiem przyspieszenie zielonej transformacji. Stąd też bardzo ważne jest, aby więcej uwagi poświęcić rozwojowi infrastruktury dla paliw alternatywnych, ale także zachęcić do przechodzenia na transport kombinowany. Musimy pamiętać, że w niektórych częściach Europy infrastruktura taka niemal nie istnieje, za to inwestuje się w agencje, które na przykład faworyzują węgiel.

Proszę Państwa, myślę, że też bardzo istotne jest, abyśmy w krótkim czasie ukończyli te rozpoczęte odcinki sieci bazowej TEN-T, zwłaszcza różne korytarze transportowe, bo przecież gdy popatrzymy na stan realizacji, np. bardzo ważnego korytarza Via Carpatia, to na odcinku Polski, który ma 700 km, zrealizowano zaledwie 10%, czyli 75 km.

 
  
MPphoto
 

  Andris Ameriks (S&D). – Dārgie kolēģi! Mūsdienu izvirzīto izaicinājuma mērķu kontekstā Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas loma kļūst arvien nozīmīgāka, tomēr mēs neredzam ieviešanas progresu, kādu mēs to vēlētos redzēt. Lai sasniegtu 2030. un 40. gada mērķus, mums ir jāpaātrina šīs sistēmas ieviešanas temps par desmit reizēm. Mums ir jāatrod veids, kā to izdarīt. Acīmredzami jānodrošina sinerģija Eiropas finanšu instrumentiem, lai atbalstītu šīs sistēmas ieviešanu, jo īpaši ar Eiropas infrastruktūras savienošanas fondu, kohēzijas, atveseļošanas un noturības mehānismu un dalībvalstu ieguldījumu. Būtu vairāk jāmudina dalībvalstis piedalīties sistēmas ieviešanā. Mums joprojām ir dalībvalstis, kuras vēl nav noteikušas datumus, kad tās plāno pabeigt sistēmas ieviešanu. Kā mēs varam veiksmīgi rīkoties, ja valstu līmenī nav konkrētu plānu? Es vēlreiz vēlos uzsvērt šo nozīmi sistēmai, īpaši brīžos, kad mēs popularizējam vilcienus kā alternatīvu citiem transporta veidiem. Mūsu dzelzceļam jābūt drošākajam, efektīvākajam pasaulē, lai galu galā mēs kļūtu par piemēru citiem. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde (Verts/ALE). – Herr talman! Det känns passande att diskutera den här lagstiftningen om transportfrågor samtidigt som stora delar av Europa går ut för sommarledighet. Sakta men säkert blir det möjligt att resa igen. Men utifrån hur pandemin utvecklar sig och efter den förhoppningsvis är över måste vi förändra vårt sätt att resa. Vi måste flyga mindre och resa mer med tåg, det mest hållbara sättet att resa.

Det vi röstar om i dag hjälper en liten bit på vägen att ställa om mer till tåget. Jag hoppas att kommissionen kommer att ta fasta på våra rekommendationer om hur Europas järnvägar kan användas mer effektivt och att EU-stöd till nya spår med den här lagen kan ges ut smidigare och med mindre byråkrati.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst måste vi göra ett omtag kring vad EU-pengar inom transportsektorn faktiskt kan gå till. Pipelines och att bygga om broar för att kunna hantera stridsvagnar är helt fel väg att gå. Det är inte vad den här fonden ska gå till, inte till militären, utan till att gynna hållbara transporter istället.

Det mervärde som EU kan bidra till finns inom järnvägen, och satsningarna borde gå till att bygga bort flaskhalsar och saknade spår mellan Europas länder så att vi kan bygga ett sammanhängande europeiskt järnvägsnät. Det är vad vi behöver för att främja ett hållbart transportslag.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Donato (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, questi tre provvedimenti affrontano il tema cruciale degli investimenti nelle infrastrutture, con l'obiettivo da tutti noi condiviso di accelerare i cantieri semplificando il carico burocratico per le imprese.

Mi delude però constatare che tra i finanziamenti eleggibili nel Connecting Europe Facility non siano rientrati, se non in minima parte, i costi di manutenzione delle infrastrutture già in essere, che rimarranno dunque a carico degli Stati membri. La dotazione finanziaria inoltre risulta insufficiente rispetto agli ambiziosi obiettivi climatici inseriti nel CEF tramite le condizionalità ambientali, che si affiancano a quello che dovrebbe essere il fine principale di questi strumenti, cioè sostenere il completamento delle reti e la sicurezza dei trasporti.

Nelle regioni in ritardo di sviluppo come Sicilia e Sardegna, le infrastrutture viarie sono decisamente carenti e la spesa per la manutenzione di cui necessitano i nostri ponti e le strade non trova capienza nei bilanci regionali. Prima di destinare ingenti risorse a piste ciclabili e colonnine di ricarica elettrica, non sarebbe stato più corretto permettere a tutti i cittadini europei di avere vie di comunicazione sicure ed efficienti?

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, abbiamo finalmente concluso e felicemente concluso il negoziato sulla Connecting Europe Facility, per cui abbiamo 33 miliardi di euro a disposizione di cui quasi 26 per il trasporto e quel che è più rilevante è che potremo cofinanziare a fondo perduto fino al 55 % gli investimenti dei paesi membri.

Ma non bastano le infrastrutture fisiche, ci vuole anche tecnologia, alta tecnologia per garantire sicurezza, soprattutto nel trasporto ferroviario. Ecco perché la sfida dell'ERTMS è centrale. Oggi applichiamo questa tecnologia di fatto solo all'alta velocità e in modo differenziato tra i vari paesi membri. Il punto di lavoro adesso è armonizzare i sistemi di ERTMS in modo tale che dialoghino tra loro nei vari paesi.

Il mio paese, l'Italia, ha sperimentato sulla tratta Genova-Rotterdam e ha investito fortemente addirittura mettendo circa 3 miliardi nel proprio PNRR. Come avere una governance condivisa? Proponiamo un'agenzia e perché no proprio un'agenzia ERTMS proprio in Italia che sta investendo così tanto in questo.

 
  
MPphoto
 

  Riho Terras (PPE). – Lugupeetud istungi juhataja, austatud volinik, head kolleegid! On äärmiselt positiivne, et Euroopa ühendamise rahastu osas jõuti kokkuleppele, ning ma kutsun kõiki kolleege üles kokkuleppe kinnitamise poolt hääletama.

Tegemist on olulise tööriistaga, mis võimaldab toetada ääremaade ühendamist ülejäänud Euroopaga läbi infrastruktuuri võrkude arendamise. Euroopa Liidu konkurentsivõime globaalselt sõltub just sellest, kui konkurentsivõimelised on kõik liikmesriigid. Seega on konvergents liikmesriikide vahel liidu kui terviku huvides.

Samuti tuleb meeles pidada, et infrastruktuuri arendamine ei ole vastuolus kliimaeesmärkidega. Transpordivahendi keskkonnasõbralikkus sõltub eelkõige kasutatud kütusest, mitte infrastruktuurist, millel ta sõidab, olgu see maantee või raudtee. Investeeringud infrastruktuuri on igal juhul investeeringud tulevikku.

 
  
MPphoto
 

  Jörgen Warborn (PPE). – Herr talman! Fru kommissionär! Transportpolitiken är ett av de områden där EU kan skapa störst mervärden för EU:s medborgare och företag. Med samarbete och samfinansiering av robusta transportkorridorer kan vi underlätta för företagen att skapa nya jobb och för människor att ta sig till jobben som skapas.

Det är mycket bra att vi idag säkrar fortsättningen på Fonden för ett sammanlänkat Europa så att vi kan rulla ut mer dubbelspårig järnväg, bredda fler vägar till motorvägar och öka kapaciteten i EU:s hamnar. Det är så här EU-pengarna ska användas, till sådant som genererar riktig konkurrenskraft. För när vi bygger bort flaskhalsarna på de mest trafikerade sträckorna, då blir det lättare för industrierna att få ut sina varor, och medborgarna slipper slösa timmar i bilkö och på försenade tåg.

Det här är alltså mycket betydelsefullt när vi nu ska återstarta Europas ekonomi efter krisen. Så låt oss använda det här tillfället för att rusta Europa och lägga i en högre växel i transportnätet. Då kan vi bygga ett starkt och sammanlänkat Europa.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you all for your support for the new CEF regulation and the streamlining directive and for further pushing the deployment of the ERTMS on the European network.

As I mentioned earlier, with the adoption of CEF II regulation, we will now finalise all preparatory steps with our Agency CINEA to be able to launch the first call for proposals in September.

As regard TEN-T, you know that we plan to come forward with a package on sustainable mobility in the Autumn and that will also focus on the TEN-T. The overarching goal of the revision of the TEN-T Regulation will be to contribute to the European Green Deal objectives and the realisation of the sustainable mobility strategy.

Indeed, since the adoption of the TEN-T Regulation in 2013, the policy context has changed substantially. The ongoing revision is thus the opportunity to modernise the legal framework and to step up our efforts in aligning the TEN-T with the new priorities.

As a result, the guiding principle of the revision is to complete the infrastructure backbone of the single European transport area and to make transport greener, more efficient and resilient. Since there were some worries about the link between CEF and the Union’s climate objectives, let me say a few words on that.

So again, the CEF will contribute at least 60% of its funding to the climate objectives and thus support sustainable and green transition. In the transport part it is expected that at least 70% of the budget allocated to measures under the CEF will contribute to climate objectives, in particular support of the construction and upgrade of railway infrastructure, including its electrification. Focus on the alternative fuels infrastructure will be the backbone of the investments.

Specifically, we will set up an alternative fuel facility to dedicate more than EUR 1 billion over three years to electricity and hydrogen recharging and refuelling stations. In addition, significant support will be provided to the inland waterways infrastructure, short sea shipping, telematic applications and multimodal transport.

Also to contribute to the climate objectives we will include synergies with the energy sector. For instance, the possibility to support the development of port capacities and facilities in relation with offshore wind farms. The support to grid connections in relation to electro mobility and onshore power supply, or the integration of onsite renewable energy generation in the supported projects. So these are just a few words to convince you that indeed CEF and the Union’s climate objectives are very much aligned.

And just a small word on the gas worries you have. As regards the financing from CEF energy, since 2014, CEF energy has provided almost 65% of its total budget of EUR 4.7 billion to electricity and smart grid projects, mirroring the increased focus on the electrification of our energy system.

The PCI status is a precondition for applying for CEF under the TEN-E window, but no guarantee for financing. And in its proposal for a revision of the TEN-E regulation, the Commission excludes natural gas infrastructure from the scope of TEN-E and makes sustainability assessment of all projects mandatory, thus ensuring the full alignment of the TEN-E policy with the European Green Deal objectives and climate neutrality.

Therefore, based on the Commission proposal and if agreement with the co—legislators will be reached now, gas natural gas infrastructure would receive PCI status under the six PCI list, which is expected to be adopted in 2023.

So these are some of the thoughts we, myself and colleagues, have as regards energy to align our investment with the objectives of our climate pact. In the end, I very much look forward to continuing our discussions on connecting Europe and the TEN-T revision and the interinstitutional debate that we will organise in September as part of our TEN-T days meet European Year of Rail Event. You are of course invited. Thank you very much for the debate today and your support.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass zu der Empfehlung für die zweite Lesung von Herrn Riquet weder ein Vorschlag zur Ablehnung des Standpunkts des Rates noch Änderungsanträge gemäß den Artikeln 67 und 68 GO eingereicht wurden.

Der Standpunkt des Rates gilt somit als gebilligt, und somit gilt der vorgeschlagene Gesetzgebungsakt als angenommen.

Die Abstimmungen über die Empfehlung für die zweite Lesung von Frau Virkkunen, Herrn Marinescu und Herrn Riquet und über den Bericht von Frau Bilbao Barandica finden heute, Dienstag, 6. Juli 2021, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Josianne Cutajar (S&D), in writing. – Europe has ambitious plans for its energy and transport markets. We want to set the pace, achieving our cohesion, digital and environmental objectives. The new Connecting Europe Facility for 2021-2027 will be an enabler, a driver of this revolution. The CEF is one of the strongest tools we have to help us bring Europe together, allowing us to achieve unity by ending transport and energy isolation. I here stress the paramount role CEF funds have in connecting islands, including my country Malta, to the continental platform. No one should ever pay the price of insularity. The EU must continue modernizing its cross-border infrastructure, with a particular focus on the rollout of 5G, which will be of paramount importance for the implementation of AI and new technologies. I am glad the new CEF is accompanied by an agreement that will speed up TEN-T project implementation by harmonising authorisation and public procurement procedures and simplifying the administrative processes. We need less red tape to conclude the TEN-T networks as soon as possible. As we move forward in a sustainable manner, we must avoid at all costs energy and transport poverty. Prices must remain affordable and never impact the everyday lives of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Frankowski (PPE), na piśmie. – Bardzo się cieszę, że po wielu miesiącach pracy legislacyjnej jesteśmy świadkami ponownego wejścia w życie sztandarowego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF), który za sprawą budżetu wynoszącego ponad 30 mld euro będzie miał wpływ na rozwój europejskiej transgranicznej infrastruktury transportowej, energetycznej oraz cyfrowej. Inwestycje finansowane przez CEF w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego, utworzenia miejsc pracy oraz polepszenia konkurencyjności w Unii Europejskiej.

Dodatkowo, nowoczesna ogólnoeuropejska infrastruktura odegra bardzo istotną rolę w dążeniu do ambitnych celów opisanych w Europejskim Zielonym Ładzie i zapewni ukierunkowane inwestycje UE we wszystkich państwach członkowskich. Główne założenia programu wpłyną na rozwój infrastruktury transportowej związanej z bazową siecią TEN-T, dzięki której europejski transport stanie się bardziej bezpieczny, multimodalny i zrównoważony, łącząc ze sobą wszystkie regiony Unii Europejskiej oraz wzmacniając integrację Europejską. Bardzo ważnym aspektem programu będzie również wsparcie finansowe innowacji w dziedzinach transportu energii czy nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, tak aby rozwój Europy szedł w parze ze zmniejszeniem wpływu transportu na środowisko, zwiększeniem efektywności energetycznej oraz poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (NI), írásban. – Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz fontos szerepet tölt be az európai energia-infrastruktúra fejlesztésében. Az új költségvetési ciklus kezdetén időszerű a kezdeményezést három szempont: az elért eredmények, új feladatok és a Közép-Európai régióra gyakorolt hatás mentén megvitatni. Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy az eszköz beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A projektek elősegítették az integrált energiapiac kialakítását. Az európai energiahálózat így felkészültebb a sokkhatások kezelésére, mint korábban.

A folyamatban lévő fejlesztések lezárása mellett a programnak új feladatokat is teljesítenie kell. A beruházásoknak a klímavédelmi ambíciók okán szintén hozzá kell járulniuk a dekarbonizáció és a megújuló energiaforrások előmozdításához. Végül az eszköz az energia-infrastruktúra fejlesztésének motorjának bizonyult Közép-Európában is. A krki LNG-terminál a globális földgázpiacokat nyitotta meg a régió számára. Az új ciklusban pedig a Duna InGrid intelligens villamosenergia-hálózati projekt fogja elősegíteni a megújuló energiaforrások hatékony integrációját Magyarországon és Szlovákiában.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Hajšel (S&D), písomne. – Schválenie dohody o zmenách vo fungovaní tzv. Nástroja na prepájanie Európy musí dať nový impulz k účinnejšiemu čerpaniu prostriedkov z rozpočtu EÚ na infraštruktúrne projekty po celej Európe vrátane Slovenska. Z viac ako 30 miliardovej obálky pôjde najviac na dopravu, menej na energetiku a niečo aj na digitalizáciu, čiže na oblasti, do ktorých treba obrovské investície vynaložiť v celej Európe, ale hlavne v štátoch ako Slovensko. Práve preto musí slovenská vláda a kompetentní aktéri na Slovensku zabezpečiť predkladanie čo najkvalitnejších projektov dopravného a energetického prepojenia so susednými štátmi, či už ide o diaľnice alebo elektrické interkonektory spájajúce Slovensko s Poľskom, Maďarskom alebo Českou republikou. Na rozdiel od klasických eurofondov sa tu totiž uplatňuje aj princíp využi alebo stratíš, a preto posilnenie administratívnych kapacít na čerpanie fondov je absolútne nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Szybkie i sprawne zakończenie budowy połączeń w ramach sieci TEN-T to kwestia zagwarantowania odpowiednich funduszy i uproszczenia przepisów o wydawaniu pozwoleń. Sprawne wdrażanie nowych regulacji może zmniejszyć opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz ułatwić udział inwestorów prywatnych.

Nowe akty nie mogą jednak paraliżować sprawnie funkcjonujących krajowych procedur planowania i wydawania zezwoleń oraz instytucji krajowych, w tym samorządów lokalnych i regionalnych. Nie ma potrzeby ingerencji UE tam, gdzie państwa same kompleksowo regulują etapy postępowania i czynności oraz biorą dodatkowo pod uwagę szczególne warunki i wymogi regionalne. Struktura organów krajowych i ich organizacja należą do kompetencji państw.

Dzięki zmienionej formie prawnej regulacji państwa członkowskie będą dysponowały elastycznością niezbędną do tego, by korzystać z już istniejących procedur. Dotychczasowe podejście UE w zakresie TEN-T nakierowane było na rozwój połączeń na osi wschód-zachód, co powodowało zapóźnienia w rozwoju połączeń i rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Europe Wschodniej.

Musimy pilnie odrobić straty i przekierować fundusze na projekty łączące Europę Północną z Południową, a zwłaszcza inwestycje w państwach flanki wschodniej.

Moje regiony Warmia i Mazury oraz Podlasie wciąż kwalifikują się do obszarów o najmniejszej dostępności, mimo że przebiegają przez nie dwa korytarze bazowe TEN-T. Droga S7 jest częścią korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk a droga S61 korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie.

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Lutgen (PPE), par écrit. – Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, merci pour ce rapport et votre travail de consultation dans ce cadre. L’objectif de sécurité poursuivi par le système de gestion du trafic doit rester une priorité des états membres, dans la mise en oeuvre de l’ERTMS.

Au même titre, l’amélioration du confort et de l’interopérabilité pour les passagers doit animer la suite de son application, pour rendre le train toujours plus attractif. Enfin, l’amélioration de la cadence et des délais de livraison du fret ferroviaire soutiendra aussi la crédibilité du secteur, face au transport routier ou aérien.

Pour soutenir un déploiement digne du 21ème siècle, je pense que les fonctionnalités offertes par les satellites et singulièrement le système Galileo doivent, dans le futur, être privilégiées. Moins couteux qu’une balise physique, le développement du positionnement satellite au service de la mobilité ferroviaire renforcerait encore sa crédibilité sur le plan international.

Des moyens pour la recherche doivent être consacrés à une mise en oeuvre rapide, sur les lignes principales et partout en Europe. En effet, les nouvelles technologies peuvent à la fois servir à répondre aux exigences de fluidité et de sécurité, mais aussi d’information au public. De quoi rencontrer, chers collègues, tous nos objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. – Eiropas transporta tīkls (TEN-T) ietver plašu projektu apjomu, un to mērķis ir savienot un uzlabot transporta tīklus visā Eiropā. Tas ietver gan dzelzceļu, gan iekšējos ūdensceļus un gaisa telpas. TEN-T novērsīs trūkstošos posmus transporta savienojumos starp dalībvalstīm un novērsīs tehniskos šķēršļus, vienlaikus veicinot sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju Eiropā. Tā ir vērienīga, bet reāli izpildāma stratēģija, un tā spēs dot konkrētus ieguvumus katrai dalībvalstij. TEN-T ir milzīgs potenciāls. Tāpēc es ceru, ka mani kolēģi atbalstīs TEN-T, lai nodrošinātu šo projektu pabeigšanu.

 
Zadnja posodobitev: 1. oktober 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov